Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Spis errorlogów i co one oznaczają?

 

Poniżej będzie znajdował się spis wszystkich errorlogów, ich polskie tłumaczenie oraz jak właściwie zabrać się za rozwiązanie problemów, które ukazują. Oryginał znalazłem tutaj
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!. Zachęcam do pomocy w tłumaczeniu, temat jest długi jeśli otworzy się spoiler, więc proszę o cierpliwość jeśli będziecie przewijać w dół ?

 

 

Legenda

Spoiler
Cytat

image.png.3cd0808ae6e9a5767c017022553a436a.png

Takie rzeczy zwykle widzimy gdy kompilujemy nasz plugin, ale ma on w sobie trochę błędów. Przeanalizujmy jedną z tych linijek:

Cytat

autobunnyhop.sp(10) : error 001: expected token: ";", but found "public"
nazwa_pliku_pluginu.sp(numer_linii_z_błędem) : error/warning/fatal error unikalny_numer_błędu: treść błędu

Cytat

nazwa_pliku_pluginu - wiadomo tutaj o co chodzi, jest to po prostu nazwa kompilowanego pluginu

numer_linii_z_błędem -  dokładny numer linii w kompilowanym pliku *.sp gdzie występuje błąd

error/warning/fatal error - po prostu typ błędu

unikalny_numer_błędu - Unikalny numer błędu, to znaczy, że niezależnie czy wystąpi nam error czy warning, ten numer jest niepowtarzalny

treść błędu - treść błędu

 

 

Jak używać tego tematu?

Spoiler

Aby efektywnie przeszukiwać ten temat, wystarczy poprzez wyszukiwarkę (klawisze ctrl+f) wyszukać dokładny numer błędu jaki pojawia się w kompilatorze. Przypominam, że nie chodzi o numer linii z błędem a o unikalny numer błędu

 

 

Jak pomóc z uzupełnianiem błędów?

Spoiler

Wystarczy że w poście wypełnisz wzór identyczny co przy spisie errorów lub napiszesz nam jeśli aktualne tłumaczenie/wyjaśnienie jest błędne i wymaga korekty ? 

 

 

Spis errorów

001-182

Spoiler

001

Błąd: "expected token: "something", but found "something""
Tłumaczenie: Spodziewano się znaku "coś", ale znaleziono znak "coś"
Wyjaśnienie: Oznacza to zwykle, że zapomnieliśmy domknąć gdzieś klamry "}" lub nawiasu ")". Dokładnie prześledź linijkę gdzie jest ten błąd (lub w niektórych przypadkach również linie ponad i poniżej) i sprawdź czy na pewno wszystkie if'y lub funkcje mają dokładną liczbę nawiasów, zakońzenia linii ";" lub nie brakuje tam innych znaków takich jak ' czy "
Autorzy wyjaśnień: @Vasto_Lorde


002

Błąd: "only a single statement (or expression) can follow each "case""
Tłumaczenie: Tylko pojedyncze wyrażenie może występować po 
Wyjaśnienie: Ten błąd występuje przy switch(coś) gdy wpiszecie coś innego w switchu niż w case 0: case 1: i nie jest to w żadnym z case'ów. 


switch (coś)
		{
		    case 0:
		    {
		        //coś
		    }
		    case 1:
		    {
		        //coś
		    }
		    coś++; // tutaj będzie występował błąd
		}

Autorzy wyjaśnień:  @Brum Brum


003

Błąd: "declaration of a local variable must appear in a compound block"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


004

Błąd: "function "something" is not implemented"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


005

Błąd: "function may not have arguments"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


006

Błąd: "must be assigned to an array"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


007

Błąd: "operator cannot be redefined"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


008

Błąd: "must be a constant expression; assumed zero"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


009

Błąd: "invalid array size (negative, zero or out of bounds)"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


010

Błąd: "invalid function or declaration"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


011

Błąd: "symbol '%s' already defined - did you use a methodmap before its declaration?"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


012

Błąd: "invalid function call, not a valid address"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


013

Błąd: "no entry point (no public functions)"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


014

Błąd: "invalid statement; not in switch"
Tłumaczenie: Nieprawidłowa deklaracja: nie jest w switch'u
Wyjaśnienie: Użycie słów kluczowych case oraz default może być użyte TYLKO I WYŁĄCZNIE w klamrach { } switch'a


switch(zmienna){
	case 10:{}
	default:{}
}
case: 15: {} // tutaj pojawi się błąd

Autorzy wyjaśnień: @Vasto_Lorde


015

Błąd: "default" case must be the last case in switch statement"
Tłumaczenie: "default" musi znajdować się za wszystkimi "case"ami w switch'u
Wyjaśnienie: opcja switcha 'default' może się pojawić tylko i wyłącznie ZA wszystkimi 'case'ami


switch(g_iRoundNumber){
	default:{}
	case 1: g_iRoundNumber++; // tutaj wyskoczy błąd
}

Autorzy wyjaśnień: @Vasto_Lorde


016

Błąd: "multiple defaults in "switch""
Tłumaczenie: Wiele "default"ów w switch'u
Wyjaśnienie: Każdy switch powinien mieć co najwyżej jeden default w sobie


switch(zmienna){
	default:{}
	default:{} //tutaj wyskoczy błąd
}

Autorzy wyjaśnień: @Vasto_Lorde


017

Błąd: "undefined symbol "something""
Tłumaczenie: niezdefiniowany symbol "coś"
Wyjaśnienie: Próbujesz użyć funkcji lub zmiennej której wcześniej nie zdeklarowałeś. To znaczy, że próbujesz użyć czegoś co nie istnieje. Możliwe że zapomniałeś dopisać int/float przed pierwszym użyciem zmiennej
Autorzy wyjaśnień: @Vasto_Lorde


018

Błąd: "initialization data exceeds declared size"
Tłumaczenie: Zainicjowane dane przekraczają deklarowany rozmiar
Wyjaśnienie: Błąd występuje gdy deklarujemy tablicę zmiennych z określonym rozmiarem i wstępnymi danymi. Gdy liczba danych przekracza zadeklarowany rozmiar tablicy, wyświetli się nam ten błąd


int arrayName[2] = {100,200,300}; // Tablica ma rozmiar 2, czyli 2 miejsca na wartości, a przypisanych do niej wartości jest 3, dlatego pojawi się błąd

Autorzy wyjaśnień: @Vasto_Lorde


019

Błąd: "not a label: "something""
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


020

Błąd: "invalid symbol name "something""
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


021

Błąd: "symbol already defined: "something""
Tłumaczenie: Znak/wyrażenie jest już definiowane
Wyjaśnienie: Podana zmienna była już zdefiniowana. Czyli np. rejestrujemy zmienną typu int o nazwie iFajki i jeszcze raz w tej samej funkcji ją zdefiniujemy.


public void Funkcja() {
	int iFajki;

	// code

	int iFajki; // LINIJKA WYWALAJĄCA BŁĄD
}

Autorzy wyjaśnień: @Roberrt


022

Błąd: "must be lvalue (non-constant)"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


023

Błąd: "array assignment must be simple assignment"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


024

Błąd: ""break" or "continue" is out of context"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


025

Błąd: "function heading differs from prototype"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


026

Błąd: "no matching "#if...""
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


027

Błąd: "invalid character constant"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


028

Błąd: "invalid subscript (not an array or too many subscripts): "something""
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


029

Błąd: "invalid expression, assumed zero"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


030

Błąd: "compound statement not closed at the end of file (started at line %d)"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


031

Błąd: "unknown directive"
Tłumaczenie: Nieznana dyrektywa
Wyjaśnienie: Jeśli używasz dyrektyw (#include, #if, #define) masz w jednej z nich literówkę ponieważ kompilator nie może jej rozpoznać
Autorzy wyjaśnień: @Vasto_Lorde


032

Błąd: "array index out of bounds (variable "something")"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


033

Błąd: "array must be indexed (variable "something")"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


034

Błąd: "argument does not have a default value (argument %d)"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


035

Błąd: "argument type mismatch (argument %d)"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


036

Błąd: "empty statement"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


037

Błąd: "invalid string (possibly non-terminated string)"
Tłumaczenie: Niepoprawny tekst (string), prawdopodobnie nie został zakończony
Wyjaśnienie: Jeśli string zaczęliśmy od znaku ' / " / < to musimy go również zakończyć poprzez ' / " / > i prawdopodobnie dlatego powstaje ten błąd
Autorzy wyjaśnień: @Vasto_Lorde


038

Błąd: "extra characters on line"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


039

Błąd: "constant symbol has no size"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


040

Błąd: "duplicate "case" label (value %d)"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


041

Błąd: "invalid ellipsis, array size is not known"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


042

Błąd: "invalid combination of class specifiers"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


043

Błąd: "character constant exceeds range for packed string"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


044

Błąd: "positional parameters must precede all named parameters"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


045

Błąd: "too many function arguments"
Tłumaczenie: Podano za dużą ilość argumentów w funkcji.
Wyjaśnienie: Powiedzmy mamy funkcję która przyjmuje dwa argumenty MAKSYMALNIE i wprowadzimy 3.


/* 
	Wygląd funkcji w pliku .inc

	native void JakasFunkcja(int arg1, char[] arg2);

*/

public void Funkcja() {
	
	JakasFunkcja(1, "2");

	JakasFunkcja(1, "2", true); // linijka wywali błąd
	JakasFunkcja(1, "2", 1); // ta linijka też
}

Autorzy wyjaśnień: @Roberrt


046

Błąd: "unknown array size (variable "something")"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


047

Błąd: "array sizes do not match, or destination array is too small"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


048

Błąd: "array dimensions do not match"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


049

Błąd: "invalid line continuation"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


050

Błąd: "constant 'something' already defined"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


051

Błąd: "invalid subscript, use "[ ]" operators on major dimensions"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


052

Błąd: "multi-dimensional arrays must be fully initialized"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


053

Błąd: "exceeding maximum number of dimensions"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


054

Błąd: "unmatched closing brace"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


055

Błąd: "start of function body without function header"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


056

Błąd: "arrays, local variables and function arguments cannot be public (variable "something")"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


057

Błąd: "unfinished expression before compiler directive"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


058

Błąd: "duplicate argument; same argument is passed twice"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


059

Błąd: "function argument may not have a default value (variable "something")"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


060

Błąd: "multiple "#else" directives between "#if ... #endif""
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


061

Błąd: ""#elseif" directive follows an "#else" directive"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


062

Błąd: "number of operands does not fit the operator"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


063

Błąd: "function result tag of operator "something" must be "something""
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


064

Błąd: "cannot change predefined operators"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


065

Błąd: "enum struct fields cannot have more than one dimension"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


066

Błąd: "function argument may not be a reference argument or an array (argument "something")"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


067

Błąd: "variable cannot be both a reference and an array (variable "something")"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


068

Błąd: "invalid rational number precision in #pragma"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


069

Błąd: "rational number format already defined"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


070

Błąd: "rational number support was not enabled"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


071

Błąd: "user-defined operator must be declared before use (function "something")"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


072

Błąd: ""sizeof" operator is invalid on "function" symbols"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


073

Błąd: "function argument must be an array (argument "something")"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


074

Błąd: "#define pattern must start with an alphabetic character"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


075

Błąd: "input line too long (after substitutions)"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


076

Błąd: "syntax error in the expression, or invalid function call"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


077

Błąd: "malformed UTF-8 encoding, or corrupted file: something"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


078

Błąd: "function uses both "return" and "return <value>""
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


079

Błąd: "inconsistent return types (array & non-array)"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


080

Błąd: "unknown symbol, or not a constant symbol (symbol "something")"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 

 

081
Błąd: enum struct field arrays must have fixed sizes"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


082
Błąd: properties cannot be arrays"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


083
Błąd: methodmap methods cannot return arrays"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


084
Błąd: cannot call constructor for 'something' as static method"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


085
Błąd: type 'something' can only be used in new-style declarations"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


086
Błąd: using enum struct 'something' exceeds maximum dimension count"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


087
Błąd: enum struct 'something' cannot refer to itself"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


088
Błąd: cannot return a value from a void function"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


089
Błąd: casting a void function is illegal"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


090
Błąd: public functions may not return arrays (symbol 'something')"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


091
Błąd: ambiguous constant; tag override is required (symbol 'something')"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


092
Błąd: number of arguments does not match definition"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


093
Błąd: expected tag name identifier"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


094
Błąd: function enumeration requires unique tag"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


095
Błąd: type 'something' cannot be applied as a tag"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


096
Błąd: could not find member 'something' in struct 'something'"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


097
Błąd: symbol 'something' does not have a matching type"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


098
Błąd: type 'something' should be 'something' in new-style declarations"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


099
Błąd: something should not have an explicit return type"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


100
Błąd: function prototypes do not match"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


101
Błąd: specify either all dimensions or only the last dimension"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


102
Błąd: cannot find something something"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


103
Błąd: something was already defined on this something"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


104
Błąd: cannot find any methods for something"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


105
Błąd: cannot find method or property something.something"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


106
Błąd: cannot call methods on an array"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


107
Błąd: cannot call methods on a function"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


108
Błąd: resolution operator (::) can only resolve field offsets of enum structs"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


109
Błąd: something name must start with an uppercase letter"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


110
Błąd: something has already been defined (previously seen as something)"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


111
Błąd: cannot index into enum struct 'something'"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


112
Błąd: resolution operator (::) cannot be used on 'something'"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


113
Błąd: constructor for 'something' already exists"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


114
Błąd: missing type, or something must have the same name as something 'something'"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


115
Błąd: cannot use delete, something something has no destructor"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


116
Błąd: no methodmap or class was found for something"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


117
Błąd: enum structs cannot be indexed as arrays"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


118
Błąd: custom destructors are no longer supported"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


119
Błąd: enum struct 'something' must have at least one field"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


120
Błąd: methodmap and class signatures must use new-style type declarations"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


121
Błąd: cannot specify array dimensions on both type and name"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


122
Błąd: expected type expression"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


123
Błąd: fully-qualified name 'something' is too long, would be truncated to 'something'"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


124
Błąd: unexpected token, expected method or property"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


125
Błąd: expected 'native', 'get', or 'set'"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


126
Błąd: something for something already exists"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


127
Błąd: property getters cannot accept extra arguments"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


128
Błąd: cannot return an array of indeterminate length"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


129
Błąd: cannot mix methodmaps and classes with inheritance"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


130
Błąd: cannot coerce functions to values"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


131
Błąd: cannot coerce object type something to non-object type something"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


132
Błąd: cannot coerce non-object type something to object type something"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


133
Błąd: cannot coerce unrelated object types something and something"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


134
Błąd: type mismatch (something and something)"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


135
Błąd: cannot use enum struct type 'something' in natives"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


136
Błąd: reference is redundant, enum struct types are array-like"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


137
Błąd: cannot mix reference and array types"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


138
Błąd: const was specified twice"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


139
Błąd: could not find type 'something'"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


140
Błąd: new-style array types cannot specify dimension sizes as part of their type"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


141
Błąd: natives, forwards, and public functions cannot return arrays"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


142
Błąd: unexpected array expression"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


143
Błąd: new-style declarations should not have 'new'"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


144
Błąd: void cannot be used as a variable type"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


145
Błąd: invalid type expression"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


146
Błąd: #pragma newdecls must be required or optional"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


147
Błąd: new-style declarations are required"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


148
Błąd: cannot assign null to a non-nullable type"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


149
Błąd: no getter found for property something"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


150
Błąd: setter must take exactly one extra argument with type something"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


151
Błąd: unmatched opening brace ('{') (line something)"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


152
Błąd: no setter found for property something"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


153
Błąd: unused153"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


154
Błąd: cannot assign INVALID_FUNCTION to a non-function type"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


155
Błąd: expected newline, but found 'something'"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


156
Błąd: invalid 'using' declaration"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


157
Błąd: 'something' is a reserved keyword"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


158
Błąd: multi-tags are no longer supported"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


159
Błąd: brackets after variable name indicate a fixed-size array, but size could not be determined - either specify sizes, an array initializer, or use dynamic syntax (such as 'char[] x')"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


160
Błąd: brackets in between type and variable name indicate a dynamic-size array, but a fixed-size initializer was given"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


161
Błąd: brackets after variable name indicate a fixed-size array, but a dynamic size was given - did you mean to use 'new something' syntax?"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


162
Błąd: cannot create dynamic arrays in global scope - did you mean to create a fixed-length array with brackets after the variable name?"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


163
Błąd: indeterminate array size in 'sizeof' expression (symbol 'something')"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


164
Błąd: allocated array type 'something' doesn't match original type 'something'"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


165
Błąd: cannot create dynamic arrays in static scope - did you mean to create a fixed-length array with brackets after the variable name?"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


166
Błąd: cannot use 'this' outside of a methodmap method or property"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


167
Błąd: cannot use delete, something do not have destructors"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


168
Błąd: re-tagging enums is no longer supported"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


169
Błąd: cannot tag an enum as implicit-int"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


170
Błąd: creating new object 'something' requires using 'new' before its constructor"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


171
Błąd: cannot use 'new' with non-object-like methodmap 'something'"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


172
Błąd: methodmap 'something' does not have a constructor"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


173
Błąd: 'something' is a newly reserved keyword that may be used in the future; use a different name as an identifier"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


174
Błąd: symbol 'something' is a type and cannot be used as a value"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


175
Błąd: constructors cannot be static"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


176
Błąd: non-static method or property 'something' must be called with a value of type 'something'"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


177
Błąd: static method 'something' must be invoked via its type (try 'something.something')"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


178
Błąd: cannot coerce something[] to something[]; storage classes differ"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


179
Błąd: cannot assign something[] to something[], storage classes differ"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


180
Błąd: function return type differs from prototype. expected 'something', but got 'something'"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


181
Błąd: function argument named 'something' differs from prototype"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


182
Błąd: functions that return arrays cannot be used as callbacks"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 

183-196

Spoiler

183

Błąd: "cannot read from file: "something""
Tłumaczenie: Nie można odczytać pliku o nazwie "coś"
Wyjaśnienie: Nie posiadasz pliku, który próbujesz dołączyć do pluginu poprzez #include. Prawdopodobnie nie pobrałeś wszystkich plików pluginu lub jeśli sam pisałeś plugin, możliwe że zrobiłeś literówkę w nazwie pliku
Autorzy wyjaśnień: @Vasto_Lorde


184

Błąd: "cannot write to file: "something""
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


185

Błąd: "table overflow: "something""
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


186

Błąd: "insufficient memory"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


187

Błąd: "invalid assembler instruction "something""
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


188

Błąd: "numeric overflow, exceeding capacity"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


189

Błąd: "compiled script exceeds the maximum memory size (%ld bytes)"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


190

Błąd: "too many error messages on one line"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


191

Błąd: "codepage mapping file not found"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


192

Błąd: "invalid path: "something""
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


193

Błąd: "assertion failed: something"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


194

Błąd: "user error: something"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


195

Błąd: "compiler bug: calling stock 'something' that has no generated code"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


196

Błąd: "deprecated syntax; see https://wiki.alliedmods.net/SourcePawn_Transitional_Syntax#Typedefs
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 

200-240

Spoiler

200

Błąd: "symbol "something" is truncated to %d characters"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


201

Błąd: "redefinition of constant/macro (symbol "something")"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


202

Błąd: "number of arguments does not match definition"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


203

Błąd: "symbol is never used: "something""
Tłumaczenie: Zmienna "coś" nie została nigdzie użyta
Wyjaśnienie: Tłumaczenie wyjaśnia wszystko. Jeśli gdzieś deklarujemy zmienną (na przykład int Wartosc = 2; ) i w dalszej części kodu jej nie użyjemy to wyskoczy nam właśnie ten błąd 
Autorzy wyjaśnień: @Vasto_Lorde


204

Błąd: "symbol is assigned a value that is never used: "something""
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


205

Błąd: "redundant code: constant expression is zero"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


206

Błąd: "redundant test: constant expression is non-zero"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


207

Błąd: "unknown #pragma"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


208

Błąd: "function with tag result used before definition, forcing reparse"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


209

Błąd: "function "something" should return a value"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


210

Błąd: "possible use of symbol before initialization: "something""
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


211

Błąd: "possibly unintended assignment"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


212

Błąd: "possibly unintended bitwise operation"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


213

Błąd: "tag mismatch"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


214

Błąd: "possibly a "const" array argument was intended: "something""
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


215

Błąd: "expression has no effect"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


216

Błąd: "nested comment"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


217

Błąd: "loose indentation"
Tłumaczenie: Luźne wcięcie
Wyjaśnienie: Oznacza to, że konwencja wcięć (wszystko w danej funkcji musi być wcięte bardziej do prawej, tak samo w if/while/for) została zachwiana i na przykład sam "if(warunek)" jest bardziej wcięty w prawo niż jego zawartość w klamrach { }. Może być również spowodowany używaniem jednocześnie tabulacji i spacji jako wcięć, używajmy zawsze jednolitych wcięć, albo tylko tabulacja albo tylko spacje


		if(warunek) {
//kawałek kodu
zmienna = 1; // błąd "loose indentation" ponieważ ten kawałek kodu jest bardziej wcięty w lewo niż jego 'if'
		}

Autorzy wyjaśnień:  @Vasto_Lorde


218

Błąd: "old style prototypes used with optional semicolumns"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


219

Błąd: "local variable "something" shadows a variable at a preceding level"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


220

Błąd: "expression with tag override must appear between parentheses"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


221

Błąd: "label name "something" shadows tag name"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


222

Błąd: "number of digits exceeds rational number precision"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


223

Błąd: "redundant "sizeof": argument size is always 1 (symbol "something")"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


224

Błąd: "user warning: something"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


225

Błąd: "unreachable code"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


226

Błąd: "a variable is assigned to itself (symbol "something")"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


227

Błąd: "more initializers than enum fields"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


228

Błąd: "length of initializer exceeds size of the enum field"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


229

Błąd: "index tag mismatch (symbol "something")"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


230

Błąd: NIEUŻYWANE
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


231

Błąd: NIEUŻYWANE
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


232

Błąd: "output file is written, but with compact encoding disabled"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


233

Błąd: NIEUŻYWANE
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 

 

234

Błąd: "symbol "something" is marked as deprecated: something"
Tłumaczenie: Zmienna/funkcja "coś" została oznaczona jako przestarzała "komentarz"
Wyjaśnienie: Twórcy SourceModa mogą oznaczać rzeczy jako przestarzałe, by dać znać programistom, że chcą się pozbyć tej rzeczy w przyszłych wersjach SourceModa. Stąd pojawia się ten warning. Wystarczy zaprzestać używać danej rzeczy, by ten komunikat nie pojawiał się w kompilatorze
Autorzy wyjaśnień: @Vasto_Lorde 
 
235

Błąd: "public function lacks forward declaration (symbol 'something')"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


236

Błąd: "unknown parameter in substitution (incorrect #define pattern)"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


237

Błąd: "coercing functions to and from primitives is unsupported and will be removed in the future"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


238

Błąd: "''something:' is an illegal cast; use view_as<something>(expression)"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


239

Błąd: "'something' is an illegal tag; use something as a type"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 


240

Błąd: "'something :' is an old-style tag operation; use view_as<something >(expression) instead"
Tłumaczenie: 
Wyjaśnienie: 
Autorzy wyjaśnień: 

 

Hej! Uwaga!

Jeśli nadal nie jesteś pewny co oznacza pewien błąd, napisz osobny temat w dziale Pytania na temat programowania
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami! z prośbą o dogłębne wytłumaczenie problemu! Na pewno pomożemy!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

002
Ten błąd występuje przy switch(coś) gdy wpiszecie coś innego w switchu niż w case 0: case 1: i nie jest to w żadnym z caseów.

np.

switch (coś)
{
	case 0:
	{
		//coś
	}
	case 1:
	{
		//coś
	}
	coś++;
}

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

014, 018, 233 Zostały dodane, zachęcam do dalszego uzupełniania przez Was ? ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Hej! Okazało się, że lista errorów pochodziła ze starej wersji amxmodx. Na szczęście najnowsza lista z sourcepawna nie różni się prawie wcale, tylko jest około 100 errorów więcej. Zaktualizowałem cały temat

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...