Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

1.
Witam mam problem tagami nie chcą się comlować

Your plugin failed to compile! Read the errors below:
SourcePawn Compiler 1.7.1
Copyright (c) 1997-2006 ITB CompuPhase
Copyright (c) 2004-2014 AlliedModders LLC

/home/groups/sourcemod/upload_tmp/phpFdw0dm.sp(2) : fatal error 182: cannot read from file: "FFA_Manager"

Compilation aborted.
1 Error.

780861 successful compiles to date.
623492 failed compiles to date.


i tutaj jest kod do tagów

#include <cstrike>
#include <FFA_Manager>
#include <sourcemod>
#include <sdktools>


public Plugin:myinfo =
{
 name = "PGC24 -> VIP",
 description = "Autorski plugin PGC24.PL",
 author = "Mesharsky",
 version = "1.0",
 url = "http://www.PGC24.PL"
};
// ================================= OnPluginStart (i End)==================================
public OnPluginStart()
{
 HookEvent("player_spawn", Event_TagTable);
}
// ================================= Eventy ==================================
public Action:Event_TagTable(Handle:event, String:name[], bool:dontBroadcast)
{
 new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
 if(FFA_IsValidClient(client))
 {
  CS_SetClientClanTag(client, "Gracz");
 }
 if (FFA_IsPlayerVIP(client))
 {
  CS_SetClientClanTag(client, "[VIP]");
 }
 if (GetAdminFlag(GetUserAdmin(client), Admin_Custom3))
 {
  CS_SetClientClanTag(client, "[JuniorAdmin]");
 }
 if (GetAdminFlag(GetUserAdmin(client), Admin_Custom4))
 {
  CS_SetClientClanTag(client, "[Admin]");
 }
 if (GetAdminFlag(GetUserAdmin(client), Admin_Custom5))
 {
  CS_SetClientClanTag(client, "[Opiekun]");
 }
 if (GetAdminFlag(GetUserAdmin(client), Admin_Root))
 {
  CS_SetClientClanTag(client, "[Właśćiciel]");
 }
}

I o co chodzi tutaj poniżej 

Admin_Custom3

Admin_Custom4

Admin_Custom5

Admin_root  = tu odpowiada flaga z 

Jakie rangi są przypisane tym rangą ?

2.
Mam problem z menu nie wiem czy one powinno się automatycznie się włączać przy dołączeniu na serwer czy odpowiada jakaś komenda

 

/*	Copyright (C) 2019 Mesharsky
	This program is free software: you can redistribute it and/or modify
	it under the terms of the GNU General Public License as published by
	the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
	(at your option) any later version.
	This program is distributed in the hope that it will be useful,
	but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
	MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
	GNU General Public License for more details.
	
	You should have received a copy of the GNU General Public License
	along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*/

#pragma semicolon 1
#define PLUGIN_AUTHOR "Mesharsky"
#define PLUGIN_VERSION "0.1"

#include <sourcemod>

#pragma newdecls required

public Plugin myinfo = 
{
	name = "[CSGO] Menu na szybko", 
	author = PLUGIN_AUTHOR, 
	description = "Menu na szybko", 
	version = PLUGIN_VERSION, 
	url = "https://go-code.pl"
};

public void OnPluginStart()
{
	RegConsoleCmd("sm_pomoc", CMD_PomocGlowna);
}

public Action CMD_PomocGlowna(int client, int args)
{
	Menu menupomoc = new Menu(Menu_Pomocy);
	menupomoc.SetTitle("Menu pomocy - Wybierz jedną z opcji");
	menupomoc.AddItem("opcja1", "» Kontakt z administracja");
	menupomoc.AddItem("opcja2", "» Komendy");
	menupomoc.AddItem("opcja3", "» Co posiada VIP");
	menupomoc.AddItem("opcja4", "» Forum");
	menupomoc.ExitButton = true;
	menupomoc.Display(client, 0);
}

public int Menu_Pomocy(Menu menupomoc, MenuAction action, int client, int itemNum)
{
	if (action == MenuAction_Select)
	{
		char info[32];
		GetMenuItem(menupomoc, itemNum, info, sizeof(info));
		
		if (strcmp(info, "opcja1") == 0) {
			Kontakt(client, 0);
			
		}
		
		else if (strcmp(info, "opcja2") == 0) {
			Komendy(client, 0);
			
		}
		
		else if (strcmp(info, "opcja3") == 0) {
			PokazCoPosiadaVip(client, 0);
			
		}
		
		else if (strcmp(info, "opcja4") == 0) {
			PrintToChat(client, "★ \x06[X] \x03BYLE JAKI TEKST");
			
		}
		
	}
	
	else if (action == MenuAction_End) {
		CloseHandle(menupomoc);
	}
}

public Action Kontakt(int client, int args)
{
	Menu menukontakt = new Menu(Menu_Kontaktu);
	menukontakt.SetTitle("Kliknij przycisk poniżej by przejść do profilu");
	menukontakt.AddItem("opcja1", "Właściciel | KOMORNIK.PL");
	menukontakt.AddItem("opcja2", "Admin | Nick");
	menukontakt.ExitButton = true;
	menukontakt.Display(client, MENU_TIME_FOREVER);
}

public int Menu_Kontaktu(Menu menukontakt, MenuAction action, int client, int itemNum)
{
	if (action == MenuAction_Select)
	{
		char info[32];
		GetMenuItem(menukontakt, itemNum, info, sizeof(info));
		
		if (strcmp(info, "opcja1") == 0) {
			Wlasciciel1(client, 0);
		}
		
		else if (strcmp(info, "opcja2") == 0) {
			Admin1(client, 0);
		}
	}
}

public Action Wlasciciel1(int client, int args)
{
	PrintToChat(client, "★ \x06[Menu Pomocy] Link do profilu steam \x03WŁAŚCICIELA \x06wygenerowany został w twojej konsoli!.");
	PrintToChat(client, "★ \x06[Menu Pomocy] Link do profilu steam \x03WŁAŚCICIELA \x06wygenerowany został w twojej konsoli!.");
	PrintToChat(client, "★ \x06[Menu Pomocy] Link do profilu steam \x03WŁAŚCICIELA \x06wygenerowany został w twojej konsoli!.");
	
	PrintToConsole(client, "====================================================");
	PrintToConsole(client, "Link do profilu właściciela Steam: https://steamcommunity.com/id/ulaniec123321/");
	PrintToConsole(client, "====================================================");
}

public Action Admin1(int client, int args)
{
	PrintToChat(client, "★ \x06[Menu Pomocy] Link do profilu steam \x03ADMINA \x06wygenerowany został w twojej konsoli!.");
	PrintToChat(client, "★ \x06[Menu Pomocy] Link do profilu steam \x03ADMINA \x06wygenerowany został w twojej konsoli!.");
	PrintToChat(client, "★ \x06[Menu Pomocy] Link do profilu steam \x03ADMINA \x06wygenerowany został w twojej konsoli!.");
	
	PrintToConsole(client, "====================================================");
	PrintToConsole(client, "Link do profilu właściciela Steam: https://steamcommunity.com/id/mesharskyh2k");
	PrintToConsole(client, "====================================================");
}

public Action Komendy(int client, int args)
{
	Menu menupomoc = new Menu(Menu_PomocSerwerowa);
	menupomoc.SetTitle("[Menu Pomocy] Wybierz co chcesz wyświetlić");
	menupomoc.AddItem("option1", "Sklep Serwerowy");
	menupomoc.AddItem("option2", "Wybierz Nóż");
	menupomoc.AddItem("option3", "Wybierz Skiny");
	menupomoc.AddItem("option4", "Vip online");
	menupomoc.AddItem("option5", "Twoje miejsce w rankingu na serwerze");
	menupomoc.ExitButton = true;
	menupomoc.Display(client, 0);
}

public int Menu_PomocSerwerowa(Menu menupomoc, MenuAction action, int client, int itemNum)
{
	if (action == MenuAction_Select)
	{
		char info[32];
		GetMenuItem(menupomoc, itemNum, info, sizeof(info));
		
		if (strcmp(info, "option1") == 0) {
			ClientCommand(client, "sm_shop");
			
		}
		
		else if (strcmp(info, "option2") == 0) {
			ClientCommand(client, "sm_knife");
			
		}
		
		else if (strcmp(info, "option3") == 0) {
			ClientCommand(client, "sm_ws");
			
		}
		
		else if (strcmp(info, "option4") == 0) {
			ClientCommand(client, "sm_vips");
			
		}
		
		else if (strcmp(info, "option5") == 0) {
			ClientCommand(client, "sm_rankme");
			
		}
		
	}
	
	else if (action == MenuAction_End) {
		CloseHandle(menupomoc);
	}
}

public Action PokazCoPosiadaVip(int client, int args)
{
	Menu vip = new Menu(Menu_vip);
	vip.SetTitle("★ Co posiada VIP : ★\n» Podwójny skok\n» Więcej HP\n» HE, FLASH, SMOKE na start rundy\n» HP za zabójstwo oraz za Headshot\n» Tag [VIP] w tabeli\n» Przedrostek VIP na chacie + unikalny kolorek\n» Otrzymujesz dodatkowe bonusy na serwerze!\n»Jesteś wyświetlany w !vips");
	vip.AddItem("option1", "Przejdź do zakupu usługi");
	vip.AddItem("option2", "Powrót");
	vip.ExitButton = false;
	vip.Display(client, MENU_TIME_FOREVER);
}

public int Menu_vip(Handle vip, MenuAction action, int client, int itemNum)
{
	if (action == MenuAction_Select)
	{
		char info[32];
		GetMenuItem(vip, itemNum, info, sizeof(info));

		if (strcmp(info, "option1") == 0)
		{
			ClientCommand(client, "sm_sklepsms");
		}

		else if (strcmp(info, "option2") == 0) {
			ClientCommand(client, "sm_vip");
		}

	}

	else if (action == MenuAction_End)
	{
		CloseHandle(vip);
	}
}

 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zobacz tak

 

Spoiler
#pragma semicolon 1
#define PLUGIN_AUTHOR "Mesharsky"
#define PLUGIN_VERSION "0.1"

#include <sourcemod>

#pragma newdecls required

public Plugin myinfo = 
{
	name = "[CSGO] Menu na szybko", 
	author = PLUGIN_AUTHOR, 
	description = "Menu na szybko", 
	version = PLUGIN_VERSION, 
	url = "https://go-code.pl"
};

public void OnPluginStart()
{
	RegConsoleCmd("sm_pomoc", CMD_PomocGlowna);
}

public void OnClientPutInServer(int client)
{
	CreateTimer(10.0, ShowMenu, client);
}

public Action ShowMenu(Handle timer, any client)
{
	if (IsValidClient(client))
	{
		CMD_PomocGlowna(client, 0);
	}
}

public Action CMD_PomocGlowna(int client, int args)
{
	Menu menupomoc = new Menu(Menu_Pomocy);
	menupomoc.SetTitle("Menu pomocy - Wybierz jedną z opcji");
	menupomoc.AddItem("opcja1", "» Kontakt z administracja");
	menupomoc.AddItem("opcja2", "» Komendy");
	menupomoc.AddItem("opcja3", "» Co posiada VIP");
	menupomoc.AddItem("opcja4", "» Forum");
	menupomoc.ExitButton = true;
	menupomoc.Display(client, 0);
}

public int Menu_Pomocy(Menu menupomoc, MenuAction action, int client, int itemNum)
{
	if (action == MenuAction_Select)
	{
		char info[32];
		GetMenuItem(menupomoc, itemNum, info, sizeof(info));
		
		if (strcmp(info, "opcja1") == 0) {
			Kontakt(client, 0);
			
		}
		
		else if (strcmp(info, "opcja2") == 0) {
			Komendy(client, 0);
			
		}
		
		else if (strcmp(info, "opcja3") == 0) {
			PokazCoPosiadaVip(client, 0);
			
		}
		
		else if (strcmp(info, "opcja4") == 0) {
			PrintToChat(client, "★ \x06[X] \x03BYLE JAKI TEKST");
			
		}
		
	}
	
	else if (action == MenuAction_End) {
		CloseHandle(menupomoc);
	}
}

public Action Kontakt(int client, int args)
{
	Menu menukontakt = new Menu(Menu_Kontaktu);
	menukontakt.SetTitle("Kliknij przycisk poniżej by przejść do profilu");
	menukontakt.AddItem("opcja1", "Właściciel | KOMORNIK.PL");
	menukontakt.AddItem("opcja2", "Admin | Nick");
	menukontakt.ExitButton = true;
	menukontakt.Display(client, MENU_TIME_FOREVER);
}

public int Menu_Kontaktu(Menu menukontakt, MenuAction action, int client, int itemNum)
{
	if (action == MenuAction_Select)
	{
		char info[32];
		GetMenuItem(menukontakt, itemNum, info, sizeof(info));
		
		if (strcmp(info, "opcja1") == 0) {
			Wlasciciel1(client, 0);
		}
		
		else if (strcmp(info, "opcja2") == 0) {
			Admin1(client, 0);
		}
	}
}

public Action Wlasciciel1(int client, int args)
{
	PrintToChat(client, "★ \x06[Menu Pomocy] Link do profilu steam \x03WŁAŚCICIELA \x06wygenerowany został w twojej konsoli!.");
	PrintToChat(client, "★ \x06[Menu Pomocy] Link do profilu steam \x03WŁAŚCICIELA \x06wygenerowany został w twojej konsoli!.");
	PrintToChat(client, "★ \x06[Menu Pomocy] Link do profilu steam \x03WŁAŚCICIELA \x06wygenerowany został w twojej konsoli!.");
	
	PrintToConsole(client, "====================================================");
	PrintToConsole(client, "Link do profilu właściciela Steam: https://steamcommunity.com/id/ulaniec123321/");
	PrintToConsole(client, "====================================================");
}

public Action Admin1(int client, int args)
{
	PrintToChat(client, "★ \x06[Menu Pomocy] Link do profilu steam \x03ADMINA \x06wygenerowany został w twojej konsoli!.");
	PrintToChat(client, "★ \x06[Menu Pomocy] Link do profilu steam \x03ADMINA \x06wygenerowany został w twojej konsoli!.");
	PrintToChat(client, "★ \x06[Menu Pomocy] Link do profilu steam \x03ADMINA \x06wygenerowany został w twojej konsoli!.");
	
	PrintToConsole(client, "====================================================");
	PrintToConsole(client, "Link do profilu właściciela Steam: https://steamcommunity.com/id/mesharskyh2k");
	PrintToConsole(client, "====================================================");
}

public Action Komendy(int client, int args)
{
	Menu menupomoc = new Menu(Menu_PomocSerwerowa);
	menupomoc.SetTitle("[Menu Pomocy] Wybierz co chcesz wyświetlić");
	menupomoc.AddItem("option1", "Sklep Serwerowy");
	menupomoc.AddItem("option2", "Wybierz Nóż");
	menupomoc.AddItem("option3", "Wybierz Skiny");
	menupomoc.AddItem("option4", "Vip online");
	menupomoc.AddItem("option5", "Twoje miejsce w rankingu na serwerze");
	menupomoc.ExitButton = true;
	menupomoc.Display(client, 0);
}

public int Menu_PomocSerwerowa(Menu menupomoc, MenuAction action, int client, int itemNum)
{
	if (action == MenuAction_Select)
	{
		char info[32];
		GetMenuItem(menupomoc, itemNum, info, sizeof(info));
		
		if (strcmp(info, "option1") == 0) {
			ClientCommand(client, "sm_shop");
			
		}
		
		else if (strcmp(info, "option2") == 0) {
			ClientCommand(client, "sm_knife");
			
		}
		
		else if (strcmp(info, "option3") == 0) {
			ClientCommand(client, "sm_ws");
			
		}
		
		else if (strcmp(info, "option4") == 0) {
			ClientCommand(client, "sm_vips");
			
		}
		
		else if (strcmp(info, "option5") == 0) {
			ClientCommand(client, "sm_rankme");
			
		}
		
	}
	
	else if (action == MenuAction_End) {
		CloseHandle(menupomoc);
	}
}

public Action PokazCoPosiadaVip(int client, int args)
{
	Menu vip = new Menu(Menu_vip);
	vip.SetTitle("★ Co posiada VIP : ★\n» Podwójny skok\n» Więcej HP\n» HE, FLASH, SMOKE na start rundy\n» HP za zabójstwo oraz za Headshot\n» Tag [VIP] w tabeli\n» Przedrostek VIP na chacie + unikalny kolorek\n» Otrzymujesz dodatkowe bonusy na serwerze!\n»Jesteś wyświetlany w !vips");
	vip.AddItem("option1", "Przejdź do zakupu usługi");
	vip.AddItem("option2", "Powrót");
	vip.ExitButton = false;
	vip.Display(client, MENU_TIME_FOREVER);
}

public int Menu_vip(Handle vip, MenuAction action, int client, int itemNum)
{
	if (action == MenuAction_Select)
	{
		char info[32];
		GetMenuItem(vip, itemNum, info, sizeof(info));

		if (strcmp(info, "option1") == 0)
		{
			ClientCommand(client, "sm_sklepsms");
		}

		else if (strcmp(info, "option2") == 0) {
			ClientCommand(client, "sm_vip");
		}

	}

	else if (action == MenuAction_End)
	{
		CloseHandle(vip);
	}
}

stock bool IsValidClient(int client)
{
	if (client >= 1 && client <= MaxClients && IsClientInGame(client))
		return true;
	
	return false;
} 

 

 

15 minut temu, KOMORNIK napisał:

@szogun
A dobra dzięki za informacje a mam pytanie da się przerobić 2 kod tak żeby się też automatycznie włączał każdemu kto dołączy na serwer?

/edit I gdzie mogę znaleźć FFA_Manager ? 

 

To musi być podane przy pluginie skąd pobierałeś, jeżeli nie ma to musisz szukać innego pluginu

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

a dzięki

@szogun Jest sprawa bo mam pobrany ten plik lecz i tak nie mogę compilować bo są błędy 

 

Your plugin failed to compile! Read the errors below:
SourcePawn Compiler 1.7.1
Copyright (c) 1997-2006 ITB CompuPhase
Copyright (c) 2004-2014 AlliedModders LLC

/groups/sourcemod/compiler-1.7/include/clients.inc(361) : warning 219: local variable "client" shadows a variable at a preceding level
/groups/sourcemod/compiler-1.7/include/usermessages.inc(255) : warning 219: local variable "client" shadows a variable at a preceding level
/groups/sourcemod/compiler-1.7/include/halflife.inc(569) : warning 219: local variable "client" shadows a variable at a preceding level
/groups/sourcemod/compiler-1.7/include/halflife.inc(591) : warning 219: local variable "client" shadows a variable at a preceding level
/groups/sourcemod/compiler-1.7/include/commandfilters.inc(97) : warning 219: local variable "client" shadows a variable at a preceding level
/groups/sourcemod/compiler-1.7/include/helpers.inc(46) : warning 219: local variable "client" shadows a variable at a preceding level
/groups/sourcemod/compiler-1.7/include/helpers.inc(155) : warning 219: local variable "client" shadows a variable at a preceding level
/groups/sourcemod/compiler-1.7/include/entity_prop_stocks.inc(539) : warning 219: local variable "client" shadows a variable at a preceding level
/home/groups/sourcemod/upload_tmp/phpbldIRe.sp(16) : error 174: symbol 'Event' is a type and cannot be used as a value
/home/groups/sourcemod/upload_tmp/phpbldIRe.sp(17) : error 174: symbol 'Event' is a type and cannot be used as a value
/home/groups/sourcemod/upload_tmp/phpbldIRe.sp(18) : warning 213: tag mismatch
/home/groups/sourcemod/upload_tmp/phpbldIRe.sp(14) : error 180: function return type differs from prototype. expected 'void', but got 'int'
/home/groups/sourcemod/upload_tmp/phpbldIRe.sp(21) : warning 219: local variable "client" shadows a variable at a preceding level
/home/groups/sourcemod/upload_tmp/phpbldIRe.sp(24) : warning 213: tag mismatch
/home/groups/sourcemod/upload_tmp/phpbldIRe.sp(21) : error 180: function return type differs from prototype. expected 'void', but got 'int'
/home/groups/sourcemod/upload_tmp/phpbldIRe.sp(27) : error 021: symbol already defined: "Event"
/home/groups/sourcemod/upload_tmp/phpbldIRe.sp(30) : error 010: invalid function or declaration
/home/groups/sourcemod/upload_tmp/phpbldIRe.sp(32) : error 010: invalid function or declaration
/home/groups/sourcemod/upload_tmp/phpbldIRe.sp(34) : error 010: invalid function or declaration
/home/groups/sourcemod/upload_tmp/phpbldIRe.sp(37) : warning 219: local variable "client" shadows a variable at a preceding level
/home/groups/sourcemod/upload_tmp/phpbldIRe.sp(29) : warning 203: symbol is never used: "client"
/home/groups/sourcemod/upload_tmp/phpbldIRe.sp(27) : warning 203: symbol is never used: "dontBroadcast"
/home/groups/sourcemod/upload_tmp/phpbldIRe.sp(27) : warning 203: symbol is never used: "name"

8 Errors.

780912 successful compiles to date.
623537 failed compiles to date.

 

Edytowane przez KOMORNIK
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

O stary, serio plugin z 2k16 czy tam 17 wyciągnąłeś 😄
 

/*	Copyright (C) 2019 Mesharsky
	This program is free software: you can redistribute it and/or modify
	it under the terms of the GNU General Public License as published by
	the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
	(at your option) any later version.
	This program is distributed in the hope that it will be useful,
	but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
	MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
	GNU General Public License for more details.
	
	You should have received a copy of the GNU General Public License
	along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*/

#include <cstrike>
#include <sourcemod>

#define PL_VERSION "1.2"

#pragma newdecls required
#pragma semicolon 1

ConVar Plugin_Wlaczony;
ConVar TagGracz;
ConVar TagVip;
ConVar TagAdmin;
ConVar TagOpiekun;
ConVar TagWlasciciel;
ConVar TagCustom1; //Flaga p
ConVar TagCustom2; //Flaga q
ConVar TagCustom3; //Flaga r
ConVar TagCustom4; //Flaga t
ConVar g_Cvar_VipFlag;

public Plugin myinfo = 
{
	name = "[CS:GO] How2Kill - Tagi w tabeli wyników", 
	author = "Mesharsky", 
	description = "[CS:GO] Tagi w tabeli wyników", 
	version = PL_VERSION, 
	url = "http://steamcommunity.com/id/MesharskyH2K"
}

public void OnPluginStart()
{
	HookEvent("player_spawn", Event_PlayerSpawn);
	
	Plugin_Wlaczony = CreateConVar("plugin_enabled", "1", "Czy plugin ma być włączony czy wyłączony? 0 = wyłączony | 1 = włączony");
	TagGracz = CreateConVar("tag_gracz", "[Gracz]", "Tag dla zwykłego gracza bez żadnych rang");
	TagVip = CreateConVar("tag_vip", "[VIP]", "Tag dla gracza który posiada usługę VIP");
	TagAdmin = CreateConVar("tag_admin", "[Admin Serwera]", "Tag dla admina (Flaga: b)");
	TagOpiekun = CreateConVar("tag_opiekun", "[PREMIUM]", "Tag dla opiekuna (Flaga: s)");
	TagWlasciciel = CreateConVar("tag_wlasciciel", "[Właściciel]", "Tag dla właściciela (Flaga: z)");
	TagCustom1 = CreateConVar("tag_custom1", "[Wprowadz_Tag]", "Niestandardowy tag 1 (Flaga: p)");
	TagCustom2 = CreateConVar("tag_custom2", "[Wprowadz_Tag]", "Niestandardowy tag 2 (Flaga: q)");
	TagCustom3 = CreateConVar("tag_custom3", "[Wprowadz_Tag]", "Niestandardowy tag 3 (Flaga: r)");
	TagCustom4 = CreateConVar("tag_custom4", "[SUPER PREMIUM]", "Niestandardowy tag 4 (Flaga: t)");
	g_Cvar_VipFlag = CreateConVar("vip_flag", "o", "Flaga dla gracza VIP, pozostaw puste by każdy miał Vipa.");
}

public void OnMapStart()
{
	AutoExecConfig(true, "H2K_TagTabela");
}

public void OnClientAuthorized(int client, const char[] auth)
{
	TagTabela(client);
}

public Action Event_PlayerSpawn(Handle hEvent, const char[] chName, bool bDontBroadcast)
{
	int client = GetClientOfUserId(GetEventInt(hEvent, "userid"));
	
	TagTabela(client);
}

void TagTabela(int client)
{
	if (!Plugin_Wlaczony.BoolValue)
	{
		return;
	}

	if(!IsValidClient(client))
		return;
	
	char TagTabelaGracz[128];
	char TagTabelaVip[128];
	char TagTabelaAdmin[128];
	char TagTabelaWlasciciel[128];
	char TagTabelaOpiekun[128];
	char TagTabelaCustom1[128];
	char TagTabelaCustom2[128];
	char TagTabelaCustom3[128];
	char TagTabelaCustom4[128];
	
	TagGracz.GetString(TagTabelaGracz, sizeof(TagTabelaGracz)); //none
	TagVip.GetString(TagTabelaVip, sizeof(TagTabelaVip)); //o
	TagAdmin.GetString(TagTabelaAdmin, sizeof(TagTabelaAdmin)); //b
	TagWlasciciel.GetString(TagTabelaWlasciciel, sizeof(TagTabelaWlasciciel)); //z
	TagOpiekun.GetString(TagTabelaOpiekun, sizeof(TagTabelaOpiekun)); //s
	TagCustom1.GetString(TagTabelaCustom1, sizeof(TagTabelaCustom1)); //p
	TagCustom2.GetString(TagTabelaCustom2, sizeof(TagTabelaCustom2)); //q
	TagCustom3.GetString(TagTabelaCustom3, sizeof(TagTabelaCustom3)); //r
	TagCustom4.GetString(TagTabelaCustom4, sizeof(TagTabelaCustom4)); //t
	
	if (IsValidClient(client))
	{
		CS_SetClientClanTag(client, TagTabelaGracz); //none
	}
	if (VipPlayer(client))
	{
		CS_SetClientClanTag(client, TagTabelaVip); //o
	}
	if (GetAdminFlag(GetUserAdmin(client), Admin_Generic))
	{
		CS_SetClientClanTag(client, TagTabelaAdmin); //b
	}
	if (GetAdminFlag(GetUserAdmin(client), Admin_Custom5))
	{
		CS_SetClientClanTag(client, TagTabelaOpiekun); //s
	}
	if (GetAdminFlag(GetUserAdmin(client), Admin_Custom2))
	{
		CS_SetClientClanTag(client, TagTabelaCustom1); //p
	}
	if (GetAdminFlag(GetUserAdmin(client), Admin_Custom3))
	{
		CS_SetClientClanTag(client, TagTabelaCustom2); //q
	}
	if (GetAdminFlag(GetUserAdmin(client), Admin_Custom4))
	{
		CS_SetClientClanTag(client, TagTabelaCustom3); //r
	}
	if (GetAdminFlag(GetUserAdmin(client), Admin_Custom6))
	{
		CS_SetClientClanTag(client, TagTabelaCustom4); //t
	}
	if (GetAdminFlag(GetUserAdmin(client), Admin_Root))
	{
		CS_SetClientClanTag(client, TagTabelaWlasciciel); //z
	}
}

stock bool VipPlayer(int client)
{
	int flag = GetFlag();
	
	if (GetUserFlagBits(client) & flag || GetAdminFlag(GetUserAdmin(client), Admin_Root)) {
		return true;
	} else {
		return false;
	}
}

int GetFlag()
{
	char flag[10];
	g_Cvar_VipFlag.GetString(flag, sizeof(flag));
	
	return ReadFlagString(flag);
}

bool IsValidClient(int client)
{
	if (client <= 0 || client > MaxClients)
		return false;

	if (!IsClientInGame(client))
		return false;

	if (IsFakeClient(client))
		return false;

	return true;
}

 

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wiadomość wygenerowana automatycznie

 

Temat został zamknięty. Powodem jest całkowite rozwiązanie problemu zawartego w temacie.

 

Jeśli się z tym nie zgadzasz, zaraportuj ten post z prośbą o ponowne otwarcie i kontynuację dyskusji.

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ostatnio przeglądający ten temat (5 użytkowników)

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...