Jump to content
assignment_ind Existing user? Sign In

Sign Inperson_add Sign Up
Go-Code.pl - Support SourceMod i Pluginy CS:GO
Sign in to follow this  
Brum Brum

[CS:GO] Deathrun Knife Mod

Recommended Posts

Dziś na alliedmods ktoś poprosił o Knife mod`a na dr stwierdziłem, że mogę to mniej więcej przepisać i zrobić po swojemu. Myślę, że komuś stąd może się kiedyś przydać więc udostępniam też tutaj.

Opis: po wpisaniu !knife wyświetla nam się menu z nożami, każdy z nim ma swoje "umiejętności" np. Maczeta ma większy dmg, ale mniejszy speed.

Kod:

Spoiler

#include <sdktools>
#include <sdkhooks>
#include <clientprefs>

#define MOD_TAG "\x01\x0B★ \x07[Knife Mod]\x04 "
public Plugin myinfo = 
{
	name = "[DR] Knife Mod", 
	description = "Knife Mod import from cs1.6", 
	author = "spunko && Brum Brum", 
	version = "1.0", 
	url = "https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=378952"
};

ConVar CVAR_HIGHSPEED, CVAR_LOWSPEED, CVAR_LOWGRAV, CVAR_HEALTH_ADD, CVAR_HEALTH_MAX, CVAR_DAMAGE;

Handle g_selectedknife;

int Knife[MAXPLAYERS + 1];

bool MoreDamageLowSpeed[MAXPLAYERS + 1], NoFootSteps[MAXPLAYERS + 1], HighSpeed[MAXPLAYERS + 1], MoreLowGravity[MAXPLAYERS + 1], HealthRegeneration[MAXPLAYERS + 1];

public void OnPluginStart()
{
	HookEvent("player_spawn", Event_PlayerSpawn);
	
	g_selectedknife = RegClientCookie("sm_knifeselected", "Selected knife skills", CookieAccess_Protected);
	RegConsoleCmd("sm_knife", Display_Knife);
	
	CVAR_HIGHSPEED = CreateConVar("km_highspeed", "1.3")
	CVAR_LOWSPEED = CreateConVar("km_lowspeed", "0.7")
	CVAR_HEALTH_ADD = CreateConVar("km_addhealth", "3")
	CVAR_HEALTH_MAX = CreateConVar("km_maxhealth", "75")
	CVAR_DAMAGE = CreateConVar("km_damage", "2.0")
	CVAR_LOWGRAV = CreateConVar("km_lowgravity", "0.6")
	AutoExecConfig(true, "Knife_Mod");
	AddNormalSoundHook(Sound);
	CreateTimer(480.0, kmodmsg, _, TIMER_REPEAT);
	CreateTimer(4.0, Healing, _, TIMER_REPEAT);
}

public void OnClientPutInServer(int client)
{
	SDKHook(client, SDKHook_OnTakeDamage, OnTakeDamage);
	if (!IsFakeClient(client)) {
		SendConVarValue(client, FindConVar("sv_footsteps"), "0");
	}
}

public void OnClientDisconnect(int client)
{
	if (AreClientCookiesCached(client))
	{
		char value[11];
		Format(value, sizeof(value), "%d", Knife[client]);
		SetClientCookie(client, g_selectedknife, value);
	}
	Knife[client] = 0;
	SDKUnhook(client, SDKHook_OnTakeDamage, OnTakeDamage);
}

public void OnClientCookiesCached(int client)
{
	char value[11];
	GetClientCookie(client, g_selectedknife, value, sizeof(value));
	Knife[client] = StringToInt(value);
}

public Action Event_PlayerSpawn(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
	int client = GetClientOfUserId(event.GetInt("userid"));
	float lowspeed = CVAR_LOWSPEED.FloatValue;
	float highspeed = CVAR_HIGHSPEED.FloatValue;
	float gravity = CVAR_LOWGRAV.FloatValue;
	if (MoreDamageLowSpeed[client]) {
		SetEntPropFloat(client, Prop_Data, "m_flLaggedMovementValue", lowspeed);
	}
	else if (HighSpeed[client]) {
		SetEntPropFloat(client, Prop_Data, "m_flLaggedMovementValue", highspeed);
	}
	else if (MoreLowGravity[client]) {
		SetEntityGravity(client, gravity);
	}
}

public Action OnPlayerRunCmd(int client, int &buttons, int &impulse, float vel[3], float angles[3], int &weapon)
{
	float lowspeed = CVAR_LOWSPEED.FloatValue;
	float highspeed = CVAR_HIGHSPEED.FloatValue;
	float gravity = CVAR_LOWGRAV.FloatValue;
	if (MoreDamageLowSpeed[client]) {
		if (GetClientSpeed(client) != lowspeed) {
			SetClientSpeed(client, lowspeed);
		}
	}
	else if (HighSpeed[client]) {
		if (GetClientSpeed(client) != highspeed) {
			SetClientSpeed(client, highspeed);
		}
	}
	else if (MoreLowGravity[client]) {
		if (GetEntityGravity(client) != gravity) {
			SetEntityGravity(client, gravity);
		}
	}
}

public Action OnTakeDamage(int victim, int &attacker, int &inflictor, float &damage, int &damagetype)
{
	if (MoreDamageLowSpeed[attacker])
	{
		char weapons[64];
		float dmg = CVAR_DAMAGE.FloatValue;
		GetClientWeapon(attacker, weapons, sizeof(weapons));
		if ((StrContains(weapons, "knife", false) != -1) || (StrContains(weapons, "bayonet", false) != -1))
		{
			damage *= dmg;
			return Plugin_Changed;
		}
	}
	return Plugin_Continue;
}

public Action Display_Knife(int client, int args)
{
	Menu menu = new Menu(Menu_Handler);
	menu.SetTitle("Knife Mod");
	menu.AddItem("", "Machete (More Damage/Low Speed)");
	menu.AddItem("", "Bak Knife (No Footsteps)");
	menu.AddItem("", "Pocket Knife (High Speed)");
	menu.AddItem("", "Butcher Knife (More Low Gravity)");
	menu.AddItem("", "Default Knife (Health Regeneration)");
	menu.ExitButton = false;
	menu.Display(client, 60);
}

public int Menu_Handler(Menu menu, MenuAction action, int client, int item)
{
	if (action == MenuAction_Select)
	{
		switch (item)
		{
			case 0:SetKnife(client, 0)
			case 1:SetKnife(client, 1)
			case 2:SetKnife(client, 2)
			case 3:SetKnife(client, 3)
			case 4:SetKnife(client, 4)
		}
	}
	if (action == MenuAction_End)delete menu;
}

public SetKnife(int client, int knife) {
	switch (knife)
	{
		case 0:
		{
			RestartStats(client);
			MoreDamageLowSpeed[client] = true;
			NoFootSteps[client] = false;
			HighSpeed[client] = false;
			MoreLowGravity[client] = false;
			HealthRegeneration[client] = false;
			RestartStats(client);
			Knife[client] = 1;
		}
		case 1:
		{
			RestartStats(client);
			MoreDamageLowSpeed[client] = false;
			NoFootSteps[client] = true;
			HighSpeed[client] = false;
			MoreLowGravity[client] = false;
			HealthRegeneration[client] = false;
			Knife[client] = 2;
		}
		case 2:
		{
			RestartStats(client);
			MoreDamageLowSpeed[client] = false;
			NoFootSteps[client] = false;
			HighSpeed[client] = true;
			MoreLowGravity[client] = false;
			HealthRegeneration[client] = false;
			Knife[client] = 3;
		}
		case 3:
		{
			RestartStats(client);
			MoreDamageLowSpeed[client] = false;
			NoFootSteps[client] = false;
			HighSpeed[client] = false;
			MoreLowGravity[client] = true;
			Knife[client] = 4;
		}
		case 4:
		{
			RestartStats(client);
			MoreDamageLowSpeed[client] = false;
			NoFootSteps[client] = false;
			HighSpeed[client] = false;
			MoreLowGravity[client] = false;
			HealthRegeneration[client] = true;
			Knife[client] = 5;
		}
	}
}

public Action Healing(Handle timer)
{
	int maxhp = CVAR_HEALTH_MAX.IntValue;
	int addhp = CVAR_HEALTH_ADD.IntValue;
	for (int i = 1; i < MaxClients; i++)
	{
		if (IsValidClient(i))
		{
			if (HealthRegeneration[i] && IsPlayerAlive(i))
			{
				if (GetClientHealth(i) < maxhp)
				{
					SetEntityHealth(i, GetClientHealth(i) + addhp);
				}
			}
		}
	}
}

public Action Sound(int clients[MAXPLAYERS], int &numClients, char sample[PLATFORM_MAX_PATH], int &entity, int &channel, float &volume, int &level, int &pitch, int &flags, char soundEntry[PLATFORM_MAX_PATH], int &seed)
{
	if (!IsValidClient(entity) || IsFakeClient(entity))
		return Plugin_Continue;
	
	if ((StrContains(sample, "physics") != -1 || StrContains(sample, "footsteps") != -1) && StrContains(sample, "suit") == -1)
	{
		if (!NoFootSteps[entity])
			EmitSoundToAll(sample, entity);
		
		return Plugin_Handled;
	}
	
	return Plugin_Continue;
}

public Action kmodmsg(Handle timer) {
	PrintToChatAll("%s Type /knife to change your knife skills", MOD_TAG);
}

void RestartStats(int client)
{
	SetClientSpeed(client, 1.0);
	SetEntityGravity(client, 1.0);
}

void SetClientSpeed(int client, float speed)
{
	SetEntPropFloat(client, Prop_Data, "m_flLaggedMovementValue", speed);
}
float GetClientSpeed(int client)
{
	return GetEntPropFloat(client, Prop_Data, "m_flLaggedMovementValue");
}

public bool IsValidClient(int client)
{
	if (!(1 <= client <= MaxClients) || !IsClientInGame(client) || !IsClientConnected(client) || IsFakeClient(client) || IsClientSourceTV(client))
		return false;
	
	return true;
} 

 

 

 

DR_KnifeMod.sp
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!

  • Lubię to! 2
  • Dobry pomysł! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


O NAS Jesteśmy społecznością łączącą ludzi, którzy dzielą pasję poznawania CS:GO od strony programistycznej. Posiadamy duże zaplecze merytoryczne i zawsze cieszymy się, gdy dołączają do nas osoby gotowe do nauki. Gwarantujemy, że z odrobiną wytrwałości i otwartym umysłem bardzo szybko napiszesz swój pierwszy plugin. Zapraszamy! 🙂
Szablon wykonany z dużą ilością przez cyberpixelz / Mesharsky / Sitefuture
Forum dumnie napędzane przez: Invision Power Services, Inc.
×
×
  • Create New...