Skocz do zawartości
 • Chmurka
 • Boróweczka
 • Jabłuszko
 • Limonka
 • Czekoladka
 • Węgielek
Zaloguj się, aby obserwować  
EXOD

Wyciągnięcie "Party" z pluginu basebuilder

Polecane posty

Cześć mam pytanie

mam taki plugin z basebulider i chciałem ten sam scrypt wyciągnąć ale nie umie tego compilować i mam pytanie co zrobić albo jak byście mogli compilować 

 

Spoiler

public void Party_OnPluginStart()
{
	RegConsoleCmd("sm_party", 		CMD_Party, 		"Party with someone!");
	RegConsoleCmd("sm_accept", 		CMD_Accept, 	"Accept party");
	RegConsoleCmd("sm_stopparty", 	CMD_StopParty, 	"Stop party with someone!");
}

public Action Party_OnClientPutInServer(int client)
{
	g_bIsInParty[client] = false;
	g_iInPartyWith[client] = -1;
	g_iDecalEntity[client] = -1;
	g_PartyInviter[client] = false;
}

public void Party_RoundStart()
{
	LoopAllPlayers(i)
	{
		int client2 = g_bIsInParty[i];
		g_bIsInParty[i] = false;
		g_bIsInParty[client2] = false;
		g_iInPartyWith[i] = -1;
		g_iInPartyWith[client2] = -1;
		g_iDecalEntity[i] = -1;
		
		//Remove decals from heads
		RemoveDecalAbovePlayer(i);
	}
}

public void Party_OnPlayerDeath(int client)
{
	RemoveDecalAbovePlayer(client);	
}

public void Party_OnClientDisconnect(int client)
{
	int client2 = g_iInPartyWith[client];
	
	RemoveDecalAbovePlayer(client);
	
	if(client >= 1 && !IsFakeClient(client) && client2 >= 1 && !IsFakeClient(client2)) {
		CPrintToChat(client2, "%s%T", Prefix, "Party left game", client2);
		g_bIsInParty[client] = false;
		g_bIsInParty[client2] = false;
		g_iInPartyWith[client] = -1;
		g_iInPartyWith[client2] = -1;
		g_iDecalEntity[client] = -1;
	}
}

public Action CMD_Party(int client, int args)
{
	//Client is already in party!
	if(g_bIsInParty[client])
	{
		CPrintToChat(client, "%s%T", Prefix, "Party Im in party", client);
		return Plugin_Handled;	
	}
	
	Menu partymenu = new Menu(MenuHandler_PartyMenu);
	SetMenuTitle(partymenu, "Select party friend");
	
	LoopAllPlayers(i)
	{
		if(!g_bIsInParty[i] && GetClientTeam(client) == GetClientTeam(i) && client != i)
		{
			char username[MAX_NAME_LENGTH];
			GetClientName(i, username, sizeof(username));
			
			char userID[10];
			IntToString(i, userID, sizeof(userID));
			
			partymenu.AddItem(userID, username);
		}
	}
	
	partymenu.Display(client, 0);
	
	return Plugin_Handled;
}


public int MenuHandler_PartyMenu(Menu menu, MenuAction action, int client, int item) 
{
	switch(action)
	{
		case MenuAction_Select:
		{
			char info[32];
			GetMenuItem(menu, item, info, sizeof(info));
			
			int client2 = StringToInt(info);
			
			if(GetClientTeam(client) == BUILDERS && GetClientTeam(client2) == BUILDERS)
			{
				if(IsClientInGame(client2))
				{
					char client_username[MAX_NAME_LENGTH];
					GetClientName(client, client_username, sizeof(client_username));
					
					char client2_username[MAX_NAME_LENGTH];
					GetClientName(client2, client2_username, sizeof(client2_username));
		
					CPrintToChat(client, "%s%T", Prefix, "Party invited", client, client2_username);
					CPrintToChat(client2, "%s%T", Prefix, "Party got invite", client, client_username);
					
					g_iInPartyWith[client] = client2;
					g_iInPartyWith[client2] = client;
					
					g_PartyInviter[client] = true;
					
					CreateTimer(20.0, ResetInvite, client);
					CreateTimer(20.0, ResetInvite, client2);
				} else {
					CPrintToChat(client, "%s%T", Prefix, "Party not found", client);
				}
			} else {
				char username[MAX_NAME_LENGTH];
				GetClientName(client2, username, sizeof(username));
				CPrintToChat(client, "%s%T", Prefix, "Party different teams", client, username);
			}
			
		}
	}
}

public Action ResetInvite(Handle tmr, any client)
{
	if(!g_bIsInParty[client])
	{
		g_iInPartyWith[client] = -1;
		g_PartyInviter[client] = false;
	}
}

public Action CMD_Accept(int client, int args)
{

	int client2 = g_iInPartyWith[client];

	if(g_iInPartyWith[client] > 0)
	{
		
		if(g_PartyInviter[client])
		{
			return Plugin_Handled;	
		}
		
		
		if(!IsClientInGame(client2))
		{
			CPrintToChat(client, "%s%T", Prefix, "Party not found", client);
			return Plugin_Handled;
		}
		
		if(GetClientTeam(client) != BUILDERS || GetClientTeam(client2) != BUILDERS)
		{
			char username[MAX_NAME_LENGTH];
			GetClientName(client2, username, sizeof(username));
			CPrintToChat(client, "%s%T", Prefix, "Party different teams", client, username);
			return Plugin_Handled;
		}
		
		if(g_bIsInParty[client])
		{
			CPrintToChat(client, "%s%T", Prefix, "Party Im in party", client);
			return Plugin_Handled;
		}
		
		if(g_bIsInParty[client2])
		{
			char username[MAX_NAME_LENGTH];
			GetClientName(client2, username, sizeof(username));
			CPrintToChat(client, "%s%T", Prefix, "Party already in different party", client, username);
			return Plugin_Handled;		
		}
		
		
		g_bIsInParty[client] = true;
		g_bIsInParty[client2] = true;
		g_iInPartyWith[client] = client2;
		g_iInPartyWith[client2] = client;
		
		char client_username[MAX_NAME_LENGTH];
		GetClientName(client, client_username, sizeof(client_username));
		
		char client2_username[MAX_NAME_LENGTH];
		GetClientName(client2, client2_username, sizeof(client2_username));
		
		CPrintToChat(client, "%s%T", Prefix, "Party success", client, client2_username);
		CPrintToChat(client2, "%s%T", Prefix, "Party success2", client2, client_username);
		
		//Create decals over player heads, that they see with who they are in party
		CreateTimer(1.0, Timer_SpawnSprite, client);
		CreateTimer(1.0, Timer_SpawnSprite, client2);
		
		
	} else 
		CPrintToChat(client, "%s%T", Prefix, "Party writes accept without invite", client);
	
	return Plugin_Handled;

}

public Action Timer_SpawnSprite(Handle timer, any client)
{
	if(IsClientInGame(client) && IsPlayerAlive(client) && !IsFakeClient(client))
	{
		g_iDecalEntity[client] = SpawnDecalAbovePlayer(client, "materials/overlays/friends2.vmt");
		char Gname[20];
		IntToString(g_iInPartyWith[client], Gname, sizeof(Gname));
		Entity_SetGlobalName(g_iDecalEntity[client], Gname);
		SDKHook(g_iDecalEntity[client], SDKHook_SetTransmit, ShowFriendOverlay);	
	}
}

public Action ShowFriendOverlay(int ent, int client)
{
	char Gname[20];
	Entity_GetGlobalName(ent, Gname, sizeof(Gname));
	int client2 = StringToInt(Gname);
	
	if(client2 == client)
		return Plugin_Continue;
	else
		return Plugin_Handled;
}


public Action CMD_StopParty(int client, int args)
{
	if(g_bIsInParty[client])
	{
		int client2 = g_iInPartyWith[client];
		g_bIsInParty[client] = false;
		g_bIsInParty[client2] = false;
		g_iInPartyWith[client] = -1;
		g_iInPartyWith[client2] = -1;
		
		CPrintToChat(client, "%s%T", Prefix, "Party left", client);
		CPrintToChat(client2, "%s%T", Prefix, "Party left2", client2);
		
		RemoveDecalAbovePlayer(client);
		RemoveDecalAbovePlayer(client2);

	}	
	
	return Plugin_Handled;
}


//DECAL FUNCTIONS

int SpawnDecalAbovePlayer(int client, const char sDecal[PLATFORM_MAX_PATH])
{
	if(!IsClientInGame(client) || !IsPlayerAlive(client) || GetClientTeam(client) < 2)
		return -1;
	
	int iEnt = CreateEntityByName("env_sprite");
	if(iEnt == -1)
		return -1;
	
	SetEntityModel(iEnt, sDecal);
	DispatchKeyValue(iEnt, "GlowProxySize", "1");
	DispatchKeyValue(iEnt, "rendercolor", "118 147 163");
	DispatchKeyValue(iEnt, "renderamt", "140");
	DispatchKeyValue(iEnt, "rendermode", "5");
	DispatchKeyValue(iEnt, "renderfx", "0");
	DispatchKeyValueFloat(iEnt, "framerate", 15.0);
	DispatchKeyValueFloat(iEnt, "scale", 0.1);
	char sBuffer[32];
	Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "1337client_%d", iEnt);
	DispatchKeyValue(client, "targetname", sBuffer);
	float fMin[3] = {-50.0, -50.0, 0.0};
	float fMax[3] = {50.0, 50.0, 100.0};
	SetEntPropVector(iEnt, Prop_Send, "m_vecMins", fMin);
	SetEntPropVector(iEnt, Prop_Send, "m_vecMaxs", fMax);
	SetEntProp(iEnt, Prop_Send, "m_nSolidType", 2);
	int iEffects = GetEntProp(iEnt, Prop_Send, "m_fEffects");
	SetEntProp(iEnt, Prop_Send, "m_fEffects", (iEffects | 32));
	DispatchSpawn(iEnt);
	ActivateEntity(iEnt);
	float fOrigin[3];
	GetClientEyePosition(client, fOrigin);
	
	// Place 30 units above player's head.
	fOrigin[2] += 30.0;
	
	TeleportEntity(iEnt, fOrigin, NULL_VECTOR, NULL_VECTOR);
	SetVariantString(sBuffer);
	AcceptEntityInput(iEnt, "SetParent");
	
	return iEnt;
}

bool RemoveDecalAbovePlayer(int client)
{
	if(!IsClientInGame(client))
		return false;
	
	char sBuffer[32];
	GetEntPropString(client, Prop_Data, "m_iName", sBuffer, sizeof(sBuffer));
	
	// That player doesn't have a sprite above his head, which has been spawned with the above stock.
	if(StrContains(sBuffer, "1337client_") != 0)
	{
		DispatchKeyValue(client, "targetname", "");
		return false;
	}
	
	int iEnt = StringToInt(sBuffer[11]);
	if(iEnt <= 0 || !IsValidEntity(iEnt) || !IsValidEdict(iEnt))
		return false;
	
	GetEdictClassname(iEnt, sBuffer, sizeof(sBuffer));
	if(!StrEqual(sBuffer, "env_sprite"))
	{
		DispatchKeyValue(client, "targetname", "");
		return false;
	}
	
	AcceptEntityInput(iEnt, "Kill");
	DispatchKeyValue(client, "targetname", "");
	return true;
}

 

Dzięki

Przez Vasto_Lorde,

Dodaję spoiler dla czeytelnośći

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wyciągnięcie nie jest takie proste jeśli nie znasz się na tym. Może i jest opcja po prostu zamiany pewnych części kodu na takie, aby Party działało na zwykłym serwerze, ale istnieje ryzyko że plugin nie będzie działać prawidłowo. Takim przepisaniem powinien zająć się specjalista, bo samemu jeżeli nic nie potrafisz zrobienie tego bezbłędnie graniczy z cudem.

 • Lubię to! 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowany)

Trzymaj powinno działać:

Spoiler

#include <sourcemod>
#include <sdktools>
#include <multicolors>
#include <sdkhooks>
#include <smlib>

bool g_bIsInParty[MAXPLAYERS + 1];
int g_iInPartyWith[MAXPLAYERS + 1];
bool g_PartyInviter[MAXPLAYERS + 1];
int g_iDecalEntity[MAXPLAYERS + 1] = 1;

public void OnPluginStart()
{
	RegConsoleCmd("sm_party", CMD_Party, "Party with someone!");
	RegConsoleCmd("sm_accept", CMD_Accept, "Accept party");
	RegConsoleCmd("sm_stopparty", CMD_StopParty, "Stop party with someone!");
	HookEvent("player_death", Event_PlayerDeath);
	HookEvent("round_start", Event_RoundStart);
}
public void OnMapStart()
{
	AddFileToDownloadsTable("materials/overlays/white.vtf");
	AddFileToDownloadsTable("materials/overlays/white.vmt"); 
	AddFileToDownloadsTable("materials/overlays/friends2.vtf");
	AddFileToDownloadsTable("materials/overlays/friends2.vmt");
	
	PrecacheModel("materials/overlays/white.vtf", true);
	PrecacheModel("materials/overlays/white.vmt", true);
	PrecacheModel("materials/overlays/friends2.vtf", true);
	PrecacheModel("materials/overlays/friends2.vmt", true);
}

public void OnClientPutInServer(int client)
{
	g_bIsInParty[client] = false;
	g_iInPartyWith[client] = -1;
	g_iDecalEntity[client] = -1;
	g_PartyInviter[client] = false;
}

public void OnClientDisconnect(int client)
{
	int client2 = g_iInPartyWith[client];
	
	RemoveDecalAbovePlayer(client);
	
	if(client >= 1 && !IsFakeClient(client) && client2 >= 1 && !IsFakeClient(client2)) 
	{
		CPrintToChat(client2, "Twoj kolega z party opuscil gre!");
		g_bIsInParty[client] = false;
		g_bIsInParty[client2] = false;
		g_iInPartyWith[client] = -1;
		g_iInPartyWith[client2] = -1;
		g_iDecalEntity[client] = -1;
	}
}

public Action Event_PlayerDeath(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
	int client = GetClientOfUserId(event.GetInt("userid"));
	RemoveDecalAbovePlayer(client);	
}

public Action Event_RoundStart(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
	for(int i = 1; i <= MaxClients; i++)
	{
		if(IsValidClient(i))
		{
			int client2 = g_bIsInParty[i];
			g_bIsInParty[i] = false;
			g_bIsInParty[client2] = false;
			g_iInPartyWith[i] = -1;
			g_iInPartyWith[client2] = -1;
			g_iDecalEntity[i] = -1;
			
			//Remove decals from heads
			RemoveDecalAbovePlayer(i);
		}
	}
}

public Action CMD_Party(int client, int args)
{
	if(g_bIsInParty[client])
	{
		CPrintToChat(client, "Jestes juz w druzynie, nie mozesz dolaczyc do innej!");
		return Plugin_Handled;	
	}
	
	Menu partymenu = new Menu(MenuHandler_PartyMenu);
	SetMenuTitle(partymenu, "Select party friend");
	
	for(int i = 1; i <= MaxClients; i++)
	{
		if(IsValidClient(i))
		{
			if(!g_bIsInParty[i] && GetClientTeam(client) == GetClientTeam(i) && client != i)
			{
				char username[MAX_NAME_LENGTH];
				GetClientName(i, username, sizeof(username));
				
				char userID[10];
				IntToString(i, userID, sizeof(userID));
			
				partymenu.AddItem(userID, username);
			}
		}
	}
		
	partymenu.Display(client, 60);
	
	return Plugin_Handled;
}


public int MenuHandler_PartyMenu(Menu menu, MenuAction action, int client, int item) 
{
	switch(action)
	{
		case MenuAction_Select:
		{
			char info[32];
			GetMenuItem(menu, item, info, sizeof(info));
			
			int client2 = StringToInt(info);
			
			if(GetClientTeam(client) == GetClientTeam(client2))
			{
				if(IsClientInGame(client2))
				{
					char client_username[MAX_NAME_LENGTH];
					GetClientName(client, client_username, sizeof(client_username));
					
					char client2_username[MAX_NAME_LENGTH];
					GetClientName(client2, client2_username, sizeof(client2_username));
		
					CPrintToChat(client, "Zaprosiles {red}%s{default} do druzyny!", client2_username);
					CPrintToChat(client2, "\x3%s\x1 zaprosil Cie do druzyny. Napisz {purple}!accept{default} w {red}20 sekund{default} aby dolaczyc.", client_username);
					
					g_iInPartyWith[client] = client2;
					g_iInPartyWith[client2] = client;
					
					g_PartyInviter[client] = true;
					
					CreateTimer(20.0, ResetInvite, client);
					CreateTimer(20.0, ResetInvite, client2);
				} else {
					CPrintToChat(client, "Nieznaleziono gracza!");
				}
			} else {
				char username[MAX_NAME_LENGTH];
				GetClientName(client2, username, sizeof(username));
				CPrintToChat(client, "Nie jestescie w tym samym teamie z {red}%s", username);
			}
			
		}
	}
}

public Action ResetInvite(Handle tmr, any client)
{
	if(!g_bIsInParty[client])
	{
		g_iInPartyWith[client] = -1;
		g_PartyInviter[client] = false;
	}
}

public Action CMD_Accept(int client, int args)
{

	int client2 = g_iInPartyWith[client];

	if(g_iInPartyWith[client] > 0)
	{
		
		if(g_PartyInviter[client])
		{
			return Plugin_Handled;	
		}
		
		
		if(!IsClientInGame(client2))
		{
			CPrintToChat(client, "Nieznaleziono gracza!");
			return Plugin_Handled;
		}
		
		if(GetClientTeam(client) != GetClientTeam(client2))
		{
			char username[MAX_NAME_LENGTH];
			GetClientName(client2, username, sizeof(username));
			CPrintToChat(client, "Nie jestescie w tym samym teamie z {red}%s", username);
			return Plugin_Handled;
		}
		
		if(g_bIsInParty[client])
		{
			CPrintToChat(client, "Jestes juz w druzynie, nie mozesz dolaczyc do innej!");
			return Plugin_Handled;
		}
		
		if(g_bIsInParty[client2])
		{
			char username[MAX_NAME_LENGTH];
			GetClientName(client2, username, sizeof(username));
			CPrintToChat(client, "{red}%s{default} dolaczyl juz do innej druzyny", username);
			return Plugin_Handled;		
		}
		
		
		g_bIsInParty[client] = true;
		g_bIsInParty[client2] = true;
		g_iInPartyWith[client] = client2;
		g_iInPartyWith[client2] = client;
		
		char client_username[MAX_NAME_LENGTH];
		GetClientName(client, client_username, sizeof(client_username));
		
		char client2_username[MAX_NAME_LENGTH];
		GetClientName(client2, client2_username, sizeof(client2_username));
		
		CPrintToChat(client, "Jestes w druzynie z {red}%s{default}. Jesli chcesz opuscic druzyne napisz {purple}!stopparty", client2_username);
		CPrintToChat(client2, "{red}%s{default} zaakcpetowal Twoje zaproszenie! Aby opuscic druzyne napisz {purple}!stopparty", client_username);
		
		CreateTimer(1.0, Timer_SpawnSprite, client);
		CreateTimer(1.0, Timer_SpawnSprite, client2);
		
		
	} 
	else 
		CPrintToChat(client, "Nie masz zaproszen do druzyny!");
	
	return Plugin_Handled;

}

public Action Timer_SpawnSprite(Handle timer, any client)
{
	if(IsClientInGame(client) && IsPlayerAlive(client) && !IsFakeClient(client))
	{
		g_iDecalEntity[client] = SpawnDecalAbovePlayer(client, "materials/overlays/friends2.vmt");
		char Gname[20];
		IntToString(g_iInPartyWith[client], Gname, sizeof(Gname));
		Entity_SetGlobalName(g_iDecalEntity[client], Gname);
		SDKHook(g_iDecalEntity[client], SDKHook_SetTransmit, ShowFriendOverlay);	
	}
}

public Action ShowFriendOverlay(int ent, int client)
{
	char Gname[20];
	Entity_GetGlobalName(ent, Gname, sizeof(Gname));
	int client2 = StringToInt(Gname);
	
	if(client2 == client)
		return Plugin_Continue;
	else
		return Plugin_Handled;
}


public Action CMD_StopParty(int client, int args)
{
	if(g_bIsInParty[client])
	{
		int client2 = g_iInPartyWith[client];
		g_bIsInParty[client] = false;
		g_bIsInParty[client2] = false;
		g_iInPartyWith[client] = -1;
		g_iInPartyWith[client2] = -1;
		
		CPrintToChat(client, "Opusciles druzyne!");
		CPrintToChat(client2, "Twoj kolega opuscil druzyne!");
		
		RemoveDecalAbovePlayer(client);
		RemoveDecalAbovePlayer(client2);

	}	
	
	return Plugin_Handled;
}

int SpawnDecalAbovePlayer(int client, const char sDecal[PLATFORM_MAX_PATH])
{
	if(!IsClientInGame(client) || !IsPlayerAlive(client) || GetClientTeam(client) < 2)
		return -1;
	
	int iEnt = CreateEntityByName("env_sprite");
	if(iEnt == -1)
		return -1;
	
	SetEntityModel(iEnt, sDecal);
	DispatchKeyValue(iEnt, "GlowProxySize", "1");
	DispatchKeyValue(iEnt, "rendercolor", "118 147 163");
	DispatchKeyValue(iEnt, "renderamt", "140");
	DispatchKeyValue(iEnt, "rendermode", "5");
	DispatchKeyValue(iEnt, "renderfx", "0");
	DispatchKeyValueFloat(iEnt, "framerate", 15.0);
	DispatchKeyValueFloat(iEnt, "scale", 0.1);
	char sBuffer[32];
	Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "1337client_%d", iEnt);
	DispatchKeyValue(client, "targetname", sBuffer);
	float fMin[3] = {-50.0, -50.0, 0.0};
	float fMax[3] = {50.0, 50.0, 100.0};
	SetEntPropVector(iEnt, Prop_Send, "m_vecMins", fMin);
	SetEntPropVector(iEnt, Prop_Send, "m_vecMaxs", fMax);
	SetEntProp(iEnt, Prop_Send, "m_nSolidType", 2);
	int iEffects = GetEntProp(iEnt, Prop_Send, "m_fEffects");
	SetEntProp(iEnt, Prop_Send, "m_fEffects", (iEffects | 32));
	DispatchSpawn(iEnt);
	ActivateEntity(iEnt);
	float fOrigin[3];
	GetClientEyePosition(client, fOrigin);
	
	// Place 30 units above player's head.
	fOrigin[2] += 30.0;
	
	TeleportEntity(iEnt, fOrigin, NULL_VECTOR, NULL_VECTOR);
	SetVariantString(sBuffer);
	AcceptEntityInput(iEnt, "SetParent");
	
	return iEnt;
}

bool RemoveDecalAbovePlayer(int client)
{
	if(!IsClientInGame(client))
		return false;
	
	char sBuffer[32];
	GetEntPropString(client, Prop_Data, "m_iName", sBuffer, sizeof(sBuffer));
	
	if(StrContains(sBuffer, "1337client_") != 0)
	{
		DispatchKeyValue(client, "targetname", "");
		return false;
	}
	
	int iEnt = StringToInt(sBuffer[11]);
	if(iEnt <= 0 || !IsValidEntity(iEnt) || !IsValidEdict(iEnt))
		return false;
	
	GetEdictClassname(iEnt, sBuffer, sizeof(sBuffer));
	if(!StrEqual(sBuffer, "env_sprite"))
	{
		DispatchKeyValue(client, "targetname", "");
		return false;
	}
	
	AcceptEntityInput(iEnt, "Kill");
	DispatchKeyValue(client, "targetname", "");
	return true;
}

stock bool IsValidClient(int client)
{
	if(client <= 0 ) return false;
	if(client > MaxClients) return false;
	if(!IsClientConnected(client)) return false;
	if(IsFakeClient(client)) return false;
	return IsClientInGame(client);
}

 

 

Edytowano przez Yamakashi
 • Lubię to! 2
 • Dobry pomysł! 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

 • Kto przegląda   0 użytkowników

  Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×