Jump to content
assignment_ind Existing user? Sign In

Sign Inperson_add Sign Up
Go-Code.pl - Support SourceMod i Pluginy CS:GO

Recommended Posts

Opis
Plugin pozwala na autobunnyhop gdy gracz przytrzymuje klawisz skoku (IN_JUMP - domyślnie spacja). Plugin jest kompatybilny z multijumpem. 

 

Cvary

Cytat

abh_team 0-3 - Ustawia drużynę która może korzystać z abh (0 - nikt, 1 - wszyscy, 2 - terroryści, 3 - antyterroryści)

 

Changelog

Cytat

1.0
- Publikacja pluginu

 

Download

abh.sp
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!

 

Inne
Plugin jest przeze mnie wspierany, gdyby pojawiły się jakieś bugi lub sugestie chętnie pomogę/wysłucham jeśli napiszecie poniżej

 

Support

Aktualnie support tego pluginu jest prowadzony przez @Vasto_Lorde

  • Lubię to! 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Plugin fajny bo jako jedyny działa w miarę z dobule jumpem tylko nie w 100% bo jak stoję w miejscu i używam double jumpa to wszystko działa fajnie ale jak już rozpędzam się na autobh i chcę użyć multijumpa to już nie działa 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuty temu, NEVADA1337 napisał:

Plugin fajny bo jako jedyny działa w miarę z dobule jumpem tylko nie w 100% bo jak stoję w miejscu i używam double jumpa to wszystko działa fajnie ale jak już rozpędzam się na autobh i chcę użyć multijumpa to już nie działa 

Hej! Wszystko może zależeć również od multijumpa, czy możesz podać plugin z którym mój abh nie działa?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Na serwerze mam vip by hanys w którym mam multijumpa i jak stoje to działa jak rozpędzam się już nie 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Masz konflikt pluginów, tutaj wymagana jest edycja, możesz podać kody źródłowe ktoś może się znajdzie i poprawi to

Share this post


Link to post
Share on other sites

tutaj vip hanys:

Spoiler

#include <sourcemod>
#include <sdktools>
#include <cstrike>
#include <clientprefs>
#include <colors>
#include <loghelper>
#include <sdkhooks>

#pragma semicolon 1

#define MAX_WEAPON_COUNT 32
#define SHOW_MENU -1
#define CS_TEAM_SPECTATOR    1
#define CS_TEAM_T             2
#define CS_TEAM_CT            3

public Plugin:myinfo =
{
    name = "VIP Plugin by Hanys",
    author = "Hanys",
    description = "vip plugin by Hanys",
    version = "1.3.1",
    url = "http://hanys.dispark.pl"
};

new Handle:HP;
new Handle:Gravity;
new Handle:Speedy;
new Handle:Smokegrenade;
new Handle:Flashbang;
new Handle:Hegrenade;
new Handle:Molotov;
new Handle:Decoy;
new Handle:Tagrenade;
new Handle:Healthshot;
new Handle:Remove_grenade;
new Handle:Armorvalue;
new Handle:Bhashelmet;
new Handle:Defuser;
new Handle:Moneystart;
new Handle:Bombplanted;
new Handle:Bombdefused;
new Handle:Headshot_money;
new Handle:Headshot_hp;
new Handle:Kill_money;
new Handle:Kill_hp;
new Handle:Tagtable;
new Handle:Tagsay;
new Handle:Double_jump;
new Handle:Advertising;
new Handle:Menu_round;
new Handle:Menu_command;
new Handle:Menu_onspawn;

new g_PrimaryGunCount;
new g_SecondaryGunCount;
new String:g_PrimaryGuns[MAX_WEAPON_COUNT][32];
new String:g_SecondaryGuns[MAX_WEAPON_COUNT][32];
new bool:g_MenuOpen[MAXPLAYERS+1] = {false, ...};
new Handle:g_PrimaryMenu = INVALID_HANDLE;
new Handle:g_SecondaryMenu = INVALID_HANDLE;
new g_PlayerPrimary[MAXPLAYERS+1] = {-1, ...};
new g_PlayerSecondary[MAXPLAYERS+1] = {-1, ...};
new Rounds = 0;
new const g_iaGrenadeOffsets[] = {15, 17, 16, 14, 18, 17};

public OnPluginStart()
{
    CreateConVar("sm_vip_version", "1.3.2", "VIP Plugin by Hanys", FCVAR_PLUGIN|FCVAR_SPONLY|FCVAR_REPLICATED|FCVAR_NOTIFY|FCVAR_DONTRECORD);
    
    HP = CreateConVar("vip_hp_start", "100", "Ilosc HP na start rundy", FCVAR_NOTIFY);
    Gravity = CreateConVar("vip_gravity", "1.0", "Grawitacja (1.0 - standardowa)", FCVAR_PLUGIN);
    Speedy = CreateConVar("vip_speed", "1.0", "Szybkosc biegania (1.0 - standardowo)", FCVAR_PLUGIN);
    Smokegrenade = CreateConVar("vip_grenade_smokegrenade", "0", "Smoke na start rundy", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Flashbang = CreateConVar("vip_grenade_flashbang", "0", "Flash na start rundy (0-2))", FCVAR_NOTIFY);
    Hegrenade = CreateConVar("vip_grenade_hegrenade", "0", "Granat na start rundy", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Molotov = CreateConVar("vip_grenade_molotov", "0", "Molotov dla tt lub Incendiary dla ct na start rundy",FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Decoy = CreateConVar("vip_grenade_decoy", "0", "Decoy na start rundy", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Tagrenade = CreateConVar("vip_grenade_tagrenade", "0", "Granat taktyczny na start rundy",FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Healthshot = CreateConVar("vip_grenade_healtshot", "0", "Apteczka na start rundy (0-4)", FCVAR_NOTIFY);
    Remove_grenade = CreateConVar("vip_grenade_remove", "0", "Na pocz�tku rundy/respawn usuwa wszystkie granaty (Przydatne przy wypadaniu granat�w", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Armorvalue = CreateConVar("vip_armorvalue", "0", "Kamizelka na start rundy", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Bhashelmet = CreateConVar("vip_bhashelmet", "0", "Kask na start rundy", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Defuser = CreateConVar("vip_defuser", "0", "Zestaw do rozbrajania dla CT na start rundy", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Moneystart = CreateConVar("vip_money_start", "0", "Ilosc $ na start rundy", FCVAR_NOTIFY);
    Bombplanted = CreateConVar("vip_bomb_planted", "0", "Ilosc $ za podlozenie bomby", FCVAR_NOTIFY);
    Bombdefused = CreateConVar("vip_bomb_defused", "0", "Ilosc $ za rozbrojenie bomby", FCVAR_NOTIFY);
    Headshot_money = CreateConVar("vip_headshot_money", "0", "Ilosc $ za Headshot", FCVAR_NOTIFY);
    Headshot_hp = CreateConVar("vip_headshot_hp", "0", "Ilosc HP za Headshot", FCVAR_NOTIFY);
    Kill_money = CreateConVar("vip_kill_money", "0", "Ilosc $ za fraga", FCVAR_NOTIFY);
    Kill_hp = CreateConVar("vip_kill_hp", "0", "Ilosc HP za fraga", FCVAR_NOTIFY);
    Tagtable = CreateConVar("vip_tag_table", "0", "Tag VIP w tabeli wynikow", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Tagsay = CreateConVar("vip_tag_say", "0", "Tag VIP + kolorowy nick w say", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Double_jump = CreateConVar("vip_double_jump", "0", "Podwojny skok", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Advertising = CreateConVar("vip_advertising", "1", "Informacja o autorze pluginu", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Menu_round = CreateConVar("vip_menu", "0", "Od ktorej rundy menu broni jest aktywne (0-menu broni nieaktywne)", FCVAR_NOTIFY);
    Menu_command = CreateConVar("vip_menu_command", "0", "Otwieranie menu broni po wpisaniu !bronie/!menu", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Menu_onspawn = CreateConVar("vip_menu_onspawn", "0", "Wyswietlanie menu przy respawn (Start rundy)", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);

    AutoExecConfig(true, "vip_hanys");
    CheckConfig("configs/vip_hanys_weapons.ini");
    
    RegConsoleCmd("say", Command_SendToAll);
    //RegConsoleCmd("say_team", Command_SendToTeam);
    RegConsoleCmd("sm_menu", Command_VipMenu);
    RegConsoleCmd("sm_bronie", Command_VipMenu);
    
    HookEvent("player_spawn", Event_OnPlayerSpawn);
    HookEvent("bomb_planted", Event_BombPlanted);
    HookEvent("bomb_defused", Event_BombDefused);
    HookEvent("player_death",  Event_PlayerDeath);
    HookEvent("player_team", Event_TagTable);
    HookEvent("player_spawn", Event_TagTable);
    HookEvent("round_start", Event_RoundStart);
    HookEvent("announce_phase_end", RestartRound);
    HookEvent("cs_intermission", RestartRound);
    
    CreateTimer(300.0, Timer_Advert, _, TIMER_REPEAT);
}

public OnPluginEnd()
{
    CancelMenu(g_PrimaryMenu);
    CheckCloseHandle(g_PrimaryMenu);
    CancelMenu(g_SecondaryMenu);
    CheckCloseHandle(g_SecondaryMenu);
}


public Action:Timer_Advert(Handle:timer)
{
    if (GetConVarBool(Advertising))
    {
    PrintToChatAll("\x01[\x04VIP\x01]\x04 Plugin VIP by Hanys");
    }
}

public Event_OnPlayerSpawn(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast)
{
    new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
    new money = GetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAccount");
    new team = GetClientTeam(client);
    new g_HP = GetConVarInt(HP);
    new g_moneystart = GetConVarInt(Moneystart);
    new g_Flashbang = GetConVarInt(Flashbang);
    new g_Healthshot = GetConVarInt(Healthshot);
    
    if (client > 0 && IsPlayerAlive(client))
    {
        if (GetConVarBool(Remove_grenade)) StripNades(client);
        if (IsPlayerGenericAdmin(client))

        {
            SetEntityHealth(client, g_HP); //hp
            SetEntityGravity(client, GetConVarFloat(Gravity)); //grawitacja
            SetEntPropFloat(client, Prop_Send, "m_flLaggedMovementValue", GetConVarFloat(Speedy)); //predkosc biegania
            if (GetConVarBool(Smokegrenade)) GivePlayerItem(client, "weapon_smokegrenade"); //smoke
            if (GetConVarBool(Flashbang))
            {
                for (new i = 1; i <= g_Flashbang; i++)
                GivePlayerItem(client, "weapon_flashbang");
            }
            if (GetConVarBool(Healthshot))
            {
                for (new i = 1; i <= g_Healthshot; i++)
                GivePlayerItem(client, "weapon_healthshot");
            }
            if (GetConVarBool(Hegrenade)) GivePlayerItem(client, "weapon_hegrenade"); //grenade
            if (GetConVarBool(Molotov) && team == CS_TEAM_T) GivePlayerItem(client, "weapon_molotov"); //molotov tt
            if (GetConVarBool(Molotov) && team == CS_TEAM_CT) GivePlayerItem(client, "weapon_incgrenade"); //Incendiary ct
            if (GetConVarBool(Decoy)) GivePlayerItem(client, "weapon_decoy"); //decoy
            if (GetConVarBool(Tagrenade)) GivePlayerItem(client, "weapon_tagrenade"); //Taktyczny
            SetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAccount", money + g_moneystart); // plus $ na start
            if (GetConVarBool(Armorvalue)) SetEntProp(client, Prop_Send, "m_ArmorValue", 100); //kamizelka
            if (GetConVarBool(Bhashelmet)) SetEntProp(client, Prop_Send, "m_bHasHelmet", 1); //helm
            
            if(team == CS_TEAM_CT)
            {
                if (GetConVarBool(Defuser) && GetEntProp(client, Prop_Send, "m_bHasDefuser") == 0) GivePlayerItem(client, "item_defuser"); //kombinerki
    
            }
            CreateTimer(0.1, Event_HandleSpawn, GetEventInt(event, "userid"));
        }
    
    }
}
 
stock StripNades(client)
{
    while(RemoveWeaponBySlot(client, 3)){}
    for(new i = 0; i < 6; i++)
    SetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAmmo", 0, _, g_iaGrenadeOffsets);
}
stock bool:RemoveWeaponBySlot(client, iSlot)
{
    new iEntity = GetPlayerWeaponSlot(client, iSlot);
    if(IsValidEdict(iEntity)) {
        RemovePlayerItem(client, iEntity);
        AcceptEntityInput(iEntity, "Kill");
        return true;
    }
    return false;

public Event_BombPlanted(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast)
{
    new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
    new money = GetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAccount");
    new g_bombplanted = GetConVarInt(Bombplanted);
    
    if (IsPlayerGenericAdmin(client))
    
    
    {
        SetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAccount", money + g_bombplanted);//plus $ for Bomb Planted
        
        
    }
}

public Event_BombDefused(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast)
{
    new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
    new money = GetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAccount");
    new g_bombdefused = GetConVarInt(Bombdefused);
    
    if (IsPlayerGenericAdmin(client))
    
    
    {
        SetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAccount", money + g_bombdefused); //plus $ for Bomb Defused
        
        
    }
}

public Event_PlayerDeath(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast)
{
    new attacker = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "attacker"));
    new money = GetEntProp(attacker, Prop_Send, "m_iAccount");
    new health = GetEntProp(attacker, Prop_Send, "m_iHealth");
    new g_headshot_money = GetConVarInt(Headshot_money);
    new g_headshot_hp = GetConVarInt(Headshot_hp);
    new g_kill_money = GetConVarInt(Kill_money);
    new g_kill_hp = GetConVarInt(Kill_hp);
    
    new bool:headshot = GetEventBool(event, "headshot");
    if (IsPlayerGenericAdmin(attacker))
    
    
    {
        if(headshot)
        
        {
            SetEntProp(attacker, Prop_Send, "m_iAccount", money + g_headshot_money); //plus for hs
            SetEntProp(attacker, Prop_Send, "m_iHealth", health + g_headshot_hp); //plus hp for hs
            
            
        }
        else
        
        {
            SetEntProp(attacker, Prop_Send, "m_iAccount", money + g_kill_money); //plus for kill
            SetEntProp(attacker, Prop_Send, "m_iHealth", health + g_kill_hp); //plus hp for kill
            
            
        }
        
        
    }
}

public Action:Event_TagTable(Handle:event, String:name[], bool:dontBroadcast)
{
    new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
    if (IsPlayerGenericAdmin(client))
    
    
    {
        if (GetConVarBool(Tagtable)) CS_SetClientClanTag(client, "[VIP]");
        
        
    }
}

public Action:Command_SendToAll(client, args)
{
    if ((IsPlayerGenericAdmin(client)) && GetConVarBool(Tagsay))
    {
        new String:text[256];
        GetCmdArg(1, text, sizeof(text));
        
        if (text[0] == '/' || text[0] == '@' || text[0] == '!' || text[0] == 0 || IsChatTrigger())
        {
            return Plugin_Handled;
        }
        if(IsPlayerAlive(client) && GetClientTeam(client) != 1)
        {
        PrintToChatAll("\x01[\x04VIP\x01]\x05 %N: \x01%s", client, text);
        }
        else if(!IsPlayerAlive(client) && GetClientTeam(client) != 1)
        {
        PrintToChatAll("\x01*NIE ZYJE* [\x04VIP\x01]\x05 %N: \x01%s", client, text);
        }
        else if(!IsPlayerAlive(client) && GetClientTeam(client) == 1)
        {
        PrintToChatAll("\x01*OBSERWATOR* [\x04VIP\x01]\x05 %N: \x01%s", client, text);
        }
        return Plugin_Handled;
    }
    return Plugin_Continue;
}

public Action:Command_SendToTeam(client, args)
{
    if ((IsPlayerGenericAdmin(client)) && GetConVarBool(Tagsay))
    {
        new String:text[256];
        GetCmdArg(1, text, sizeof(text));
        
        if (text[0] == '/' || text[0] == '@' || text[0] == '!' || text[0] == 0 || IsChatTrigger())
        {
            return Plugin_Handled;
        }
        for (new i = 1; i <= MaxClients; i++)
        {
            if (IsClientInGame(i) && IsClientConnected(i))
            {
                if (GetClientTeam(client) == GetClientTeam(i))
                {
                    if(GetClientTeam(client) == 2)
                    {
                        if(IsPlayerAlive(client))
                        {
                            PrintToChat(i, "\x01(Terrorysta) [\x04VIP\x01]\x05 %N \x01%s", client, text);
                        }
                        else if(!IsPlayerAlive(client))
                        {
                            PrintToChat(i, "\x01*NIE ZYJE*(Terrorysta) [\x04VIP\x01]\x05 %N \x01%s", client, text);
                        }
                        return Plugin_Handled;
                    }
                    else if(GetClientTeam(client) == 3)
                    {
                        if(IsPlayerAlive(client))
                        {
                        PrintToChat(i, "\x01(Antyterrorysta) [\x04VIP\x01]\x05 %N \x01%s", client, text);
                        }
                        else if(!IsPlayerAlive(client))
                        {
                        PrintToChat(i, "\x01*NIE ZYJE*(Antyterrorysta) [\x04VIP\x01]\x05 %N \x01%s", client, text);
                        }
                        return Plugin_Handled;
                    }
                    else if(GetClientTeam(client) == 1)
                    {
                        PrintToChat(i, "\x01[OBSERWATOR] [\x04VIP\x01]\x05 %N \x01%s", client, text);
                        return Plugin_Handled;
                    }
                }
            }
        }
    }
    return Plugin_Continue;
}

public Action:OnPlayerRunCmd(iClient, &buttons, &impulse, Float:vel[3], Float:angles[3], &weapon)
{
    if ((IsPlayerGenericAdmin(iClient)) && IsPlayerAlive(iClient) && GetConVarBool(Double_jump))
    
    
    {
        static g_fLastButtons[MAXPLAYERS+1], g_fLastFlags[MAXPLAYERS+1], g_iJumps[MAXPLAYERS+1], fCurFlags, fCurButtons;
        fCurFlags = GetEntityFlags(iClient);
        fCurButtons = GetClientButtons(iClient);
        if (g_fLastFlags[iClient] & FL_ONGROUND && !(fCurFlags & FL_ONGROUND) && !(g_fLastButtons[iClient] & IN_JUMP) && fCurButtons & IN_JUMP) g_iJumps[iClient]++;
        else if(fCurFlags & FL_ONGROUND) g_iJumps[iClient] = 0;
        else if(!(g_fLastButtons[iClient] & IN_JUMP) && fCurButtons & IN_JUMP && g_iJumps[iClient] == 1)
        
        
        {
            g_iJumps[iClient]++;
            decl Float:vVel[3];
            GetEntPropVector(iClient, Prop_Data, "m_vecVelocity", vVel);
            vVel[2] = 250.0;
            TeleportEntity(iClient, NULL_VECTOR, NULL_VECTOR, vVel);
            
            
        }
        
        g_fLastFlags[iClient] = fCurFlags;
        g_fLastButtons[iClient] = fCurButtons;
        
        
    }
    return Plugin_Continue;
}

public Event_RoundStart(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast)
{
    Rounds = Rounds + 1;
}

public Action:RestartRound(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast)
{
    Rounds = 0;
}

public OnClientPutInServer(client)
{
    g_MenuOpen[client]=false;

    g_PlayerPrimary[client] = SHOW_MENU;
    g_PlayerSecondary[client] = SHOW_MENU;
}

public Event_PlayerTeam(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast)
{
    new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
    new team = GetClientTeam(client);

    if (g_MenuOpen[client] && team == CS_TEAM_SPECTATOR)
    {
        CancelClientMenu(client);        // Delayed
        g_MenuOpen[client] = false;
    }
}

stock CheckConfig(const String:ini_file[])
{
    decl String:file[PLATFORM_MAX_PATH];
    BuildPath(Path_SM, file, sizeof(file), ini_file);

    new timestamp = GetFileTime(file, FileTime_LastChange);

    if (timestamp == -1) SetFailState("\nCould not stat config file: %s.", file);

    InitializeMenus();
    if (ParseConfigFile(file))
    {
        FinalizeMenus();
    }
    
}

stock InitializeMenus()
{
    g_PrimaryGunCount=0;
    CheckCloseHandle(g_PrimaryMenu);
    g_PrimaryMenu = CreateMenu(MenuHandler_ChoosePrimary, MenuAction_Display|MenuAction_Select|MenuAction_Cancel);
    SetMenuTitle(g_PrimaryMenu, "[VIP] Wybierz darmowa bron:");

    g_SecondaryGunCount=0;
    CheckCloseHandle(g_SecondaryMenu);
    g_SecondaryMenu = CreateMenu(MenuHandler_ChooseSecondary, MenuAction_Display|MenuAction_Select|MenuAction_Cancel);
    SetMenuTitle(g_SecondaryMenu, "[VIP] Wybierz darmowa bron:");
}

stock FinalizeMenus()
{
    AddMenuItem(g_PrimaryMenu, "FF", "None");
    AddMenuItem(g_SecondaryMenu, "FF", "None");
}

bool:ParseConfigFile(const String:file[]) {

    new Handle:parser = SMC_CreateParser();
    SMC_SetReaders(parser, Config_NewSection, Config_UnknownKeyValue, Config_EndSection);
    SMC_SetParseEnd(parser, Config_End);

    new line = 0;
    new col = 0;
    new String:error[128];
    new SMCError:result = SMC_ParseFile(parser, file, line, col);
    CloseHandle(parser);

    if (result != SMCError_Okay) {
        SMC_GetErrorString(result, error, sizeof(error));
        LogError("%s on line %d, col %d of %s", error, line, col, file);
    }

    return (result == SMCError_Okay);
}

new g_configLevel;
public SMCResult:Config_NewSection(Handle:parser, const String:section[], bool:quotes)
{
    g_configLevel++;
    if (g_configLevel==2)
    {
        if (StrEqual("PrimaryMenu", section, false)) SMC_SetReaders(parser, Config_NewSection, Config_PrimaryKeyValue, Config_EndSection);
        else if (StrEqual("SecondaryMenu", section, false)) SMC_SetReaders(parser, Config_NewSection, Config_SecondaryKeyValue, Config_EndSection);
    }
    else SMC_SetReaders(parser, Config_NewSection, Config_UnknownKeyValue, Config_EndSection);
    return SMCParse_Continue;
}

public SMCResult:Config_UnknownKeyValue(Handle:parser, const String:key[], const String:value[], bool:key_quotes, bool:value_quotes)
{
    SetFailState("\nDidn't recognize configuration: Level %i %s=%s", g_configLevel, key, value);
    return SMCParse_Continue;
}

public SMCResult:Config_PrimaryKeyValue(Handle:parser, const String:weapon_class[], const String:weapon_name[], bool:key_quotes, bool:value_quotes) {
    if (g_PrimaryGunCount>=MAX_WEAPON_COUNT) SetFailState("\nToo many weapons declared!");

    decl String:weapon_id[4];
    strcopy(g_PrimaryGuns[g_PrimaryGunCount], sizeof(g_PrimaryGuns[]), weapon_class);
    Format(weapon_id, sizeof(weapon_id), "%02.2X", g_PrimaryGunCount++);
    AddMenuItem(g_PrimaryMenu, weapon_id, weapon_name);
    return SMCParse_Continue;
}

public SMCResult:Config_SecondaryKeyValue(Handle:parser, const String:weapon_class[], const String:weapon_name[], bool:key_quotes, bool:value_quotes)
{
    if (g_SecondaryGunCount>=MAX_WEAPON_COUNT) SetFailState("\nToo many weapons declared!");

    decl String:weapon_id[4];
    strcopy(g_SecondaryGuns[g_SecondaryGunCount], sizeof(g_SecondaryGuns[]), weapon_class);
    Format(weapon_id, sizeof(weapon_id), "%02.2X", g_SecondaryGunCount++);
    AddMenuItem(g_SecondaryMenu, weapon_id, weapon_name);
    return SMCParse_Continue;
}

public SMCResult:Config_EndSection(Handle:parser)
{
    g_configLevel--;
    SMC_SetReaders(parser, Config_NewSection, Config_UnknownKeyValue, Config_EndSection);
    return SMCParse_Continue;
}

public Config_End(Handle:parser, bool:halted, bool:failed)
{
    if (failed) SetFailState("\nPlugin error");
}

public MenuHandler_ChoosePrimary(Handle:menu, MenuAction:action, param1, param2)
{
    if (action == MenuAction_Display) g_MenuOpen[param1] = true;
    else if (action == MenuAction_Select)
    {
        new client = param1;
        new team = GetClientTeam(client);
        decl String:weapon_id[4];
        GetMenuItem(menu, param2, weapon_id, sizeof(weapon_id));
        new weapon = StringToInt(weapon_id, 16);

        g_PlayerPrimary[client] = weapon;
        if (team > CS_TEAM_SPECTATOR) GivePrimary(client);

        DisplayMenu(g_SecondaryMenu, client, MENU_TIME_FOREVER);
    }
    else if (action == MenuAction_Cancel)
    {
        g_MenuOpen[param1] = false;
        if (param2 == MenuCancel_Exit)    // CancelClientMenu sends MenuCancel_Interrupted reason
        {
            if (g_SecondaryMenu != INVALID_HANDLE) DisplayMenu(g_SecondaryMenu, param1, MENU_TIME_FOREVER);
        }
    }
}

public MenuHandler_ChooseSecondary(Handle:menu, MenuAction:action, param1, param2)
{
    if (action == MenuAction_Display) g_MenuOpen[param1] = true;
    else if (action == MenuAction_Select)
    {
        new client = param1;
        new team = GetClientTeam(client);
        decl String:weapon_id[4];
        GetMenuItem(menu, param2, weapon_id, sizeof(weapon_id));
        new weapon = StringToInt(weapon_id, 16);

        g_PlayerSecondary[client] = weapon;
        if (team > CS_TEAM_SPECTATOR) GiveSecondary(client);
    }
    else if (action == MenuAction_Cancel) g_MenuOpen[param1] = false;
}

public Action:Event_HandleSpawn(Handle:timer, any:user)
{
    new client = GetClientOfUserId(user);
    new g_menu_round = GetConVarInt(Menu_round);
    if (!client) return;

    if (GetConVarBool(Menu_onspawn) && Rounds >= g_menu_round > 0 )
    {
        if (g_PlayerPrimary[client]==SHOW_MENU && g_PlayerSecondary[client]==SHOW_MENU)
        {
            if (g_PrimaryMenu != INVALID_HANDLE) DisplayMenu(g_PrimaryMenu, client, MENU_TIME_FOREVER);
            else if (g_SecondaryMenu != INVALID_HANDLE) DisplayMenu(g_SecondaryMenu, client, MENU_TIME_FOREVER);
        }
        else
        {
            GivePrimary(client);
            GiveSecondary(client);
        }
    }
}

stock GivePrimary(client)
{
    new weapon = g_PlayerPrimary[client];
    RemoveWeaponBySlot(client, 0);
    if (weapon >= 0 && weapon < g_PrimaryGunCount) GivePlayerItem(client, g_PrimaryGuns[weapon]);
}

stock GiveSecondary(client)
{
    new weapon = g_PlayerSecondary[client];
    RemoveWeaponBySlot(client, 1);
    if (weapon >= 0 && weapon < g_SecondaryGunCount) GivePlayerItem(client, g_SecondaryGuns[weapon]);
}

public Action:Command_VipMenu(client, args)
{
    new g_menu_round = GetConVarInt(Menu_round);
    if (IsPlayerGenericAdmin(client))
    {
        if (IsClientInGame(client) && Rounds >= g_menu_round > 0 && GetConVarBool(Menu_command))
        {
            if (g_PrimaryMenu != INVALID_HANDLE) DisplayMenu(g_PrimaryMenu, client, MENU_TIME_FOREVER);
            else if (g_SecondaryMenu != INVALID_HANDLE) DisplayMenu(g_SecondaryMenu, client, MENU_TIME_FOREVER);
        }
    }
    return Plugin_Continue;
}

stock CheckCloseHandle(&Handle:handle)
{
    if (handle != INVALID_HANDLE)
    {
        CloseHandle(handle);
        handle = INVALID_HANDLE;
    }
}


stock min(a, b) {return (a<b) ? a:b;}
stock max(a, b) {return (a>b) ? a:b;}

/*
@param client id

return bool
*/
bool:IsPlayerGenericAdmin(client)
{
    if (!CheckCommandAccess(client, "sm_vip", 0, true)) return false;    
    {
        return true;

    }
}

 

 

autobh

Spoiler

#include <sourcemod>
#include <sdktools>
#include <sdkhooks>
#include <cstrike>

public Plugin myinfo = {
    name = "AutoBunnyHop",
    author = "Vasto_Lorde",
    description = "Automatic jumping while holding space",
    version = "1.0",
    url = "https://go-code.pl/"
}

bool can_jump[65];
ConVar teamjump;
int cvar_tj;

public void OnPluginStart(){
    HookEvent("player_spawn", PlayerSpawn, EventHookMode_Post);
    teamjump = CreateConVar("abh_team", "1", "What team should have bunnyhop? (0 - none, 1 - all, 2 - TT, 3 - CT)", _, true, 0.0, true, 3.0);
}

public PlayerSpawn(Handle event, const char[] name, bool dontBroadcast){
    int client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
    can_jump[client] = false;
    CreateTimer(1.5, TIMERON, client);
}

public Action TIMERON(Handle timer, int client){
    can_jump[client] = true;
}

public OnClientPutInServer(int client){
    SDKHook(client, SDKHook_PreThink, OnPreThink);
}

public void OnClientDisconnect(int client){
    SDKUnhook(client, SDKHook_PreThink, OnPreThink);
}

public Action OnPreThink(int client){
    if(can_jump[client] && IsPlayerAlive(client) && cvar_tj){
        if(GetEntityFlags(client) & FL_ONGROUND && GetClientButtons(client) & IN_JUMP && (GetClientTeam(client) == cvar_tj || cvar_tj == 1)){
            float velocity[3];
            GetEntPropVector(client, Prop_Data, "m_vecVelocity", velocity);
            velocity[2] += 260.0;
            TeleportEntity(client, NULL_VECTOR, NULL_VECTOR, velocity);
        }
    }
    return Plugin_Continue;
}

public void OnConfigsExecuted(){
    SetCvar("sv_enablebunnyhopping", "1"); 
    SetCvar("sv_staminamax", "0");
    SetCvar("sv_airaccelerate", "2000");
    SetCvar("sv_staminajumpcost", "0");
    SetCvar("sv_staminalandcost", "0");
    cvar_tj = GetConVarInt(teamjump);
}

stock void SetCvar(char[] scvar, char[] svalue){
    Handle cvar = FindConVar(scvar);
    SetConVarString(cvar, svalue, true);
}

 

 

Fajnie jak by ktoś potrafił to ogarnąć bo jednak chciałbym mieć vipa na serwie a przez to nie ma szans. 

Edited by NEVADA1337
By Vasto_Lorde,

Łączę 3 posty w jedną całość

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


O NAS Jesteśmy społecznością łączącą ludzi, którzy dzielą pasję poznawania CS:GO od strony programistycznej. Posiadamy duże zaplecze merytoryczne i zawsze cieszymy się, gdy dołączają do nas osoby gotowe do nauki. Gwarantujemy, że z odrobiną wytrwałości i otwartym umysłem bardzo szybko napiszesz swój pierwszy plugin. Zapraszamy! 🙂
Szablon wykonany z dużą ilością przez cyberpixelz / Mesharsky / Sitefuture
Forum dumnie napędzane przez: Invision Power Services, Inc.
×
×
  • Create New...