Skocz do zawartości
Siwy

[Rozwiązane] Przerobienie BSlimitera

Rekomendowane odpowiedzi

Chodzi mi o to żeby był rotacyjny system bs bo jak narazie jest to tak ustawione ze jest tylko np. bs B na mirage i innych nie ma.

Spoiler

#pragma semicolon 1
#include <sourcemod>    
#include <sdktools>
#include <cstrike>

#define    STANDARDMAPSMAX    12

new String:BSAL[1];
new EIBA = -1;
new EIBB = -1;
new Handle:Timer = INVALID_HANDLE;
new String:StandardMaps[STANDARDMAPSMAX][2][11] =
{    
    {
        "de_aztec","B"
    },
    {
        "de_mirage","A"
    },
    {
        "de_cache","A"
    },
    {
        "de_dust","A"
    },
    {
        "de_dust2","A"
    },
    {
        "de_dust2","B"
    },
    {
        "de_mirage","B"
    },
    {
        "de_piranesi","A"
    },
    {
        "de_port","A"
    },
    {
        "de_cache","B"
    },
    {
        "de_tides","A"
    },
    {
        "de_train","A"
    }
};

public Plugin:myinfo =
{
    name = "Bombsite Limiter",
    author = "Tomasz 'anacron' Motylinski",
    description = "Limiting Bomsites when due to low CT players.",
    version = "1.2.3",
    url = "http://anacron.pl/"
}
public OnPluginStart()
{
    HookEvent("round_freeze_end",Event_RoundFreezeEnd,EventHookMode_Post); 
    HookEvent("bomb_planted",Event_RoundEnd,EventHookMode_Post); 
    HookEvent("round_end",Event_RoundEnd,EventHookMode_Post); 
    CreateConVar("sm_bslimiter","1.2.3","Version Information",FCVAR_REPLICATED|FCVAR_NOTIFY);
}
stock bool:IsVecBetween(const Float:vecVector[3],const Float:vecMin[3],const Float:vecMax[3]) 
{ 
    return ( (vecMin[0] <= vecVector[0] <= vecMax[0]) && 
             (vecMin[1] <= vecVector[1] <= vecMax[1]) && 
             (vecMin[2] <= vecVector[2] <= vecMax[2])    ); 
}
public Message()
{
    PrintToChatAll("[BS Limiter] Due to the low number of CT's in this round. CT's must defend only bomsite %s.",BSAL);
    PrintHintTextToAll("Only Bombsite %s is enabled in this round!",BSAL);
}
public Action:RepeatMessage(Handle:timer)
{
    Message();
}
public Action:Event_RoundFreezeEnd (Handle:event,const String:name[],bool:dontBroadcast)
{
    if(IsValidEntity(EIBA)) 
    {
        EIBA = -1;
    }
    if(IsValidEntity(EIBB)) 
    {
        EIBB = -1;
    }
    if(Timer != INVALID_HANDLE)
    {
        CloseHandle(Timer);
        Timer = INVALID_HANDLE;
    }

    new Float:VBCPA[3]; 
    new Float:VBCPB[3]; 
    new EI = -1;
    
    EI = FindEntityByClassname(EI,"cs_player_manager");
    
    if(IsValidEntity(EI)) 
    { 
        GetEntPropVector(EI,Prop_Send,"m_bombsiteCenterA",VBCPA); 
        GetEntPropVector(EI,Prop_Send,"m_bombsiteCenterB",VBCPB); 
    } 
    
    EI = -1; 
    EI = FindEntityByClassname(EI,"func_bomb_target");
    
    while(IsValidEntity(EI)) 
    { 
        new Float:VBMin[3]; 
        new Float:VBMax[3]; 
         
        GetEntPropVector(EI,Prop_Send,"m_vecMins",VBMin); 
        GetEntPropVector(EI,Prop_Send,"m_vecMaxs",VBMax); 
         
        if (IsVecBetween(VBCPA,VBMin,VBMax)) 
        { 
            EIBA = EI; 
        } 
        else if (IsVecBetween(VBCPB,VBMin,VBMax)) 
        { 
            EIBB = EI; 
        } 
        EI = FindEntityByClassname(EI,"func_bomb_target");
    }
    
    if(IsValidEntity(EIBA) && IsValidEntity(EIBB))
    {
        new CTPlayers = GetTeamClientCount(CS_TEAM_CT);
        new TTPlayers = GetTeamClientCount(CS_TEAM_T);

        if(((CTPlayers > TTPlayers) && (TTPlayers == 1 || CTPlayers > 3)) || CTPlayers > 4)
        {
            AcceptEntityInput(EIBB,"Enable");
            AcceptEntityInput(EIBA,"Enable");
            BSAL = "";
            PrintHintTextToAll("All Bombsites are enabled in this round!");
            PrintCenterTextAll("All Bombsites are enabled in this round!");
        }
        else
        {
            if(GetRandomInt(1,2) == 1)
            {
                AcceptEntityInput(EIBA,"Disable");
                AcceptEntityInput(EIBB,"Enable");
                BSAL = "B";
            }
            else
            {
                AcceptEntityInput(EIBB,"Disable");
                AcceptEntityInput(EIBA,"Enable");
                BSAL = "A";
            }
            decl String:CurrentMap[256];
            GetCurrentMap(CurrentMap,sizeof(CurrentMap));
            for(new i=0; i<STANDARDMAPSMAX; i++)
            {
                if(StrEqual(CurrentMap,StandardMaps[0],false)) 
                {
                    if(StrEqual(StandardMaps[1],"B",false))
                    {
                        AcceptEntityInput(EIBA,"Disable");
                        AcceptEntityInput(EIBB,"Enable");
                        BSAL = "B";
                    }
                    else
                    {
                        AcceptEntityInput(EIBB,"Disable");
                        AcceptEntityInput(EIBA,"Enable");
                        BSAL = "A";
                    }
                }
            }
            if(GetClientCount(true) > 1)
            {
                Message();
                Timer = CreateTimer(15.0,RepeatMessage, _,TIMER_REPEAT); 
            }
        }
    }
}
public Action:Event_RoundEnd (Handle:event,const String:name[],bool:dontBroadcast)
{
    if(Timer != INVALID_HANDLE)
    {
        CloseHandle(Timer);
        Timer = INVALID_HANDLE;
    }
    if(IsValidEntity(EIBA)) 
    {
        AcceptEntityInput(EIBA,"Enable");
        EIBA = -1;
    }
    if(IsValidEntity(EIBB)) 
    {
        AcceptEntityInput(EIBB,"Enable");
        EIBB = -1;
    }
}
 

 

 

Przez Vasto_Lorde,

Podpunkt 3. regulaminu działu "Prośby o przerobienie pluginu" - długi kod wstawiaj w tagi [.spoiler][./spoiler]

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Łap:

 #pragma semicolon 1
#include <sourcemod>    
#include <sdktools>
#include <cstrike>


new String:BSAL[1];
new EIBA = -1;
new EIBB = -1;
new Handle:Timer = INVALID_HANDLE;

public Plugin:myinfo =
{
    name = "Bombsite Limiter",
    author = "Tomasz 'anacron' Motylinski",
    description = "Limiting Bomsites when due to low CT players.",
    version = "1.2.3",
    url = "http://anacron.pl/"
}
public OnPluginStart()
{
    HookEvent("round_freeze_end",Event_RoundFreezeEnd,EventHookMode_Post); 
    HookEvent("bomb_planted",Event_RoundEnd,EventHookMode_Post); 
    HookEvent("round_end",Event_RoundEnd,EventHookMode_Post); 
    CreateConVar("sm_bslimiter","1.2.3","Version Information",FCVAR_REPLICATED|FCVAR_NOTIFY);
}
stock bool:IsVecBetween(const Float:vecVector[3],const Float:vecMin[3],const Float:vecMax[3]) 

    return ( (vecMin[0] <= vecVector[0] <= vecMax[0]) && 
             (vecMin[1] <= vecVector[1] <= vecMax[1]) && 
             (vecMin[2] <= vecVector[2] <= vecMax[2])    ); 
}
public Message()
{
    PrintToChatAll("[BS Limiter] Due to the low number of CT's in this round. CT's must defend only bomsite %s.",BSAL);
    PrintHintTextToAll("Only Bombsite %s is enabled in this round!",BSAL);
}
public Action:RepeatMessage(Handle:timer)
{
    Message();
}
public Action:Event_RoundFreezeEnd (Handle:event,const String:name[],bool:dontBroadcast)
{
    if(IsValidEntity(EIBA)) 
    {
        EIBA = -1;
    }
    if(IsValidEntity(EIBB)) 
    {
        EIBB = -1;
    }
    if(Timer != INVALID_HANDLE)
    {
        CloseHandle(Timer);
        Timer = INVALID_HANDLE;
    }

    new Float:VBCPA[3]; 
    new Float:VBCPB[3]; 
    new EI = -1;
    
    EI = FindEntityByClassname(EI,"cs_player_manager");
    
    if(IsValidEntity(EI)) 
    { 
        GetEntPropVector(EI,Prop_Send,"m_bombsiteCenterA",VBCPA); 
        GetEntPropVector(EI,Prop_Send,"m_bombsiteCenterB",VBCPB); 
    } 
    
    EI = -1; 
    EI = FindEntityByClassname(EI,"func_bomb_target");
    
    while(IsValidEntity(EI)) 
    { 
        new Float:VBMin[3]; 
        new Float:VBMax[3]; 
         
        GetEntPropVector(EI,Prop_Send,"m_vecMins",VBMin); 
        GetEntPropVector(EI,Prop_Send,"m_vecMaxs",VBMax); 
         
        if (IsVecBetween(VBCPA,VBMin,VBMax)) 
        { 
            EIBA = EI; 
        } 
        else if (IsVecBetween(VBCPB,VBMin,VBMax)) 
        { 
            EIBB = EI; 
        } 
        EI = FindEntityByClassname(EI,"func_bomb_target");
    }
    
    if(IsValidEntity(EIBA) && IsValidEntity(EIBB))
    {
        new CTPlayers = GetTeamClientCount(CS_TEAM_CT);
        new TTPlayers = GetTeamClientCount(CS_TEAM_T);

        if(((CTPlayers > TTPlayers) && (TTPlayers == 1 || CTPlayers > 3)) || CTPlayers > 4)
        {
            AcceptEntityInput(EIBB,"Enable");
            AcceptEntityInput(EIBA,"Enable");
            BSAL = "";
            PrintHintTextToAll("All Bombsites are enabled in this round!");
            PrintCenterTextAll("All Bombsites are enabled in this round!");
        }
        else
        {
            if(GetRandomInt(1,2) == 1)
            {
                AcceptEntityInput(EIBA,"Disable");
                AcceptEntityInput(EIBB,"Enable");
                BSAL = "B";
            }
            else
            {
                AcceptEntityInput(EIBB,"Disable");
                AcceptEntityInput(EIBA,"Enable");
                BSAL = "A";
            }

            if(GetClientCount(true) > 1)
            {
                Message();
                Timer = CreateTimer(15.0,RepeatMessage, _,TIMER_REPEAT); 
            }
        }
    }
}
public Action:Event_RoundEnd (Handle:event,const String:name[],bool:dontBroadcast)
{
    if(Timer != INVALID_HANDLE)
    {
        CloseHandle(Timer);
        Timer = INVALID_HANDLE;
    }
    if(IsValidEntity(EIBA)) 
    {
        AcceptEntityInput(EIBA,"Enable");
        EIBA = -1;
    }
    if(IsValidEntity(EIBB)) 
    {
        AcceptEntityInput(EIBB,"Enable");
        EIBB = -1;
    }
}

 

Nie do końca wiem czy dokładnie to chciałeś osiągnąć - usunąłem stałe określenie dla map oraz bs'ów które mają być wybrane - było to ustawione w pewnym sensie na sztywno. Teraz pozostawiam logikę pluginu który wybiera losowo dany BS.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie da sie skopilowac 
invalid function or declaration
invalid expression, assumed zero
invalid expression, assumed zero
invalid expression, assumed zero
fatal error 190: too many error messages on one line

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

spróbuj użyć tego, myślę, że będzie dobry ;)

Spoiler

#pragma semicolon 1
#include <sourcemod>  
#include <sdktools>
#include <cstrike>

#define	STANDARDMAPSMAX	12

new String:BSAL[1];
new EIBA = -1;
new EIBB = -1;
new Handle:Timer = INVALID_HANDLE;
new String:StandardMaps[STANDARDMAPSMAX][2][11] =
{	
	{
		"de_aztec","B"
	},
	{
		"de_cbble","A"
	},
	{
		"de_chateau","A"
	},
	{
		"de_dust","A,B"
	},
	{
		"de_dust2","A"
	},
	{
		"de_inferno","B"
	},
	{
		"de_nuke","B"
	},
	{
		"de_piranesi","A"
	},
	{
		"de_port","A"
	},
	{
		"de_prodigy","B"
	},
	{
		"de_tides","A"
	},
	{
		"de_mirage","A,B"
	}
};

public Plugin:myinfo =
{
  name = "Bombsite Limiter",
  author = "Tomasz 'anacron' Motylinski",
  description = "Limiting Bomsites when due to low CT players.",
  version = "1.2.3",
  url = "http://anacron.pl/"
}
public OnPluginStart()
{
	HookEvent("round_freeze_end",Event_RoundFreezeEnd,EventHookMode_Post); 
	HookEvent("bomb_planted",Event_RoundEnd,EventHookMode_Post); 
	HookEvent("round_end",Event_RoundEnd,EventHookMode_Post); 
	CreateConVar("sm_bslimiter","1.2.3","Version Information",FCVAR_REPLICATED|FCVAR_NOTIFY);
}
stock bool:IsVecBetween(const Float:vecVector[3],const Float:vecMin[3],const Float:vecMax[3]) 
{ 
  return ( (vecMin[0] <= vecVector[0] <= vecMax[0]) && 
       (vecMin[1] <= vecVector[1] <= vecMax[1]) && 
       (vecMin[2] <= vecVector[2] <= vecMax[2])  ); 
}
public Message()
{
	PrintToChatAll("[BS Limiter] W druzynie CT jest za malo graczy - wlaczony tylko BombSite %s.",BSAL);
	PrintHintTextToAll("Podczas tej rundy wlaczony bedzie tylko BombSite %s!",BSAL);
}
public Action:RepeatMessage(Handle:timer)
{
	Message();
}
public Action:Event_RoundFreezeEnd (Handle:event,const String:name[],bool:dontBroadcast)
{
	if(IsValidEntity(EIBA)) 
	{
		EIBA = -1;
	}
	if(IsValidEntity(EIBB)) 
	{
		EIBB = -1;
	}
	if(Timer != INVALID_HANDLE)
	{
		CloseHandle(Timer);
		Timer = INVALID_HANDLE;
	}

	new Float:VBCPA[3]; 
	new Float:VBCPB[3]; 
	new EI = -1;
	
	EI = FindEntityByClassname(EI,"cs_player_manager");
	
	if(IsValidEntity(EI)) 
	{ 
		GetEntPropVector(EI,Prop_Send,"m_bombsiteCenterA",VBCPA); 
		GetEntPropVector(EI,Prop_Send,"m_bombsiteCenterB",VBCPB); 
	} 
	
	EI = -1; 
	EI = FindEntityByClassname(EI,"func_bomb_target");
	
	while(IsValidEntity(EI)) 
	{ 
		new Float:VBMin[3]; 
		new Float:VBMax[3]; 
		 
		GetEntPropVector(EI,Prop_Send,"m_vecMins",VBMin); 
		GetEntPropVector(EI,Prop_Send,"m_vecMaxs",VBMax); 
		 
		if (IsVecBetween(VBCPA,VBMin,VBMax)) 
		{ 
			EIBA = EI; 
		} 
		else if (IsVecBetween(VBCPB,VBMin,VBMax)) 
		{ 
			EIBB = EI; 
		} 
		EI = FindEntityByClassname(EI,"func_bomb_target");
	}
  
	if(IsValidEntity(EIBA) && IsValidEntity(EIBB))
  {
		new CTPlayers = GetTeamClientCount(CS_TEAM_CT);
		new TTPlayers = GetTeamClientCount(CS_TEAM_T);

		if(((CTPlayers > TTPlayers) && (TTPlayers == 1 || CTPlayers > 3)) || CTPlayers > 4)
		{
			AcceptEntityInput(EIBB,"Enable");
			AcceptEntityInput(EIBA,"Enable");
			BSAL = "";
			PrintHintTextToAll("Wszystkie BombSite'y sa dostepne w tej rundzie!");
			PrintCenterTextAll("Wszystkie BombSite'y sa dostepne w tej rundzie!");
		}
		else
		{
			if(GetRandomInt(1,2) == 1)
			{
				AcceptEntityInput(EIBA,"Disable");
				AcceptEntityInput(EIBB,"Enable");
				BSAL = "B";
			}
			else
			{
				AcceptEntityInput(EIBB,"Disable");
				AcceptEntityInput(EIBA,"Enable");
				BSAL = "A";
			}
			decl String:CurrentMap[256];
			GetCurrentMap(CurrentMap,sizeof(CurrentMap));
			for(new i=0; i<STANDARDMAPSMAX; i++)
			{
				if(StrEqual(CurrentMap,StandardMaps[i][0],false)) 
				{
					if(StrEqual(StandardMaps[i][1],"B",false))
					{
						AcceptEntityInput(EIBA,"Disable");
						AcceptEntityInput(EIBB,"Enable");
						BSAL = "B";
					}
					else
					{
						AcceptEntityInput(EIBB,"Disable");
						AcceptEntityInput(EIBA,"Enable");
						BSAL = "A";
					}
				}
			}
			if(GetClientCount(true) > 1)
			{
				Message();
				Timer = CreateTimer(15.0,RepeatMessage, _,TIMER_REPEAT); 
			}
		}
	}
}
public Action:Event_RoundEnd (Handle:event,const String:name[],bool:dontBroadcast)
{
	if(Timer != INVALID_HANDLE)
	{
		CloseHandle(Timer);
		Timer = INVALID_HANDLE;
	}
	if(IsValidEntity(EIBA)) 
	{
		AcceptEntityInput(EIBA,"Enable");
		EIBA = -1;
	}
	if(IsValidEntity(EIBB)) 
	{
		AcceptEntityInput(EIBB,"Enable");
		EIBB = -1;
	}
}

 

dodałem przy mirage to 

image.png.25439f32792e6601f9caf95a1cde1ca1.png

powinno zadziałać już taki plugin też skądś ściągałem który tak miał zrobione tylko nie pamiętam który

Edytowane przez Shadow

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

dalej nic caly czas jest tylko a

Edytowane przez laki123h

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz żeby był bs A oraz B na zmianę czy jak tam wylosuje  to wystarczy, że nie będzie w tej liście map na początku danej mapy, nie wiem czy to dobrze tłumaczę 😜

Powiedzmy że chcesz żeby na mirage był A i B, to musisz podmienić mirage na jakąś inną mapę, nieważne jaką.

U mnie to zadziałało, bo ta lista map na początku to własnie zapamiętuje jaki ma być BS na danej mapie.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Thommen zrobiłem tak jak napisałeś  i dziala dzieki

Edytowane przez laki123h

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wiadomość wygenerowana automatycznie

 

Temat został zamknięty. Powodem jest całkowite rozwiązanie problemu zawartego w temacie.

 

Jeśli się z tym nie zgadzasz, zaraportuj ten post z prośbą o ponowne otwarcie i kontynuację dyskusji.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...