Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Na co dzień używamy programów różnorakiej maści, bezpośrednio, na przykład w aplikacji w telefonie lub pośrednio, lecąc samolotem nasz pilot korzysta z ułatwiających mu pracę narzędzi informatycznych. Niezależnie od sytuacji, zawsze co najmniej 2 osoby korzystają z danego programu. Użytkownik oraz programista. Użytkownik klika w guziki, przesuwa okienka, odtwarza dźwięki, programista czyta, refaktoryzuje, przepisuje, dorabia kod. Za łatwość w wykonywaniu obu tych czynności zawsze odpowiada programista. Z jednej strony musi zaimplementować czytelny i intuicyjny interfejs dla użytkownika a z drugiej musi napisać czytelny i intuicyjny kod dla swojego zespołu informatycznego, dla swojego przełożonego, czy chociażby dla siebie samego "z przyszłości", który bardzo często będzie łapał się za głowę i mówił "jak mogłem coś takiego napisać" ?. Aby uratować wszystkich klepaczy kodu przed złem na przełomie tych wszystkich lat zostały ustalone umowne reguły pisania Clean Code, po polsku Czytelny Kod (dosłownie Czysty Kod). Jako że nie są one jednoznacznie ustalone a różni programiści mają różne zdanie na ten temat, nie będę mógł teraz obiektywnie przedstawić wszystkich dobrych nawyków pisania kodu. Ale postaram się. Po tym wstępie, zaczynajmy. 

 

 

 

(uwaga - punkty nie są ułożone w żadnej konkretnej kolejności)

 

 

 

I. Nigdy nie używaj "goto"

Funkcja "goto" występuje w wielu językach programowania. Ma ona za zadanie przerwać aktualny ciąg instrukcji wykonywanych przez program i "pójść w inne miejsce". Niekiedy jest wykorzystywana na podobnej zasadzie co while, imitując przy tym działanie pętli. Użycie goto bardzo utrudnia odczytanie kodu, ponieważ czytający musi skakać między kawałkami tekstu by dowiedzieć się gdzie ten goto prowadzi. Użycie również sugeruje, że autor nie potrafił sobie poradzić z prawidłowym napisaniem kodu i po prostu poszedł na skróty, kierując dalszy ciąg kodu gdzieś indziej.

 

 

 

II. Staraj się nie umieszczać klamry "}" dalej niż jeden ekran odległości od klamry "{"

Jednym z nurtów pisania dobrego kodu jest KISS - Keep It Simple Stupid (po polsku BUZI - Bez Udziwnień Zapisu Idioto). Mówi nam on, żebyśmy nie udziwniali kodu i pisali go w jak najprostszy, banalny sposób. Stąd starajmy się pisać jak najkrótsze funkcje, rozbijać duże bloki kodu na mniejsze. Sprawmy, by funkcje nie były dłuższe niż długość jednego ekranu. Wtedy programista będzie mógł ogarnąć całą jedną funkcjonalność na raz, bez przewijania. Ułatwi to znacznie czytanie kodu.

 

 

 

III. Deklaruj zmienne możliwie jak najbliżej miejsca ich użycia

Jeśli inicjujesz zmienne w swojej funkcji, postaraj się, żeby znalazły się jak najbliżej miejsca gdzie są one wykorzystywane. Zmniejszy to w ten sposób czas (jakkolwiek znikomy by on był) w jakim programista będzie szukał okiem tych dwóch części kodu. 

Źle:

stock void GetPlayerDataAndDoSomething(int client)
{
	float angle[3];
	float origin[3];
	float armor;
	
	GetClientAbsAngles(client, angle);
	GetClientAbsOrigin(client, origin);
	armor = GetClientArmor(client);
	
	/* do something */
}

Dobrze:

stock void GetPlayerDataAndDoSomething(int client)
{
	float angle[3];
	GetClientAbsAngles(client, angle);
	
	float origin[3];
	GetClientAbsOrigin(client, origin);
	
	float armor;
	armor = GetClientArmor(client);
	
	/* do something */
}

 

 

 

IV. Bezwzględnie używaj wcięć

Dla kogoś kto miał w szkolę swoją pierwszą lekcję programowania lub swój pierwszy kurs, powinien to już być banał. Nie ma informatyka który kiedykolwiek powiedziałby "wcięcia są niepotrzebne". Jest to najważniejszy element odpowiadający za czytelność kodu, gdyż w mig łapiemy jakie instrukcje są w jakich funkcjach, co jest zależne od czego oraz łatwiej nam się poruszać oczami po tekście.

Źle:

stock void KillPlayersFromTeam(int team)
{
for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
if (GetClientTeam(i) == team)
ForcePlayerSuicide(i);
}

Dobrze:

stock void KillPlayersFromTeam(int team)
{
	for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
		if (GetClientTeam(i) == team)
			ForcePlayerSuicide(i);
}

 

 

 

V. Używaj const/#define oraz nazw enum'ów zamiast "magicznych liczb"

Jeśli używasz jakichś stałych wartości liczbowych lub bitowych ("magiczne liczby"), jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo że po czasie nie dłuższym niż tydzień zapomnisz jaką ta liczba pełni rolę w Twoim kodzie. Dlatego ważnym jest, by używać zawartych w plikach .inc nazw enum'ów zawierających odpowiednie numerki, korzystać z predefiniowanych zmiennych #define lub deklarować zmienne typu const. Doskonałym przykładem takiej zmiennej w sourcepawn'ie jest MaxClients, która mówi nam ile klientów może znajdować się maksymalnie na serwerze.

Źle:

stock void KillPlayersFromTeam(int team)
{
	for (int i = 1; i <= 64; i++)
		if (GetClientTeam(i) == team)
			ForcePlayerSuicide(i);
}

KillPlayersFromTeam(2);

Dobrze:

stock void KillPlayersFromTeam(int team)
{
	for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
		if (GetClientTeam(i) == team)
			ForcePlayerSuicide(i);
}

KillPlayersFromTeam(CS_TEAM_CT);

 

 

VI. Bądź konsekwentny w stylu pisania

Czy stawiasz otwartą klamrę w linii gdzie znajduje się if/while/inna funkcja czy stawiasz ją w linii następnej, czy używasz węgierskiej notacji czy nie, czy stawiasz średniki na końcu linii czy nie (w sourcepawnie akurat są opcjonalne), zawsze bądź konsekwentny w tym co robisz. Trzymaj się jednej konwencji, jednego stylu na cały projekt. Jeśli w większości kodu stawiasz klamrę "{" samotnie, a nie w linii z innymi instrukcjami, a potem gdzieniegdzie zaniedbujesz tę praktykę, może się zdarzyć tak, że gdy spojrzysz na taki zaniedbany kod, w ogóle nie spostrzeżesz tej klamry tam gdzie się znajduje bo będziesz jej szukał w złej linii.

Źle:

stock void kill_player_on_team( int iTEAM)
{
	for(int i=1;i<=MaxClients;i++){
		
		
		if (GetClientTeam ( i )==iTEAM) ForcePlayerSuicide(  i  );
	}
}

Dobrze:

stock void KillPlayersFromTeam(int team)
{
	for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
		if (GetClientTeam(i) == team)
			ForcePlayerSuicide(i);
}

 

 

 

VII. Bardzo rozsądnie używaj komentarzy

W tym aspekcie trzeba znaleźć odpowiedni balans. Zbyt duża ilość komentarzy lub ogromne bloki tekstu zniekształcą obraz kodu. Bo w końcu mamy czytać kod a nie akapit tekstu. Brak komentarzy lub dwuwyrazowe wstawki mogą przekazać za mało informacji lub zmylić czytającego wprowadzając go w błędny tok myślenia. Za przykład może posłużyć rozległa funkcja, która nawet nazwana perfekcyjnie, może potrzebować dodatkowego zdania komentarza, na przykład jaką konkretnie wartość będzie zwracała, albo ogólnikowo w jaki sposób robi to co robi. Nie masz tłumaczyć co jak konkretnie działa, ale po przeczytaniu skromnego komentarza łatwiej ma Ci być odczytać kod, będziesz wiedział czego mniej więcej możesz się spodziewać.

 

 

 

VIII. Podobnie działające funkcje nazywaj podobnie

Najczęstszymi funkcjami/metodami są set'tery oraz get'tery. Jak z nazwy wynika, set'ter ustawia wartość jakiejś zmiennej/atrybutu, get'ter ją pobiera. Dlatego jeśli tworzysz funkcje na przykład: ustawiającą nick graczowi, zmieniającą nazwę serwera oraz ustawiającą klasę danemu graczowi, nazwij je kolejno: SetPlayerName, SetServerName, SetPlayerClass. Podobnie jest w funkcjach rejestrowanych przez EventHook w sourcepawn'ie. Jeśli rejestrujemy ich kilka, dobrze by było gdyby każda zaczynała się od  wyrazu "Event".

Źle:

public void OnPluginStart()
{
	HookEvent("round_start", StartRoundEvent);
	HookEvent("round_end", RoundEnd);
}

Dobrze:

public void OnPluginStart()
{
	HookEvent("round_start", Event_RoundStart);
	HookEvent("round_end", Event_RoundEnd);
}

 

 

 

IX. Używaj camelCase oraz PascalCase w nazewnictwie zmiennych oraz funkcji
Nazewnictwo camelCase cechuje się tym, że każdy wyraz oprócz pierwszego zaczyna się wielką literą, na przykład: zmiennaRobiacaFikolki, setUserModel. W nazewnictwie PascalCase, każdy wyraz zaczyna się wielką literą, na przykład: SetUserName, PoznanMiastoDoznan. Te dwa sposoby przydają się w odróżnianiu funkcji od zmiennych. Do zmiennych używamy camelCase a do funkcji PascalCase. Pomaga nam to w szybszym zorientowaniu się co jest czym. Oczywiście w różnych językach mogą być różne koncepcje i standardy nazewnictwa, natomiast ta porada jest kierowana głównie do laików, którym na pewno łatwiej będzie się posługiwać taką metodyką.

 

 

 

X. Nie zawsze używaj klamer "{ }"
Jest wyjątek kiedy klamry w if/while/for/funkcji nie są wymagane, jest to sytuacja w której w podanych klamrach miałaby się znajdować tylko jedna instrukcja. Wtedy klamry można odpuścić i kompilator będzie wiedział, że jeśli nie ma klamer, to trzeba odczytać tylko jedną instrukcję. Zwykle jeśli tak się postąpi, czytelność kodu zwiększa się, szczególnie jeżeli w jednym miejscu może wystąpić bardzo dużo klamer, które zaciemniają obraz sytuacji. Z drugiej jednak strony, czasami pozostawienie chociaż jednej klamry zamiast skasowania wszystkich zbędnych może jeszcze bardziej polepszyć czytelność kodu.

Źle:

stock void KillPlayersFromTeam(int team)
{
	for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
	{
		if (GetClientTeam(i) == team)
		{
			ForcePlayerSuicide(i);
		}
	}
}

Dobrze:

stock void KillPlayersFromTeam(int team)
{
	for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
		if (GetClientTeam(i) == team)
			ForcePlayerSuicide(i);
}

 

 

 

XI. Jedna funkcja powinna spełniać jedną funkcjonalność
Jeśli funkcja robi kilka rzeczy na raz, trudniej nam ją refaktoryzować, ponieważ zamiast kilku mniejszych funkcji, które ogarnęlibyśmy szybciej, musimy zastanowić się nad działaniem całej długiej funkcji, mentalnie odseparować funkcjonalność którą chcemy przepisać i zacząć ją zmieniać, cały czas uważając na kod dookoła który przy okazji możemy zepsuć. Poza tym, mniejsze funkcje łatwiej odczytywać, dzięki czemu uzyskamy ładniejszy kod. Co więcej, jeśli odseparujemy funkcje, potencjalnie możemy zwiększyć możliwość ponownego ich użycia w innym miejscu w kodzie.

Źle:

stock void KillSomePlayers()
{
	int killList[65];
	
	for (int i = 0; i < sizeof(killList); i++)
		if (GetPlayerWeaponSlot(i, 1) == -1)
			killList[i] = 1;
	
	for (int i = 0; i < sizeof(killList); i++)
		if (killList[i] == 1 && IsClientConnected(i) && IsClientInGame(i) && !IsFakeClient(i) && !IsClientSourceTV(i))
			ForcePlayerSuicide(i);
}

KillSomePlayers();

Dobrze:

stock void KillSomePlayersFromList()
{
	int killList[65];
	
	GetPlayerKillCondition(killList);
	
	for (int i = 0; i < sizeof(killList); i++)
		if (killList[i] == 1 && IsValidClient(i))
			ForcePlayerSuicide(i);
}

stock void GetPlayerKillCondition(int[] killList)
{
	for (int i = 0; i < sizeof(killList); i++)
		if (GetPlayerWeaponSlot(i, 1) == -1)
			killList[i] = 1;
}

stock bool IsValidClient(int client)
{
	return (1 <= client <= MaxClients && IsClientConnected(client) && IsClientInGame(client) && !IsFakeClient(client) && !IsClientSourceTV(client));
}

KillSomePlayersFromList();

 

 

 

XII. Nigdy nie używaj/nadpisuj bezpośrednio zmiennych globalnych w funkcjach
Funkcja ma za zadanie przyjąć jakąś wartość oraz ewentualnie zwrócić ją w zmienionej postaci lub zwrócić inne wartości. Jeśli zaczniemy w nich używać zmiennych globalnych bezpośrednio, może się zdarzyć tak, że niechcący nadpiszemy zmienną globalną niechcianą wartością lub wywołamy funkcję w nieodpowiedni sposób nie panując kompletnie nad tym, co dana funkcja ma w sobie. Lepszym rozwiązaniem jest przesłanie zmiennej globalnej jako parametr. W ten sposób nie ma możliwości byś popełnił błąd, gdyż pisząc program i używając gdzieś takiej funkcji, świadomie wkładasz w nią daną zmienną i wiesz dokładnie jakiego efektu możesz oczekiwać. Dodatkowo jeśli prowadzisz swój kod w ten sposób, zyskujesz możliwość ponownego użycia takiej funkcji w innym miejscu w kodzie z innym parametrem.

Jest jeszcze jedna zasada związana z funkcjami. Dla podanych danych wejściowych, funkcja ma zwracać ZAWSZE te same dane wyjściowe. Oznacza to, że niezależnie ile razy wykonamy daną funkcję z określonymi parametrami, wynik zawsze będzie ten sam. Używanie zmiennych globalnych w funkcji, na przykład odczytywanie ich i bazowanie działania funkcji na jej wartości, łamie tę zasadę. Ponieważ dla tych samych wartości wejściowych, jeśli zmieni się w międzyczasie używana zmienna globalna, mogą pojawić się inne dane wyjściowe.

Źle:

int killList[7] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17}; 

stock void KillPlayersFromList()
{
	for (int i = 0; i < sizeof(killList); i++)
		ForcePlayerSuicide(killList[i]);
}

KillPlayersFromList();

Dobrze:

int killList[7] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17}; 

stock void KillPlayersFromList(int[] list)
{
	for (int i = 0; i < sizeof(list); i++)
		ForcePlayerSuicide(list[i]);
}

KillPlayersFromList(killList);

 

 

XIII. Hermetyzuj dane w programowaniu obiektowym
W obiektówce, klasy (w sourcemod'zie mamy pseudo-obiektowe methodmap'y) mogą posiadać swoje "zmienne", zwane atrybutami. Złą praktyką jest bezpośrednie korzystanie z takich zmiennych. Dobrą praktyką jest pisanie małych metod, set'terów oraz get'terów, by odczytywać oraz ustawiać wartości dla tych zmiennych. Minimalizuje nam to możliwość popełnienia błędu i skorzystania ze zmiennej z której nie powinniśmy odczytać. Nie napisałeś takich metod dla tych atrybutów  przy tworzeniu methodmap'y? Widocznie Twoim początkowym zamysłem był prosty przekaz - nie masz korzystać na własną rękę z tych atrybutów.

 

 

 

XIV. Usuwaj nieużywany kod lub zakomentowany kod
Przyjdzie taki moment, gdzie spojrzysz na kod zamieszczony w komentarzu lub kod którego program nie używa i zaczniesz się zastanawiać po co, dlaczego, jak to się stało że to tam się znalazło. Zaoszczędzisz sobie czasu, jeśli w momencie komentowania lub rezygnowania z korzystania z danej funkcji lub pisania obok nowej, lepszej funkcji zadasz sobie pytanie "Czy kiedykolwiek będę jeszcze tego używał?" i głęboko się nad tym zastanowisz. Z doświadczenia wiem, że jeśli sam zakomentuję kod i w tym samym dniu go już nie odkomentuję - już nigdy z niego nie skorzystam. Jeśli naprawdę uważasz, że taki kod może Ci się jeszcze przydać, zakomentuj go odpowiednio i wytłumacz jego działanie dla siebie "w przyszłości". Natomiast jeśli jest to spory kawał kodu i jesteś z niego dumny - zapisz go sobie gdzieś (oczywiście w osobnym pliku i oczywiście z obszernym komentarzem). Może się jeszcze kiedyś przyda?

Źle:

stock void KillPlayersFromTeamOld(int team)
{
	for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
		if (GetClientTeam(i) == team)
			SlapPlayer(i, 9999999, false)
}

stock void KillPlayersFromTeamNew(int team)
{
	for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
		if (GetClientTeam(i) == team)
			ForcePlayerSuicide(i);
}

Dobrze:

stock void KillPlayersFromTeam(int team)
{
	for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
		if (GetClientTeam(i) == team)
			ForcePlayerSuicide(i);
}

 

 

 

XV. Nie powtarzaj swojego kodu
Jednym z nurtów dobrego pisania kodu jest DRY - Don't Repeat Yourself, po polsku "nie powtarzaj się". Postaraj się nigdzie nie powtarzać swojego kodu. W innym wypadku jeśli będziesz chciał zmienić logikę jego działania, to czeka Cię zmiana w kodzie nie w jednym miejscu a w kilku. 

Źle:

stock void KillPlayersFromTT()
{
	for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
		if (GetClientTeam(i) == CS_TEAM_T)
			ForcePlayerSuicide(i);
}

stock void KillPlayersFromCT()
{
	for (int i = 1; i < MaxClients; i++)
		if (GetClientTeam(i) == CS_TEAM_CT)
			ForcePlayerSuicide(i);
}

Dobrze:

stock void KillPlayersFromTeam(int team)
{
	for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
		if (GetClientTeam(i) == team)
			ForcePlayerSuicide(i);
}

 

 

 

(UWAGA - nie umieściłem tutaj jednej z ważniejszych kwestii - nazewnictwo zmiennych. Z moją aktualną wiedzą nie czuję się na siłach by o tym napisać, co więcej temat jest tak rozległy, że potrzebowałby osobnego tematu na wytłumaczenie. Może pojawi się w przyszłości)

 

 

 

(PS. Wszystkie przykłady kodu są tutaj pisane w pseudo-kodzie. Nie jest pewne czy skompilują lub czy są poprawne w składni. Mają tylko ukazywać problem oraz rozwiązanie)

 

 

 

Bibliografia

https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=85274

https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=6481

https://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle

https://en.wikipedia.org/wiki/Don't_repeat_yourself

https://pl.wikipedia.org/wiki/CamelCase

https://pl.wikipedia.org/wiki/PascalCase

https://github.com/jupeter/clean-code-php/

https://www.joelonsoftware.com/2005/05/11/making-wrong-code-look-wrong/

Sygnatura użytkownika

Hej! Pamiętaj uhonorować reputacją KAŻDEGO użytkownika który Ci pomógł! 👮‍♂️

 

Moje pluginy: Ultimate Weather | XiaolinMod | Knife Round | Storm Circle |  AutoBunnyHop | Remove Weapons RoundEnd
Moje artykuły: Przejrzysty kod | Optymalizacja warunków IF | Usuń martwy kod | Notacja węgierska | Co to backdoor? | Jak wgrać plugin? | Lokalna kompilacja | Licencja na plugin | Wektory | Nowa składnia sm | Funkcje czasowe | Spolszczenie pluginu

  • Lubię to!
  • Dobry pomysł!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ostatnio przeglądający ten temat (5 użytkowników)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...