Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opis: Plugin dodaje jackpot na serwer, !jackpot wyświetla nam się menu z czterema wyborami niskie, średnie, wysokie, nieograniczone po wybraniu wpisujemy na czat daną liczbę większą lub równą minimum (zależne od cvarów).
KOD:

Spoiler
/********************************************************************************************************************
* Wersja 1.0 pierwszę wypuszczenie pluginu.																	 	  	*
* Wersja 1.1 Dodano nieograniczone stawki, pokazywanie % szans na wygranie pod !jackpot, możliwość anulowania	  	*
* stawiania pieniędzy(np. wpiszesz !jackpot i wybierzesz złe stawki) wystarczy wpisać cancel				 	  	*
* Dodano wsparcie dla store by Zephyrus(wersja 1.4 używa sm_jackpotshopuse)											*							 	  	*
* Wersja 1.2 Dodano możliwość ustawienia nazwy waluty przez ConVar sm_jackpotcurrency						 	  	*
* Pokazywanie aktualnej puli pod hud																		 	  	*
* Dodano pokaz wplaconych pieniędzy pod hud																	 	  	*
* Dodano obliczanie % szans na wygranie pod hud																 	  	*
* Wersja 1.3 Zmieniono pozycję napisu danych stawek															 	  	*
* Dodano !jm - otwiera menu z wyborem preferencji HUD.														 	  	*
* Wersja 1.4 Dodano tłumaczenia oraz dodano automatyczne wykrywanie sklepów którego ma używać jackpot			 	*
* Można również ustawić poprzez ConVar którego sklepu ma używać.											 	  	*
* sm_jackpotshopuse 0-Auto detect 1-DR Shop by Brum Brum 2-Store by Zephyrus 3-Shop by FrozDark 4-Yamakashi Credits	*
* Zmieniono sposób losowania gracza, z slota na userid											 	  				*
* Poprawiono błąd przez który czasem nie losowało wygranego gracza.													*
* Dodano możliwość zmiany TAGu na czacie i menu przez cvar															*
* Dodano pokazywanie ilości graczy, którzy biorą udział w jackpocie 												*
* Dodano ConVar przez który można wybrać tryb jackpota(0-standardowy losowanie na końcu rundy						*
* 1-Od pierwszej wpłaty na daną stawkę jest X(zależy od cvara) sekund na wpłatę)									*
********************************************************************************************************************/

#include <dr_shop>
#include <store>
#include <shop>
#include <credits>
#include <multicolors>
#include <clientprefs>

#pragma semicolon 1
#pragma newdecls required

ConVar gc_MOD_TAG;
ConVar Currency, ShopDetect, gc_JackpotMode;
ConVar LowPriceJackpotMin, MediumPriceJackpotMin, HighPriceJackpotMin;
ConVar LowPriceJackpotMax, MediumPriceJackpotMax, HighPriceJackpotMax;
ConVar gc_JackpotTimer;

char MOD_TAG[64];
char CurrencyString[32];

ArrayList JackpotLowPrice, JackpotMediumPrice, JackpotHighPrice, JackpotUnlimitedPrice;

bool g_Used[MAXPLAYERS + 1];
bool LowPrice[MAXPLAYERS + 1], MediumPrice[MAXPLAYERS + 1], HighPrice[MAXPLAYERS + 1], UnlimitedPrice[MAXPLAYERS + 1];
bool g_bLow[MAXPLAYERS + 1], g_bMedium[MAXPLAYERS + 1], g_bHigh[MAXPLAYERS + 1], g_bUnlimited[MAXPLAYERS + 1];
bool g_bShopBrum, g_bShopZephyrus, g_bShopFrozeDark, g_bShopYamakashi;

int g_iSpend[MAXPLAYERS + 1];
int HudMode[MAXPLAYERS + 1];

Handle g_hLowTime, g_hMediumTime, g_hHighTime, g_hUnlimitedTime;

int LowTime, MediumTime, HighTime, UnlimitedTime;

float HudCoords1[][] = { { 0.02, 0.37 }, { 0.02, 0.05 }, { 0.02, 0.60 }, { 0.35, 0.06 }, { 0.35, 0.43 } };
float HudCoords2[][] = { { 0.02, 0.40 }, { 0.02, 0.08 }, { 0.02, 0.63 }, { 0.35, 0.09 }, { 0.35, 0.46 } };
float HudCoords3[][] = { { 0.02, 0.43 }, { 0.02, 0.11 }, { 0.02, 0.66 }, { 0.35, 0.12 }, { 0.35, 0.49 } };
float HudCoords4[][] = { { 0.02, 0.49 }, { 0.02, 0.17 }, { 0.02, 0.72 }, { 0.35, 0.18 }, { 0.35, 0.55 } };
float HudCoords5[][] = { { 0.02, 0.52 }, { 0.02, 0.20 }, { 0.02, 0.75 }, { 0.35, 0.21 }, { 0.35, 0.58 } };

Handle HudPostion;

/************************************
****Uga Buga Bioły Uga Uga Buga******
*************************************/

public Plugin myinfo = 
{
	name = "ADEPT -> Jackpot", 
	description = "Autorski plugin studioADEPT.net", 
	author = "Brum Brum", 
	version = "1.4", 
	url = "http://www.StudioADEPT.net"
};

public void OnPluginStart()
{
	JackpotLowPrice = new ArrayList();
	JackpotMediumPrice = new ArrayList();
	JackpotHighPrice = new ArrayList();
	JackpotUnlimitedPrice = new ArrayList();
	gc_JackpotMode = CreateConVar("sm_jackpot_mode", "0", "0-Default 1-Timer(60 seconds from the first payment)");
	gc_JackpotTimer = CreateConVar("sm_jackpot_timer", "60", "Działa tylko i wyłącznie z cvarem sm_jackpot_mode 1");
	LowPriceJackpotMin = CreateConVar("sm_jackpotlowpricemin", "250", "Minimum amount at low rates");
	LowPriceJackpotMax = CreateConVar("sm_jackpotlowpricemax", "1500", "Maximum amount at low rates");
	MediumPriceJackpotMin = CreateConVar("sm_jackpotmediumpricemin", "1500", "Minimum amount at average rates");
	MediumPriceJackpotMax = CreateConVar("sm_jackpotmediumpricemax", "4500", "Maximum amount at average rates");
	HighPriceJackpotMin = CreateConVar("sm_jackpothighpricemin", "4500", "Minimum amount at high rates");
	HighPriceJackpotMax = CreateConVar("sm_jackpothighpricemax", "10500", "Maximum amount at high rates");
	ShopDetect = CreateConVar("sm_jackpotshopuse", "0", "0-Auto detect 1-DR Shop by Brum Brum 2-Store by Zephyrus 3-Shop by FrozDark 4-Yamakashi Credits");
	gc_MOD_TAG = CreateConVar("sm_jackpot_mod_tag", "ADEPT", "TAG shown in chat and menu");
	Currency = CreateConVar("sm_jackpotcurrency", "$", "Currency name");
	Currency.AddChangeHook(CurrencyNameChanged);
	Currency.GetString(CurrencyString, sizeof(CurrencyString));
	gc_MOD_TAG.AddChangeHook(MOD_TAGNameChanged);
	gc_MOD_TAG.GetString(MOD_TAG, sizeof(MOD_TAG));
	HudPostion = RegClientCookie("sm_jackpothudpostion", "Saving HUD Postion", CookieAccess_Protected);
	RegConsoleCmd("say", ClientSay);
	RegConsoleCmd("say_team", ClientSay);
	RegConsoleCmd("sm_jackpot", CMD_Jackpot);
	RegConsoleCmd("sm_jm", CMD_JackpotMenu);
	HookEvent("round_end", Event_RoundEnd);
	AutoExecConfig(true, "ADEPT_Jackpot");
	LoadTranslations("ADEPT_Jackpot.phrases.txt");
	
	if (!ShopDetect.BoolValue)
	{
		g_bShopBrum = LibraryExists("dr_shop");
		if (g_bShopBrum) {
			NotifyServer();
			return;
		}
		
		g_bShopZephyrus = LibraryExists("store_zephyrus");
		if (g_bShopZephyrus) {
			NotifyServer();
			return;
		}
		
		g_bShopFrozeDark = LibraryExists("shop");
		if (g_bShopFrozeDark) {
			NotifyServer();
			return;
		}
		g_bShopYamakashi = LibraryExists("credits");
		if (g_bShopYamakashi) {
			NotifyServer();
			return;
		}
		
	}
	else
	{
		if (ShopDetect.IntValue == 1 && LibraryExists("dr_shop"))g_bShopBrum = true;
		else if (ShopDetect.IntValue == 2 && LibraryExists("store_zephyrus"))g_bShopZephyrus = true;
		else if (ShopDetect.IntValue == 3 && LibraryExists("shop"))g_bShopFrozeDark = true;
		else if (ShopDetect.IntValue == 4 && LibraryExists("credits"))g_bShopYamakashi = true;
		NotifyServer();
	}
}

public APLRes AskPluginLoad2(Handle myself, bool late, char[] error, int err_max)
{
	MarkNativeAsOptional("dr_GetMoneyAmount");
	MarkNativeAsOptional("dr_RemoveMoney");
	MarkNativeAsOptional("dr_AddMoney");
	MarkNativeAsOptional("Store_SetClientCredits");
	MarkNativeAsOptional("Store_GetClientCredits");
	MarkNativeAsOptional("Shop_SetClientCredits");
	MarkNativeAsOptional("Shop_GetClientCredits");
	MarkNativeAsOptional("shop_add_credits");
	MarkNativeAsOptional("shop_get_credits");
	MarkNativeAsOptional("shop_set_credits");
	return APLRes_Success;
}

public void OnPluginEnd()
{
	for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
	{
		if (IsValidClient(i))
		{
			g_Used[i] = false;
			LowPrice[i] = false;
			MediumPrice[i] = false;
			HighPrice[i] = false;
			UnlimitedPrice[i] = false;
			g_bLow[i] = false;
			g_bMedium[i] = false;
			g_bHigh[i] = false;
			g_bUnlimited[i] = false;
			g_iSpend[i] = 0;
		}
	}
	LowTime = 0;
	MediumTime = 0;
	HighTime = 0;
	UnlimitedTime = 0;
	g_hLowTime = INVALID_HANDLE;
	g_hMediumTime = INVALID_HANDLE;
	g_hHighTime = INVALID_HANDLE;
	g_hUnlimitedTime = INVALID_HANDLE;
	JackpotLowPrice.Clear();
	JackpotMediumPrice.Clear();
	JackpotHighPrice.Clear();
	JackpotUnlimitedPrice.Clear();
}

public void MOD_TAGNameChanged(ConVar convar, const char[] oldValue, const char[] newValue)
{
	Format(MOD_TAG, sizeof(MOD_TAG), newValue);
}
public void CurrencyNameChanged(ConVar convar, const char[] oldValue, const char[] newValue)
{
	Format(CurrencyString, sizeof(CurrencyString), newValue);
}

public void OnLibraryAdded(const char[] name)
{
	if (!ShopDetect.BoolValue)
	{
		if (StrEqual(name, "dr_shop")) {
			g_bShopBrum = true;
			PrintToServer("Jackpot using dr_shop by Brum Brum");
			return;
		}
		else if (StrEqual(name, "store_zephyrus")) {
			g_bShopZephyrus = true;
			PrintToServer("Jackpot using Store by Zephyrus");
			return;
		}
		else if (StrEqual(name, "shop")) {
			g_bShopFrozeDark = true;
			PrintToServer("Jackpot using Shop by FrozDark");
			return;
		}
		else if (StrEqual(name, "credits")) {
			g_bShopYamakashi = true;
			PrintToServer("Jackpot using Credits by Yamakashi");
			return;
		}
	}
	else
	{
		if (ShopDetect.IntValue == 1 && StrEqual(name, "dr_shop"))g_bShopBrum = true;
		else if (ShopDetect.IntValue == 2 && StrEqual(name, "store_zephyrus"))g_bShopZephyrus = true;
		else if (ShopDetect.IntValue == 3 && StrEqual(name, "shop"))g_bShopFrozeDark = true;
		else if (ShopDetect.IntValue == 4 && StrEqual(name, "credits"))g_bShopYamakashi = true;
		NotifyServer();
	}
}

public void OnLibraryRemoved(const char[] name)
{
	if (StrEqual(name, "dr_shop"))g_bShopBrum = false;
	else if (StrEqual(name, "store_zephyrus"))g_bShopZephyrus = false;
	else if (StrEqual(name, "shop"))g_bShopFrozeDark = false;
	else if (StrEqual(name, "credits"))g_bShopYamakashi = false;
}

public void OnClientCookiesCached(int client)
{
	char Value[11];
	GetClientCookie(client, HudPostion, Value, sizeof(Value));
	HudMode[client] = StringToInt(Value);
}

public void OnClientDisconnect(int client)
{
	g_Used[client] = false;
	LowPrice[client] = false;
	MediumPrice[client] = false;
	HighPrice[client] = false;
	UnlimitedPrice[client] = false;
	g_bLow[client] = false;
	g_bMedium[client] = false;
	g_bHigh[client] = false;
	g_bUnlimited[client] = false;
	g_iSpend[client] = 0;
}

public Action Event_RoundEnd(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
	if (gc_JackpotMode.IntValue == 0)
	{
		ForceWinJackpot(JackpotLowPrice, true, false, false, false);
		ForceWinJackpot(JackpotMediumPrice, false, true, false, false);
		ForceWinJackpot(JackpotHighPrice, false, false, true, false);
		ForceWinJackpot(JackpotUnlimitedPrice, false, false, false, true);
	}
}

public Action ClientSay(int client, int args)
{
	int minlowprice = LowPriceJackpotMin.IntValue;
	int maxlowprice = LowPriceJackpotMax.IntValue;
	int minmediumprice = MediumPriceJackpotMin.IntValue;
	int maxmediumprice = MediumPriceJackpotMax.IntValue;
	int minhighprice = HighPriceJackpotMin.IntValue;
	int maxhighprice = HighPriceJackpotMax.IntValue;
	if (LowPrice[client] && !g_Used[client])
	{
		char arg[11];
		GetCmdArg(1, arg, sizeof(arg));
		if (StrContains(arg, "cancel", false) != -1 || StrContains(arg, "anuluj", false) != -1) {
			g_Used[client] = false;
			CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Cancel");
			LowPrice[client] = false;
			g_bLow[client] = false;
			return Plugin_Handled;
		}
		int placed = StringToInt(arg);
		if (placed > GetMoney(client)) {
			CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Betting more than you have");
			LowPrice[client] = false;
			return Plugin_Handled;
		}
		if (placed < minlowprice) {
			CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Minimum amount low", minlowprice, CurrencyString);
			return Plugin_Handled;
		}
		else if (placed > maxlowprice) {
			CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Max amount low", maxlowprice, CurrencyString);
			return Plugin_Handled;
		}
		else {
			g_Used[client] = true;
			RemoveMoney(client, placed);
			g_iSpend[client] = placed;
			for (int i = 0; i < placed; i++) {
				JackpotLowPrice.Push(GetClientUserId(client));
			}
			if (gc_JackpotMode.IntValue == 1) {
				if (g_hLowTime == INVALID_HANDLE) {
					LowTime = gc_JackpotTimer.IntValue;
					g_hLowTime = CreateTimer(1.0, Timer_LowTime, _, TIMER_REPEAT);
				}
			}
			CreateTimer(0.9, JackpotHudRefresh, GetClientUserId(client), TIMER_REPEAT);
			CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Placed Low", placed, CurrencyString, float(placed) / float(JackpotLowPrice.Length) * 100.0, JackpotLowPrice.Length, CurrencyString);
		}
		return Plugin_Handled;
	}
	else if (MediumPrice[client] && !g_Used[client])
	{
		char arg[11];
		GetCmdArg(1, arg, sizeof(arg));
		if (StrContains(arg, "cancel", false) != -1 || StrContains(arg, "anuluj", false) != -1) {
			g_Used[client] = false;
			CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Cancel");
			MediumPrice[client] = false;
			g_bMedium[client] = false;
			return Plugin_Handled;
		}
		int placed = StringToInt(arg);
		if (placed > GetMoney(client)) {
			CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Betting more than you have");
			MediumPrice[client] = false;
			return Plugin_Handled;
		}
		if (placed < minmediumprice) {
			CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Minimum amount medium", minmediumprice, CurrencyString);
			return Plugin_Handled;
		}
		else if (placed > maxmediumprice) {
			CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Max amount medium", maxmediumprice, CurrencyString);
			return Plugin_Handled;
		}
		else {
			g_Used[client] = true;
			RemoveMoney(client, placed);
			g_iSpend[client] = placed;
			for (int i = 0; i < placed; i++) {
				JackpotMediumPrice.Push(GetClientUserId(client));
			}
			if (gc_JackpotMode.IntValue == 1) {
				if (g_hMediumTime == INVALID_HANDLE) {
					MediumTime = gc_JackpotTimer.IntValue;
					g_hMediumTime = CreateTimer(1.0, Timer_MediumTime, _, TIMER_REPEAT);
				}
			}
			CreateTimer(0.9, JackpotHudRefresh, GetClientUserId(client), TIMER_REPEAT);
			CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Placed Medium", placed, CurrencyString, float(placed) / float(JackpotMediumPrice.Length) * 100.0, JackpotMediumPrice.Length, CurrencyString);
		}
		return Plugin_Handled;
	}
	else if (HighPrice[client] && !g_Used[client])
	{
		char arg[11];
		GetCmdArg(1, arg, sizeof(arg));
		if (StrContains(arg, "cancel", false) != -1 || StrContains(arg, "anuluj", false) != -1) {
			g_Used[client] = false;
			CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Cancel");
			HighPrice[client] = false;
			g_bHigh[client] = false;
			return Plugin_Handled;
		}
		int placed = StringToInt(arg);
		if (placed > GetMoney(client)) {
			CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Betting more than you have");
			HighPrice[client] = false;
			return Plugin_Handled;
		}
		if (placed < minhighprice) {
			CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Minimum amount high", minhighprice, CurrencyString);
			return Plugin_Handled;
		}
		else if (placed > maxhighprice) {
			CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Max amount high", maxhighprice, CurrencyString);
			return Plugin_Handled;
		}
		else {
			g_Used[client] = true;
			RemoveMoney(client, placed);
			g_iSpend[client] = placed;
			for (int i = 0; i < placed; i++) {
				JackpotHighPrice.Push(GetClientUserId(client));
			}
			if (gc_JackpotMode.IntValue == 1) {
				if (g_hHighTime == INVALID_HANDLE) {
					HighTime = gc_JackpotTimer.IntValue;
					g_hHighTime = CreateTimer(1.0, Timer_HighTime, _, TIMER_REPEAT);
				}
			}
			CreateTimer(0.9, JackpotHudRefresh, GetClientUserId(client), TIMER_REPEAT);
			CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Placed High", placed, CurrencyString, float(placed) / float(JackpotHighPrice.Length) * 100.0, JackpotHighPrice.Length, CurrencyString);
		}
		return Plugin_Handled;
	}
	else if (UnlimitedPrice[client] && !g_Used[client])
	{
		char arg[11];
		GetCmdArg(1, arg, sizeof(arg));
		if (StrContains(arg, "cancel", false) != -1 || StrContains(arg, "anuluj", false) != -1) {
			g_Used[client] = false;
			CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Cancel");
			UnlimitedPrice[client] = false;
			g_bUnlimited[client] = false;
			return Plugin_Handled;
		}
		int placed = StringToInt(arg);
		if (placed > GetMoney(client)) {
			CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Betting more than you have");
			UnlimitedPrice[client] = false;
			return Plugin_Handled;
		}
		if (placed <= 0) {
			CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "You cant bet less zero");
			return Plugin_Handled;
		}
		else {
			g_Used[client] = true;
			RemoveMoney(client, placed);
			g_iSpend[client] = placed;
			for (int i = 0; i < placed; i++) {
				JackpotUnlimitedPrice.Push(GetClientUserId(client));
			}
			if (gc_JackpotMode.IntValue == 1) {
				if (g_hUnlimitedTime == INVALID_HANDLE) {
					UnlimitedTime = gc_JackpotTimer.IntValue;
					g_hUnlimitedTime = CreateTimer(1.0, Timer_UnlimitedTime, _, TIMER_REPEAT);
				}
			}
			CreateTimer(0.9, JackpotHudRefresh, GetClientUserId(client), TIMER_REPEAT);
			CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Placed Unlimited", placed, CurrencyString, float(placed) / float(JackpotUnlimitedPrice.Length) * 100.0, JackpotUnlimitedPrice.Length, CurrencyString);
		}
		return Plugin_Handled;
	}
	return Plugin_Continue;
}

public Action CMD_Jackpot(int client, int args)
{
	if (client == 0) {
		PrintToServer("Komenda dostępna tylko z poziomu gracza");
		return Plugin_Handled;
	}
	
	char title[128], bet[128];
	Menu menu = new Menu(Menu_Handler);
	Format(title, sizeof(title), "%s -> Jackpot\n%t", MOD_TAG, "Menu Current Money", GetMoney(client), CurrencyString);
	menu.SetTitle(title);
	Format(bet, sizeof(bet), "%t", "Menu Low rates", JackpotLowPrice.Length, CurrencyString);
	menu.AddItem("", bet);
	Format(bet, sizeof(bet), "%t", "Menu Medium rates", JackpotMediumPrice.Length, CurrencyString);
	menu.AddItem("", bet);
	Format(bet, sizeof(bet), "%t", "Menu High rates", JackpotHighPrice.Length, CurrencyString);
	menu.AddItem("", bet);
	Format(bet, sizeof(bet), "%t", "Menu Unlimited rates", JackpotUnlimitedPrice.Length, CurrencyString);
	menu.AddItem("", bet);
	menu.ExitButton = true;
	menu.Display(client, MENU_TIME_FOREVER);
	return Plugin_Handled;
}

public Action CMD_JackpotMenu(int client, int args)
{
	if (client == 0) {
		PrintToServer("Komenda dostępna tylko z poziomu gracza");
		return Plugin_Handled;
	}
	char translation[128];
	Menu menu = new Menu(Jackpot_Menu_Handler);
	Format(translation, sizeof(translation), "%s -> Jackpot\n%t", MOD_TAG, "Menu HUD Title");
	menu.SetTitle(translation);
	Format(translation, sizeof(translation), "%t", "Menu HUD Default");
	menu.AddItem("", translation);
	Format(translation, sizeof(translation), "%t", "Menu HUD Upper left corner");
	menu.AddItem("", translation);
	Format(translation, sizeof(translation), "%t", "Menu HUD Above the chat");
	menu.AddItem("", translation);
	Format(translation, sizeof(translation), "%t", "Menu HUD Under result");
	menu.AddItem("", translation);
	Format(translation, sizeof(translation), "%t", "Menu HUD Center");
	menu.AddItem("", translation);
	menu.ExitButton = true;
	menu.Display(client, 60);
	return Plugin_Handled;
}

public int Menu_Handler(Menu menu, MenuAction action, int client, int item)
{
	if (!IsValidClient(client))return;
	
	switch (action)
	{
		case MenuAction_Select:
		{
			switch (item)
			{
				case 0:
				{
					if (!g_Used[client])
					{
						CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Before Bet");
						LowPrice[client] = true;
						g_bLow[client] = true;
					} else CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "After Bet");
				}
				case 1:
				{
					if (!g_Used[client])
					{
						CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Before Bet");
						MediumPrice[client] = true;
						g_bMedium[client] = true;
					} else CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "After Bet");
				}
				case 2:
				{
					if (!g_Used[client])
					{
						CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Before Bet");
						HighPrice[client] = true;
						g_bHigh[client] = true;
					} else CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "After Bet");
				}
				case 3:
				{
					if (!g_Used[client])
					{
						CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Before Bet");
						UnlimitedPrice[client] = true;
						g_bUnlimited[client] = true;
					} else CPrintToChat(client, "\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "After Bet");
				}
			}
		}
		case MenuAction_End:delete menu;
	}
}

public int Jackpot_Menu_Handler(Menu menu, MenuAction action, int client, int item)
{
	if (!IsValidClient(client))return;
	
	if (action == MenuAction_Select)
	{
		HudMode[client] = item;
		char Value[11];
		Format(Value, sizeof(Value), "%d", HudMode[client]);
		SetClientCookie(client, HudPostion, Value);
	}
	else if (action == MenuAction_End)delete menu;
}

public Action JackpotHudRefresh(Handle timer, int userid)
{
	int client = GetClientOfUserId(userid);
	if (!IsValidClient(client))return Plugin_Stop;
	
	float blow = float(g_iSpend[client]) / float(JackpotLowPrice.Length) * 100.0;
	float bmedium = float(g_iSpend[client]) / float(JackpotMediumPrice.Length) * 100.0;
	float bhigh = float(g_iSpend[client]) / float(JackpotHighPrice.Length) * 100.0;
	float bunlimited = float(g_iSpend[client]) / float(JackpotUnlimitedPrice.Length) * 100.0;
	
	if (LowPrice[client])
	{
		SetHudTextParams(HudCoords1[HudMode[client]][0], HudCoords1[HudMode[client]][1], 1.0, 255, 0, 0, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
		ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD Low rates name");
		SetHudTextParams(HudCoords2[HudMode[client]][0], HudCoords2[HudMode[client]][1], 1.0, 0, 162, 232, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
		ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD Low rates pot", JackpotLowPrice.Length, CurrencyString);
		SetHudTextParams(HudCoords3[HudMode[client]][0], HudCoords3[HudMode[client]][1], 1.0, 6, 231, 1, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
		ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD Low rates placed", g_iSpend[client], CurrencyString, blow);
		SetHudTextParams(HudCoords4[HudMode[client]][0], HudCoords4[HudMode[client]][1], 1.0, 200, 255, 0, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
		ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD Low rates player count", GetPlayerCount(true, false, false, false));
		if (gc_JackpotMode.IntValue == 1) {
			SetHudTextParams(HudCoords5[HudMode[client]][0], HudCoords5[HudMode[client]][1], 1.0, 20, 50, 255, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
			ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD Low rates timeleft", LowTime);
		}
	}
	else if (MediumPrice[client])
	{
		SetHudTextParams(HudCoords1[HudMode[client]][0], HudCoords1[HudMode[client]][1], 1.0, 255, 0, 0, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
		ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD Medium rates name");
		SetHudTextParams(HudCoords2[HudMode[client]][0], HudCoords2[HudMode[client]][1], 1.0, 0, 162, 232, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
		ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD Medium rates pot", JackpotMediumPrice.Length, CurrencyString);
		SetHudTextParams(HudCoords3[HudMode[client]][0], HudCoords3[HudMode[client]][1], 1.0, 6, 231, 1, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
		ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD Medium rates placed", g_iSpend[client], CurrencyString, bmedium);
		SetHudTextParams(HudCoords4[HudMode[client]][0], HudCoords4[HudMode[client]][1], 1.0, 200, 255, 0, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
		ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD Medium rates player count", GetPlayerCount(false, true, false, false));
		if (gc_JackpotMode.IntValue == 1) {
			SetHudTextParams(HudCoords5[HudMode[client]][0], HudCoords5[HudMode[client]][1], 1.0, 20, 50, 255, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
			ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD Medium rates timeleft", MediumTime);
		}
	}
	else if (HighPrice[client])
	{
		SetHudTextParams(HudCoords1[HudMode[client]][0], HudCoords1[HudMode[client]][1], 1.0, 255, 0, 0, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
		ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD High rates name");
		SetHudTextParams(HudCoords2[HudMode[client]][0], HudCoords2[HudMode[client]][1], 1.0, 0, 162, 232, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
		ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD High rates pot", JackpotHighPrice.Length, CurrencyString);
		SetHudTextParams(HudCoords3[HudMode[client]][0], HudCoords3[HudMode[client]][1], 1.0, 6, 231, 1, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
		ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD High rates placed", g_iSpend[client], CurrencyString, bhigh);
		SetHudTextParams(HudCoords4[HudMode[client]][0], HudCoords4[HudMode[client]][1], 1.0, 200, 255, 0, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
		ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD High rates player count", GetPlayerCount(false, false, true, false));
		if (gc_JackpotMode.IntValue == 1) {
			SetHudTextParams(HudCoords5[HudMode[client]][0], HudCoords5[HudMode[client]][1], 1.0, 20, 50, 255, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
			ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD High rates timeleft", HighTime);
		}
	}
	else if (UnlimitedPrice[client])
	{
		SetHudTextParams(HudCoords1[HudMode[client]][0], HudCoords1[HudMode[client]][1], 1.0, 255, 0, 0, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
		ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD Unlimited rates name");
		SetHudTextParams(HudCoords2[HudMode[client]][0], HudCoords2[HudMode[client]][1], 1.0, 0, 162, 232, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
		ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD Unlimited rates pot", JackpotUnlimitedPrice.Length, CurrencyString);
		SetHudTextParams(HudCoords3[HudMode[client]][0], HudCoords3[HudMode[client]][1], 1.0, 6, 231, 1, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
		ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD Unlimited rates placed", g_iSpend[client], CurrencyString, bunlimited);
		SetHudTextParams(HudCoords4[HudMode[client]][0], HudCoords4[HudMode[client]][1], 1.0, 200, 255, 0, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
		ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD Unlimited rates player count", GetPlayerCount(false, false, false, true));
		if (gc_JackpotMode.IntValue == 1) {
			SetHudTextParams(HudCoords5[HudMode[client]][0], HudCoords5[HudMode[client]][1], 1.0, 20, 50, 255, 255, 0, 10.0, 0.0, 0.0);
			ShowHudText(client, -1, "%t", "HUD Unlimited rates timeleft", UnlimitedTime);
		}
	}
	else return Plugin_Stop;
	
	return Plugin_Continue;
}

public Action Timer_LowTime(Handle timer)
{
	if (g_hLowTime == INVALID_HANDLE)return Plugin_Stop;
	if (gc_JackpotMode.IntValue != 1)return Plugin_Stop;
	
	LowTime--;
	if (LowTime == 0) {
		g_hLowTime = INVALID_HANDLE;
		ForceWinJackpot(JackpotLowPrice, true, false, false, false);
	}
	return Plugin_Continue;
}

public Action Timer_MediumTime(Handle timer)
{
	if (g_hMediumTime == INVALID_HANDLE)return Plugin_Stop;
	if (gc_JackpotMode.IntValue != 1)return Plugin_Stop;
	
	MediumTime--;
	if (MediumTime == 0) {
		g_hMediumTime = INVALID_HANDLE;
		ForceWinJackpot(JackpotMediumPrice, false, true, false, false);
	}
	return Plugin_Continue;
}

public Action Timer_HighTime(Handle timer)
{
	if (g_hHighTime == INVALID_HANDLE)return Plugin_Stop;
	if (gc_JackpotMode.IntValue != 1)return Plugin_Stop;
	
	HighTime--;
	if (HighTime == 0) {
		g_hHighTime = INVALID_HANDLE;
		ForceWinJackpot(JackpotHighPrice, false, false, true, false);
	}
	return Plugin_Continue;
}

public Action Timer_UnlimitedTime(Handle timer)
{
	if (g_hUnlimitedTime == INVALID_HANDLE)return Plugin_Stop;
	if (gc_JackpotMode.IntValue != 1)return Plugin_Stop;
	
	UnlimitedTime--;
	if (UnlimitedTime == 0) {
		g_hUnlimitedTime = INVALID_HANDLE;
		ForceWinJackpot(JackpotUnlimitedPrice, false, false, false, true);
	}
	return Plugin_Continue;
}

void ForceWinJackpot(ArrayList Jackpot, bool low, bool medium, bool high, bool unlimited)
{
	if (Jackpot.Length > 0)
	{
		int winner = Jackpot.Get(GetRandomInt(0, Jackpot.Length - 1));
		int winner_jackpot = GetClientOfUserId(winner);
		if (!IsValidClient(winner_jackpot))
		{
			CPrintToChatAll("\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Winner no found");
			for (int i = 0; i < Jackpot.Length; i++)
			{
				winner = Jackpot.Get(GetRandomInt(0, Jackpot.Length - 1));
				winner_jackpot = GetClientOfUserId(winner);
				
				if (IsValidClient(winner_jackpot))break;
			}
		}
		if (!IsValidClient(winner_jackpot)) {
			CPrintToChatAll("\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Nobody is winner", Jackpot.Length, CurrencyString);
			if (low)JackpotLowPrice.Clear();
			else if (medium)JackpotMediumPrice.Clear();
			else if (high)JackpotHighPrice.Clear();
			else if (unlimited)JackpotUnlimitedPrice.Clear();
			
			return;
		}
		
		AddMoney(winner_jackpot, Jackpot.Length);
		if (low)
		{
			for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
			{
				if (IsValidClient(i) && LowPrice[i])
				{
					g_Used[i] = false;
					LowPrice[i] = false;
					g_bLow[i] = false;
					g_iSpend[i] = 0;
				}
			}
			CPrintToChatAll("\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Low Price Winner", winner_jackpot, Jackpot.Length, CurrencyString);
			JackpotLowPrice.Clear();
		}
		else if (medium)
		{
			for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
			{
				if (IsValidClient(i) && MediumPrice[i])
				{
					g_Used[i] = false;
					MediumPrice[i] = false;
					g_bMedium[i] = false;
					g_iSpend[i] = 0;
				}
			}
			CPrintToChatAll("\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Medium Price Winner", winner_jackpot, Jackpot.Length, CurrencyString);
			JackpotMediumPrice.Clear();
		}
		else if (high)
		{
			for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
			{
				if (IsValidClient(i) && HighPrice[i])
				{
					g_Used[i] = false;
					HighPrice[i] = false;
					g_bHigh[i] = false;
					g_iSpend[i] = 0;
				}
			}
			CPrintToChatAll("\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "High Price Winner", winner_jackpot, Jackpot.Length, CurrencyString);
			JackpotHighPrice.Clear();
		}
		else if (unlimited)
		{
			for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
			{
				if (IsValidClient(i) && UnlimitedPrice[i])
				{
					g_Used[i] = false;
					UnlimitedPrice[i] = false;
					g_bUnlimited[i] = false;
					g_iSpend[i] = 0;
				}
			}
			CPrintToChatAll("\x01\x0B★ \x07[%s -> Jackpot]\x04 %t", MOD_TAG, "Unlimited Price Winner", winner_jackpot, Jackpot.Length, CurrencyString);
			JackpotUnlimitedPrice.Clear();
		}
	}
}

int GetPlayerCount(bool low, bool medium, bool high, bool unlimited)
{
	int count;
	if (low) {
		for (int i = 1; i <= MaxClients; i++) {
			if (IsValidClient(i) && LowPrice[i])count++;
		}
	}
	else if (medium) {
		for (int i = 1; i <= MaxClients; i++) {
			if (IsValidClient(i) && MediumPrice[i])count++;
		}
	}
	else if (high) {
		for (int i = 1; i <= MaxClients; i++) {
			if (IsValidClient(i) && HighPrice[i])count++;
		}
	}
	else if (unlimited) {
		for (int i = 1; i <= MaxClients; i++) {
			if (IsValidClient(i) && UnlimitedPrice[i])count++;
		}
	}
	return count;
}

void NotifyServer()
{
	if (g_bShopBrum)PrintToServer("Jackpot using dr_shop by Brum Brum");
	else if (g_bShopZephyrus)PrintToServer("Jackpot using Store by Zephyrus");
	else if (g_bShopFrozeDark)PrintToServer("Jackpot using Shop by FrozDark");
	else if (g_bShopYamakashi)PrintToServer("Jackpot using Credits by Yamakashi");
}

void AddMoney(int client, int count)
{
	if (!IsValidClient(client))return;
	if (!g_bShopBrum && !g_bShopZephyrus && !g_bShopFrozeDark && !g_bShopYamakashi) {
		LogError("[ERROR] Jackpot cannot detect any shop [ERROR]");
		return;
	}
	
	
	if (g_bShopBrum)dr_AddMoney(client, count);
	else if (g_bShopZephyrus)Store_SetClientCredits(client, Store_GetClientCredits(client) + count);
	else if (g_bShopFrozeDark)Shop_SetClientCredits(client, Shop_GetClientCredits(client) + count);
	else if (g_bShopYamakashi)shop_add_credits(client, count);
}

int GetMoney(int client)
{
	if (!IsValidClient(client))return -1;
	if (!g_bShopBrum && !g_bShopZephyrus && !g_bShopFrozeDark && !g_bShopYamakashi) {
		LogError("[ERROR] Jackpot cannot detect any shop [ERROR]");
		return -1;
	}
	
	if (g_bShopBrum)return dr_GetMoneyAmount(client);
	else if (g_bShopZephyrus)return Store_GetClientCredits(client);
	else if (g_bShopFrozeDark)return Shop_GetClientCredits(client);
	else if (g_bShopYamakashi)return shop_get_credits(client);
	
	return -1;
}

void RemoveMoney(int client, int count)
{
	if (!IsValidClient(client))return;
	if (!g_bShopBrum && !g_bShopZephyrus && !g_bShopFrozeDark && !g_bShopYamakashi) {
		LogError("[ERROR] Jackpot cannot detect any shop [ERROR]");
		return;
	}
	
	if (g_bShopBrum)dr_RemoveMoney(client, count);
	else if (g_bShopZephyrus)Store_SetClientCredits(client, Store_GetClientCredits(client) - count);
	else if (g_bShopFrozeDark)Shop_SetClientCredits(client, Shop_GetClientCredits(client) - count);
	else if (g_bShopYamakashi)shop_set_credits(client, shop_get_credits(client) - count);
}

public bool IsValidClient(int client)
{
	if (!(1 <= client <= MaxClients) || !IsClientInGame(client) || !IsClientConnected(client) || IsFakeClient(client) || IsClientSourceTV(client))
		return false;
	
	return true;
} 

 


Starsze wersje.


Dla leniwych inc:
include.rar

Plik z tłumaczeniami:
ADEPT_Jackpot.phrases.txt

Plik sp:
ADEPT_Jackpot.sp
 
Tłumaczenia nie są najwyższych lotów, więc gdyby komuś się chciało zrobić lepsze to proszę o podesłanie 😛 
Gdyby pojawił się jakiś błąd napisz w komentarzu 😉 

Edytowane przez Brum Brum
Poprawka tłumaczeń.

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 • Lubię to!
 • Dobry pomysł!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, Wolnyy napisał:

gdy chce zmienic plik z sp na smx wyskakuje błąd.

2019-01-22.png

Kompilator online nie ma biblioteki która jest podana do pobrania w sklepie link masz w poście. Musisz kompilować plugin lokalnie.

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
1 minutę temu, Wolnyy napisał:

Jak to się robi bo ja jestem nowy i dopiero od niedawna w tym siedze

 

Pobierasz sourcemod -> https://sm.alliedmods.net/smdrop/1.9/sourcemod-1.9.0-git6275-windows.zip
wypakowujesz na pulpit folder scripting do folderu include  dajesz dr_shop.inc pobrane ze sklepu
następnie przeciągasz plik na kompilator i CI kompiluje

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
4 minuty temu, Wolnyy napisał:

Chyba jestem tempy i tego nie umiem  zrobić ? . Zrobisz to za mnie plz 

Pamiętaj, że musisz mieć sklep. Jest on wymagany do działania jackpota.
ADEPT_Jackpot.smx
 

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
1 minutę temu, Wolnyy napisał:

podasz linka jeszcze do sklepu ?
 

 

Wystarczy na to kliknąć image.thumb.png.25bb7c8e6d49df6c2043f6c2f9280c9d.png 

 

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Wolnyy kompilację lokalną wyjaśniałem w 2im albo 3im filmie na kanale ?

Sygnatura użytkownika

Użytkowniku! Pamiętaj, że nic tak nie motywuje jak porządna łapka w górę!

Nie mówię tylko o sobie - honoruj każdego, kto na to zasługuje 🙂

YouTube | SteamGitHub | MailboxGO | AchievementsGO | MuteGO

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, Roberrt napisał:

To nie ma sensu, każdy może wygrać - gdzie obliczenie% szans?

Gdzie obliczenia? Masz w 'cliensay' po wpisaniu kwoty oblicza twój rocent z puli.

Każdy ma szanse wygrac kto cos postawi ? masz losowanie z robione w event_roundend

Jeżeli dalej tego nie  to Ci wyjaśnie jak wrócę ze szkoły

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, Roberrt napisał:

Wybierasz „losową” osobę. Jackpot nie polega na tym - kto więcej wpłaci ten ma większa szanse. Jeżeli czegoś nie doczytałem to sorry bo robię wszystko z telefonu z lądka zdrój (Londyn)

Patrz, po wpisaniu !jackpot i wybraniu danej stawki musisz wpisać sumę na czat. Załóżmy, że są to niskie stawki min. 250$ Po wpisaniu 250 mamy 100% szans, jeżeli jeszcze jedna osoba dołączy do jackpota za 250$ to będziemy mieli 50% szans. Po wpisaniu sumy dajemy np. 250 dajemy 250 razy userid client`a(tak mi się przynajmniej wydaje jeżeli nie, niech ktoś mnie poprawi ) 

for (int i = 0; i < placed; i++) {
	JackpotLowPrice.Push(client);
}

po dodaniu nasza arraylista wynosi już 250 więc jak jeszcze jedna osoba doda 250 wtedy arraylista wynosi 500 na koniec rundy jest losowana osoba od 1 do liczy arraylisty kto dał więcej ma oczywiście większe szanse. 
Tutaj Ci rozpisałem co jak działa
 

if (JackpotLowPrice.Length > 0) // jeżeli arraylista jest większa niż 0
	{
		int winner_accountlow = JackpotLowPrice.Get(GetRandomInt(1, JackpotLowPrice.Length - 1)); //Wybieramy losową osobe
		int winner_low = GetClientOfAccountId(winner_accountlow); //bierzemy jej ID
		if (winner_accountlow <= 0 || !IsClientInGame(winner_accountlow)) //Jeżeli osoby wgranej nie ma na serwerze
		{
			PrintToChatAll("%s Osoby która wygrała nie ma na serwerze! Wylosujemy innego zwycięzce!", MOD_TAG);
			for (int i = 0; i < JackpotLowPrice.Length - 1; i++) // losujemy znowu
			{
				winner_accountlow = JackpotLowPrice.Get(GetRandomInt(1, JackpotLowPrice.Length - 1));
				winner_low = GetClientOfAccountId(winner_accountlow);
				
				if (winner_low > 0 && IsClientInGame(winner_low))
					break; //jeżeli wybrało osobe przerywamy pętle
			}
		}
		dr_AddMoney(winner_low, JackpotLowPrice.Length); // dodajemy pieniądze osobie wygranej
		PrintToChatAll("%s Na niskich stawkach wygrał \x02%N\x04! Wzbogacił się o \x02%d$\x04!", MOD_TAG, winner_low, JackpotLowPrice.Length);
	}

Myślę, że Ci to wytłumaczenie pomogło ?

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
1 minutę temu, Roberrt napisał:

Czyli rozumiem ze jackpoty są na USTALONĄ kwotę przez admina? Czyli powiedzmy w danym czasie tylko na 250 nie ma zakresów typu 100-500?

Patrzyłeś chociaż w kod pluginu? Każde stawki mają minimalną kwotę i maksymalną. Niskie od 250 do 1500 średnie od 1500 do 4500 wysokie od 4500 do 10500 masz wszystko w OnPluginStart

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Cześć z góry przepraszam z to co zaraz napiszę.

 

Roberrt weź przestań wszędzie szukać problemów. Jedyne co potrafisz to sie chwalać że jesteś w "ladków zdrój" chłop napisal całego deathrun A Ty zrobiłeś coś kiedyś za darmo ?

No właśnie nie. Mógł byś się kiedyś ogarnąć z czy coś i pomoc wypisać mu to co ma poprawić A nie kozaczyc że kim to ty nie jesteś...

A i sorry pisze to z telefonu z kwadratu za szkołą (śmietnika)

Edytowane przez Kozak
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Hej @Kozak!

Cieszymy się, że założyłeś u nas konto i jak zwykle chętnie witamy wszystkich nowych użytkowników. Myślę jednak, że źle zrozumiałeś podejście @Roberrt do całego pluginu. Nie wydaje mi się, żeby szukał tutaj problemów, wytknął tylko techniczną definicję jackpota i razem z Brum Brumem zdrowo dyskutują na ten temat.

Nie ma potrzeby tutaj wytykać prywatnej działalności poszczególnych osób, tak jak już wspomniałem, każda jest u nas mile widziana, ponieważ nawet jeśli ktoś bezpośrednio nie postuje u nas w 100% wartościowej i pouczającej zawartości, to pośrednio pomaga nam w rozwoju po prostu "będąc" ?

 

Zamykam temat na parę godzin żeby atmosfera się znormalizowała i zaraz potem wrócimy do dyskusji. Jeśli ktokolwiek ma jakieś pytania może uderzyć do mnie w prywatnej wiadomości ? Miłego

Sygnatura użytkownika

Hej! Pamiętaj uhonorować reputacją KAŻDEGO użytkownika który Ci pomógł! 👮‍♂️

 

Moje pluginy: Ultimate Weather | XiaolinMod | Knife Round | Storm Circle |  AutoBunnyHop | Remove Weapons RoundEnd
Moje artykuły: Przejrzysty kod | Optymalizacja warunków IF | Usuń martwy kod | Notacja węgierska | Co to backdoor? | Jak wgrać plugin? | Lokalna kompilacja | Licencja na plugin | Wektory | Nowa składnia sm | Funkcje czasowe | Spolszczenie pluginu

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Otwieram, to jak z tym działaniem pluginu?

Sygnatura użytkownika

Hej! Pamiętaj uhonorować reputacją KAŻDEGO użytkownika który Ci pomógł! 👮‍♂️

 

Moje pluginy: Ultimate Weather | XiaolinMod | Knife Round | Storm Circle |  AutoBunnyHop | Remove Weapons RoundEnd
Moje artykuły: Przejrzysty kod | Optymalizacja warunków IF | Usuń martwy kod | Notacja węgierska | Co to backdoor? | Jak wgrać plugin? | Lokalna kompilacja | Licencja na plugin | Wektory | Nowa składnia sm | Funkcje czasowe | Spolszczenie pluginu

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Vasto_Lorde Działanie jest takie jak opisałem wyżej ^^ Wszystko działa podczas grania i używania go, nie zauważyłem jeszcze żadnych błędów związanych z nim.

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Przed chwilą, roki123h napisał:

Dziala pod sklep zephyrusa ?

Wersje pod zephyrusa wypuszczę w nocy ?

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Update
Dodano nieograniczone stawki (minimum 10$)

Dodano pokazywanie procentów po postawieniu pieniędzy (!jackpot)

Dodano możliwość anulowania zakładu przez przypadkowe wejście. Tzn. Jeżeli wpiszesz !jackpot i wybierzesz dane stawki, ale nie postawisz pieniędzy możesz wpisać "cancel" aby wyjść z puli bez stawiania pieniędzy.
Dodano wsparcie dla store by Zephyrus (ADEPT_Jackpot_Zephyrus.sp)

 


Jeżeli zauważysz jakikolwiek błąd zgłoś go tutaj ?

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, roki123h napisał:

@Brum Brum mógł byś mi to skompilować bo mam jakiś błąd przy kompilacji na zephyrus shop?

Proszę.

ADEPT_Jackpot_Zephyrus.smx

ADEPT_Jackpot_Zephyrus.sp

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • Moderator poziom 2
11 godzin temu, Akeno|AdvancedNet napisał:

@Brum Brum Zrobiłbyś wersję na zwykłe dolary ?

Trzymaj powinno działać

 

ADEPT_Jackpot.sp

Sygnatura użytkownika

» Support: https://discord.com/invite/zMXt97R63v

» Steam: https://steamcommunity.com/id/pawelsteam/

» Discord: Paweł#8244

» PluginyCS: https://pluginycs.pl/profile/Pawel

» Przyjmuję zlecenia na paczki oraz pluginy.  «

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ostatnio przeglądający ten temat (5 użytkowników)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...