Jump to content
 • Chmurka
 • Boróweczka
 • Jabłuszko
 • Limonka
 • Czekoladka
 • Węgielek
Sign in to follow this  
szogun

Bonusy za dana frazę w nicku

Recommended Posts

Posted (edited)

[Opis]

Plugin przyznaje bonusy za nazwę strony w nicku , dzięki niemu można uzyskać darmowe tagi, kevlar lub darmowe kredyty w sklepach takich jak Zephyrus Store lub Shop Core

68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f

 

[Cvary]

sm_goldmember_credits - ilość kredytów co x czasu

sm_goldmember_credits_time - Co ile ma się otrzymywać x kredytów

sm_nospec - Wyklucza graczy na spekt aby otrzymywać x kredytów co x czasu

 

[Komendy]

sm_goldtag - Otwiera menu z dostępnymi tagami

 

[Download]

https://github.com/Cruze03/csgo_goldmember
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!

 

Darmowe kredyty dla shop core ( usunięto tagi itp)

 

Spoiler

#include <sourcemod>
#include <sdktools>
#include <shop>
#include <clientprefs>
#include <cstrike>

ConVar CreditsAdder;
ConVar CreditsTime;
ConVar sm_nospec = null;
Handle TimeAuto = null;


#define DNS "google.pl" // Adres strony/forum
#define PL_VERSION "1.0"    // Don't edit this

public Plugin myinfo = 
{
	name = "GoldMember (DNS Benefits)",
	author = "xSLOW",
	description = "Benefits for having DNS in STEAM Name",
	version = PL_VERSION,
	url = "www.xslow.xyz"
};

public void OnPluginStart()
{
	CreditsAdder = CreateConVar("sm_goldmember_credits", "10", "Credits to give per X time, if player has DNS in name.", FCVAR_NOTIFY);
	CreditsTime = CreateConVar("sm_goldmember_credits_time", "60", "Time in seconds to give the credits.", FCVAR_NOTIFY);
	sm_nospec = CreateConVar("sm_nospec", "1", "0 = ALL PLAYERS and 1 = ONLY CT/T",	_, true, 0.0, true, 1.0);
	HookConVarChange(CreditsTime, Change_CreditsTime);
}


public void OnMapStart()
{
	TimeAuto = CreateTimer(GetConVarFloat(CreditsTime), CheckPlayers, _, TIMER_REPEAT|TIMER_FLAG_NO_MAPCHANGE);
  PrintToChatAll(" Dodaj do swojego nicku \x04%s\x03 aby otrzymac darmowe kredyty.", PL_VERSION ,DNS);
}

// Verify if player has DNS in name
bool:HasDNS(client)
{
  char PlayerName[32];
  GetClientName(client, PlayerName, sizeof(PlayerName));

  if(StrContains(PlayerName, DNS, false) > -1)
  { 
    return true;
  }
  else
  return false;
}

// Verify is the client is valid
stock bool IsClientValid(int client)
{
  if (client >= 1 && client <= MaxClients && IsClientConnected(client) && IsClientInGame(client) && !IsFakeClient(client))
    return true;
  return false;
}

// Checking players
public Action CheckPlayers(Handle timer)
{
	for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
	{
		if(IsClientInGame(i) && !IsFakeClient(i))
		{
			addcredits(i);
		}
	}
	
	return Plugin_Continue;
}

// add credits function
public void addcredits(int client)
{
	if (HasDNS(client) == true)
	{
		if(!(sm_nospec.IntValue == 1 && GetClientTeam(client) < 2)) 
		{
			Shop_SetClientCredits(client, Shop_GetClientCredits(client) + GetConVarInt(CreditsAdder));
			PrintToChat(client, "\x07[Shop] Otrzymales \x07%i kredytow za dodanie nazwy w nicku.", GetConVarInt(CreditsAdder));
		}
	}
}

public void OnClientPostAdminCheck(int client)
{
	if (IsFakeClient(client))
		return;

}

public void Change_CreditsTime(Handle cvar, const char[] oldVal, const char[] newVal)
{
	if (TimeAuto != null)
	{
		KillTimer(TimeAuto);
		TimeAuto = null;
	}

	TimeAuto = CreateTimer(GetConVarFloat(CreditsTime), CheckPlayers, _, TIMER_REPEAT|TIMER_FLAG_NO_MAPCHANGE);
}

 

 

Edited by szogun
 • Lubię to! 2
 • Kocham to! 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

Nasza historia

Na początku byliśmy małą grupą internetowych znajomych, którzy stwierdzili, że potrzebne jest solidne forum, na którym znajdą się ludzie z dużą wiedzą programistyczną ukierunkowaną na CS:GO. Pomysł powstał na początku 2018 roku, a parę miesięcy później, 19 kwietnia, powstała ta strona internetowa. Jako alternatywna odpowiedź na inne tego typu miejsca, poważnie podeszliśmy do tematu, najpierw tłumacząc angielską dokumentację SourceMod'a na język polski, a potem pisząc rozległe poradniki i wypełniając forum najpotrzebniejszymi rzeczami dla właścicieli serwerów i programistów. Cała nasza Ekipa jest dumna z pracy jaką w to włożyliśmy i cieszymy się że zbierają się wokół nas zarówno ludzie znający tematy sourcepawn'a i konfiguracji, jak i również nowe twarze w tym "biznesie", którym z chęcią niesiemy wiedzę oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Największe modyfikacje serwerowe

×
×
 • Create New...